Andrzej Drop

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Drop (ur. 26 lipca 1950 w Kraśniku Lubelskim) – polski lekarz radiolog, profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym utworzona w 1948 roku w Szczecinie.Diagnostyka obrazowa (obrazowanie medyczne, obrazowanie radiologiczne) – dział diagnostyki medycznej zajmujący się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. Znajduje się ona na pograniczu radiologii oraz medycyny nuklearnej.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1974 ukończył studia ma Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Odbył następnie staż dyplomowy oraz studia doktoranckie w Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w 1979. W 1998 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w oparciu o pracę pt. Konwencjonalna dynamiczna tomografia komputerowa zmian ogniskowych wątroby. Badania nad optymalnym protokołem aplikacji środka cieniującego. W 2005 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Uzyskał specjalizację I i II stopnia z zakresu radiologii ogólnej (1978 i 1982) oraz specjalizację II stopnia z zakresu zdrowia publicznego (2000). Przez trzynaście lat był wojewódzkim konsultantem ds. radiologii w województwie tarnobrzeskim. W 1999 został konsultantem wojewódzkim z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w województwie lubelskim. W 2010 objął kierownictwo Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Jako nauczyciel akademicki związany z Akademią Medyczną w Lublinie, przekształconą w Uniwersytet Medyczny. Na uczelni tej był w latach 1999–2005 prodziekanem Wydziału Lekarskiego, natomiast od 2005 do 2012 pełnił funkcję prorektora. W 2012 został wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2016 uzyskał reelekcję na drugą czteroletnią kadencję.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

Został członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (przewodniczył oddziałowi lubelskiemu, a w latach 2001–2005 był wiceprzewodniczącym zarządu głównego tej organizacji). Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych.

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne - medyczne towarzystwo zawodowe założone w 1925 r., skupiające ok. 1500 członków.Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego - tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Otrzymany w ten sposób obraz musi zostać jeszcze zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa (interwencyjna, inwazyjna), której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów, celowanego podawania leków. Istotnym przełomem było wprowadzenie radiografii cyfrowej (DR, ang. digital radiology), tj. zastosowania w pełni cyfrowej linii diagnostycznej (obejmującej akwizycję obrazu, jego przetwarzanie i archiwizację, ang. PACS). Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania w dzisiejszych czasach. Wykorzystywana jest w każdym etapie leczenia chorego - od rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. Należy jednak pamiętać, że niesie za sobą również niebezpieczeństwo w postaci promieniowania.

Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny, 2019)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, 1994)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rektor i Protektorzy: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. umlub.pl. [dostęp 2015-12-04].
  2. Prof. dr hab. Andrzej Drop, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-12-04].
  3. Prof. Andrzej Drop rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. perspektywy.pl, 15 marca 2016. [dostęp 2016-03-16].
  4. M.P. z 2019 r. poz. 1007.
  5. M.P. z 1994 r. nr 44, poz. 361.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).Kraśnik Lubelski – duża dzielnica położona w południowej części miasta Kraśnika. Zwana jest często "Kraśnikiem Starym", ponieważ tu są zlokalizowane wszystkie zabytki i pierwotnie miasto powstało tu. Do 1975 roku Kraśnik Lubelski był oddzielnym miastem od pobliskiego Kraśnika Fabrycznego. 1 października 1975 miasta wraz ze wsiami Piaski i Budzyń połączono w jedną jednostkę administracyjną - miasto Kraśnik.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów).
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Reklama