Andrzej Ceynowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Ceynowa (ur. 22 listopada 1951 w Gdańsku, zm. 30 sierpnia 2021) – polski filolog angielski, literaturoznawca, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002–2008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008–2016 dziekan nowo utworzonego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Życiorys[ | edytuj kod]

Wykształcenie i kariera naukowa[ | edytuj kod]

Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Po zdaniu matury w 1969 rozpoczął studia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te ukończył w 1974, po czym w tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W 1993 przedstawił rozprawę habilitacyjną Sztuka czarnego teatru 1968–1982 i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 1995 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG. Był promotorem 10 prac doktorskich.

Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut. Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Kariera zawodowa[ | edytuj kod]

W latach 1981–1982 piastował stanowisko Fulbright visiting professor na Uniwersytecie Yale’a oraz City College of New York. W latach 1989–1991 wykładał na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie oraz na Uniwersytecie Centralnego Waszyngtonu w Ellensburgu. W międzyczasie w latach 1990–1991 zatrudniony był w Instytucie Smithsona jako pracownik naukowy National Museum of American History w National Mall w Waszyngtonie.

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1992 został pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. kontaktów z Fundacją Fulbrighta. W latach 1993–1996 pełni funkcję wicedyrektora ds. nauki w Instytucie Anglistyki UG. W 1996 wybrany na stanowisko prorektora ds. nauki. W 1998 został prezesem gdańskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zasiadał też w prezydium Zrzeszenia. Od 2001 był przewodniczącym Wydziału I oraz członkiem zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2001–2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2000 został promotorem doktoratu honoris causa Madeleine Albright na Uniwersytecie Gdańskim.

SLD Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy skupiony wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powołany na wybory samorządowe w 2014. Oprócz SLD formalnie komitet tworzą także Unia Pracy oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Związanych z komitetem jest również szereg innych partii oraz organizacji pozapartyjnych.Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w skrócie WA UAM) – do 31 grudnia 2011 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w skrócie IFA UAM, angielska nazwa: School of English), jednostka organizacyjna Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą związaną z językiem angielskim, językiem afrikaans, językiem niderlandzkim, językami celtyckimi, literaturą powstałą w tych językach oraz kulturą krajów, w których języki te należą do języków urzędowych lub regionalnych.

W 2002 został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, które zajmował do 2008. Od 1 września 2008 do 30 września 2016 był dziekanem Wydziału Filologicznego UG.

Działalność polityczna[ | edytuj kod]

Był członkiem Unii Wolności. Kandydował z jej listy do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2001, gdy nie osiągnęła ona progu wyborczego. W wyborach samorządowych w 2014 startował do sejmiku województwa pomorskiego z listy komitetu SLD Lewica Razem, który także nie osiągnął progu. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Senatu z ramienia Zjednoczonej Lewicy, zajmując 3. miejsce spośród 4 kandydatów w okręgu. W wyborach samorządowych w 2018 z ramienia SLD LR startował na prezydenta Gdańska, zajmując przedostatnie, 6. miejsce z wynikiem 0,97% głosów. Nie uzyskał też mandatu w radzie miasta.

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (ZL) – polska lewicowa koalicja wyborcza zawiązana przed wyborami parlamentarnymi w 2015 przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy, Partię Zieloni. Z list koalicji w wyborach kandydowali także działacze innych partii politycznych. Liderem koalicji została Barbara Nowacka (TR).International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Uniwersytet Yale (Yale University) – prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w mieście New Haven, w stanie Connecticut. Jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Yale University przoduje m.in. w rankingach kierunków prawniczych.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.
22 listopada jest 326. (w latach przestępnych 327.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 39 dni.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
National Museum of American History (Narodowe Muzeum Historii Amerykańskiej) – muzeum położone w National Mall w Waszyngtonie, będące częścią Instytutu Smithsona. Zostało otwarte w 1964 jako Museum of History and Technology (Muzeum Historii i Techniki), a swoją obecną nazwę nosi od 1980.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (kasz. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié) – organizacja społeczno-kulturalna, zrzeszająca Pomorzan oraz wszystkie osoby, które utożsamiają się z jej celami statutowymi, przede wszystkim wszechstronnym rozwojem Pomorza.

Reklama