Andrzej Bratkowski (ekonomista)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Stanisław Bratkowski (ur. 13 listopada 1952 w Warszawie) – polski ekonomista, w latach 2001–2004 wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.

Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie odznaki honorowej będącej zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostek organizacyjnych podległych mu lub nadzorowanych przez niego, a także innym osobom, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju finansów publicznych. Ustanowiona rozporządzeniem z 14 października 2003. Przyznawana jest przez ww. ministra.

Życiorys[ | edytuj kod]

Ukończył w 1976 studia ekonomiczne w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni w 1984 uzyskał stopień naukowy doktora.

W latach 1977–1988 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym SPIS, jednostce podległej Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Na początku lat 80. organizował w nim struktury „Solidarności”. Później był zatrudniony w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Współpracował z Katedrą Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Pracował jako statystyk w Ośrodku Komputerowym Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Klub Londyński – nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976 r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużników. W odróżnieniu od Klubu Paryskiego zrzesza wierzycieli prywatnych.

W 1990 został zastępcą dyrektora zespołu analiz w Najwyższej Izbie Kontroli, a w 1991 doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza. Pełnił funkcję eksperta zespołu negocjującego kwestie zadłużenia Polski z Klubem Londyńskim. W 1994 został doradcą w Banku Handlowym, angażował się też w prace badawcze Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Opublikował liczne prace poświęcone kwestiom polityki monetarnej i walutowej.

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

W 2001 miał otwierać płocką listę Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmu, jednak zrezygnował z kandydowania. W tym samym roku Leszek Balcerowicz powołał go na stanowisko wiceprezesa NBP, stanowisko to zajmował do 2004. Był później głównym ekonomistą Banku Pekao (2004–2008), następnie przeszedł do Polkomtela. 8 stycznia 2010 Sejm VI kadencji powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej. 20 stycznia złożył przed Sejmem przysięgę w związku z objęciem obowiązków członka RPP.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

W 2013 został wyróżniony odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prelegenci. Andrzej Bratkowski, doktor nauk ekonomicznych. wsb.pl. [dostęp 2017-01-29].
  2. Postacie: Andrzej S. Bratkowski. rp.pl, 24 sierpnia 2001. [dostęp 2017-01-29].
  3. Panelists. Andrzej S. Bratkowski (ang.). nbp.pl. [dostęp 2017-01-29].
  4. Zmiana miejsc, „Gazeta Wyborcza” Płock nr 173 z 26 lipca 2001, s. 1.
  5. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 3, poz. 14).
  6. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu VI kadencji (59. posiedzenie, 1. dzień, 20 stycznia 2010). [dostęp 2017-01-29].
  7. Uhonorowano zasłużonych dla polskich finansów. kic.gov.pl, 19 marca 2013. [dostęp 2017-01-29].
Polkomtel sp. z o.o. (dawniej Polkomtel S.A.) – polskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Warszawie, operator sieci telefonii komórkowej Plus, właściciel marek Sami Swoi i 36.6 (GSM 900/1800 MHz, UMTS 2100 MHz).WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Warto wiedzieć że... beta

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego mieszczący się przy ulicy Długiej 44/50, kształcący w dziedzinach ekonomii i informatyki w trybach dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.
Okręg wyborczy nr 16 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Płock oraz powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego i żyrardowskiego (województwo mazowieckie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 10 posłów w systemie proporcjonalnym.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa – prywatna instytucja badawcza działająca na zasadach non-profit, powstała we wrześniu 1991. Głównym celem CASE jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarce, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z dziedziny polityki gospodarczo-społecznej.
Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.
Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

Reklama