Anchesenamon

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Anchesenamon (pierwotnie Anchesenpaaton, również Anchesenaton - egip. - Żyjąca dla Amona\Atona; ur. ok. 1346 p.n.e., zm. wkrótce po 1323 p.n.e.) – przyrodnia siostra i zarazem żona faraona Tutanchamona. Była trzecią z sześciu córek Echnatona i królowej Nefertiti.

Horemheb, także Haremhab, początkowo Paatonemheb (1319-1292 p.n.e.) – ostatni faraon XVIII dynastii, nie spokrewniony jednak ze swoimi poprzednikami ani następcami, mąż Amenii, a po jej śmierci Mutnedżmet, córki Aj i królowej Tiy II.Amon (egip. Imn - ukryty; również Amon-Ra/Re, Amoun, Amun, Amen; rzadziej Imen, Ammon, Hammon) - egipski bóg, sprawca niewidzialnego wiatru, urodzaju, płodności. Był uosobieniem niewidzialnych życiodajnych elementów natury: powietrza i wiatru. Powodował, że plony były obfite, zwierzęta się mnożyły, a kobiety rodziły dzieci. Wraz ze swoją małżonką Mut oraz synem Chonsu - bogiem-księżycem - stanowili w Karnaku tebańską triadę. Jego żeńskim odpowiednikiem była Amaunet. Natomiast jako Amon-Kematef wchodził w skład Ogdoady, której kult trwał w Hermopolis Magna. Grecy identyfikowali go ze swoim władcą bogów - Zeusem. Kult Zeusa Amona najpierw rozpowszechnił się w Grecji, a stąd jako Jupiter Amon dotarł do Rzymu.
Księżniczka amarneńska, najprawdopodobniej Anchesenamon

Dzieciństwo[ | edytuj kod]

Stela ukazująca Echnatona i Nefertiti wraz z trzema najstarszymi córkami, Muzeum Egipskie w Berlinie

Anchesenpaaton przyszła na świat w Achetaton (obecnie Tell el-Amarna) przed końcem roku siódmego, najprawdopodobniej przed rokiem szóstym panowania Echnatona. Wychowywała się w atmosferze rewolucji religijnej przeprowadzonej przez jej ojca, który odrzucił wiarę w Amona i innych bogów, wprowadzając monoteistyczny kult tarczy słonecznej – Atona. Liczne stele z Amarny ukazują prywatne życie królewskiej rodziny. Na jednej z nich widzimy Echnatona i Nefertiti wraz z córkami. Anchesenpaaton, jeszcze niemowlę, wspina się po lewym ramieniu matki, sięgając po ozdobę zwisającą z jej charakterystycznej korony. Piastunką młodej księżniczki była niejaka Tija. Prawdopodobnie pod koniec panowania Echnatona, Anchesenpaaton została poślubiona swojemu ojcu i być może urodziła mu córkę o imieniu Anchesenpaaton-Taszerit (Młodsza). Nie ma jednak bezpośrednich dowodów potwierdzających tę teorię.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Suppiluliuma I, Suppiluliumas I (1380 p.n.e.-1340 p.n.e.) – król Hetytów od ok. 1380 p.n.e., syn Tudhaliji III, twórca hetyckiej potęgi wojskowej, prowadził zwycięskie wojny, zajął większą część Syrii wypierając Hurytów, pokonał państwo Mitanni, opanował Karkemisz – ważną twierdzę nad Eufratem.

Królowa Egiptu[ | edytuj kod]

Po śmierci Echnatona i krótkim panowaniu efemerycznego króla Smenchkare władzę w Egipcie objął syn Echnatona – dziesięcioletni Tutanchaton. Chłopiec poślubił swoją przyrodnią siostrę Anchesenpaaton, która miała wtedy dwanaście do piętnastu lat. Nowa para królewska rządziła z Amarny trzy lub cztery lata. Następnie, odrzuciwszy wierzenia Echnatona, przeniosła się wraz z dworem do Teb. Jednocześnie królewscy małżonkowie zmienili swe imiona, stając się Tutanchamonem i Anchesenamon. Stare świątynie zostały otwarte, a w świątyni Amona w Karnaku młody król ustawił dużą stelę, którą ogłaszał powrót do dawnego porządku. Ta tzw. „stela restauracyjna” wyjaśnia, jak nowemu królowi przypadło w udziale przywrócenie bogom należnego im miejsca.

Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e., gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII dynastii. Po zjednoczeniu kraju przez Narmera egipski władca nosił tytuł nesut-biti – Ten-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny, bowiem w tym okresie godłem Górnego Egiptu była pszczoła, a Dolnego – trzcina. Z biegiem czasu zaczęto używać tytułu Król Górnego i Dolnego Egiptu oraz Król Południa i Król Północy.Karnak, egip. Ipet-sut - "Najbardziej Dobrane z Miejsc" – miejscowość w Górnym Egipcie na wschodnim brzegu Nilu, 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie postrzegana jest przez wielu jako część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski.
Kiedy Jego Wysokość stał się królem, świątynie bogów i bogiń, od Elefantyny aż po bagna delty, popadły w ruinę, ich sanktuaria zostały opuszczone i porosły zielskiem, ich kaplice jak gdyby nigdy nie istniały, a przez ich sale biegły ścieżki. Cały kraj był przewrócony do góry nogami, a bogowie odwrócili się od niego plecami.
Tutanchamon i Anchesenamon na pokrywie skrzyni odnalezionej w grobowcu Tutanchamona

Anchesenamon urodziła Tutanchamonowi dwie martwe córki, co musiało stanowić wielki cios dla młodej pary. Skrzynię z ich zmumifikowanymi ciałkami znaleziono w grobowcu Tutanchamona. Każde z nich zostało złożone w dwu małych antropomorficznych sarkofagach. Sekcja przeprowadzona w 1932 roku wykazała, że jedna z dziewczynek urodziła się po około pięciu miesiącach ciąży, druga po siedmiu lub ośmiu. Królewska para cały czas była pod silnym wpływem Aja, który będąc Boskim Ojcem, został teraz również wezyrem, a więc drugim człowiekiem w państwie. Prawdopodobnie to właśnie Aj sprawował rzeczywistą władzę w imieniu młodego Tutanchamona. To właśnie on jest przedstawiony w grobowcu Tutanchamona jako ten, który dokonuje ceremonii Otwarcia Ust na mumii króla.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
Warto wiedzieć że... beta

Grobowiec Tutanchamona – grobowiec (oznaczony jako KV62) będący miejscem spoczynku Tutanchamona, faraona z XVIII dynastii rządzącego starożytnym Egiptem w latach 1333-1323 p.n.e. Odkryty został przez Howarda Cartera i Georga Carnarvona w listopadzie 1922 roku. Ze względu na fakt, iż był to jedyny znaleziony niezrabowany grobowiec faraona z zachowanym bogatym wyposażeniem i zawierał on jedyną zachowaną in situ mumię w Dolinie Królów, jego odkrycie stało się sensacją medialną i naukową. Znajduje się w Egipcie w pobliżu miasta Luksor.
Imhotep (czasami wymawiane jako A.mhotep lub Ii-em-Hotep, egip. ii-m-ḥtp) – pierwszy architekt i lekarz znany z imienia z pisanych źródeł historycznych. Jest też uznawany za pierwszego znanego światu geniusza. Wezyr na dworze faraona Dżesera. Jest twórcą piramidy schodkowej w Sakkarze w Egipcie datowanej na ok. 2630-2611 p.n.e. za panowania III dynastii. Zespół grobowy Dżesera zaprojektował wzorując się na wcześniejszych konstrukcjach, wprowadzając jednak także wiele innowacji. Przykrywając pierwotną mastabę czterostopniową piramidą, podwyższoną następnie do sześciu stopni, wzniósł budowlę o wysokości około 60 metrów. Typowe dla architektury ceglano-trzcinowej motywy odtworzył w nowatorski sposób m.in. zwieńczając kolumny imitacją kwiatów lotosu. Nowością, także zastosowaną po raz pierwszy przez Imhotepa, była integracja w jedną całość, dotychczas rozdzielanego, grobowca i okręgu kultu grobowego.
Christian Jacq (ur. 28 kwietnia 1947 roku w Paryżu) - egiptolog francuski, absolwent Sorbony, pisarz, założyciel Institut Ramsès, zajmującego się ratowaniem zagrożonych zabytków starożytności.
Zita Johann (ur. 14 lipca 1907, zm. 20 września 1993) – amerykańska aktorka, węgierskiego pochodzenia. Najbardziej znana z roli księżniczki Anckesen-Amon w filmie Mumia z 1932 roku.
Aj (także Ay lub Eje) - faraon, władca starożytnego Egiptu. Prawdopodobnie panował w latach 1323-1319 p.n.e. Był synem Jujego i Czuju, a więc bratem królowej Teje. Niektórzy badacze uważają go również za ojca Nefertiti. Zaliczany jest do grona władców XVIII dynastii. Za panowania poprzednich władców Egiptu Amenhotepa IV, Semenechkare i Tutanchamona, Aj sprawował różne urzędy w administracji państwowej, m.in. był jednym z wezyrów, Komendantem wszystkich wierzchowców Jego Majestatu oraz Osobistym pisarzem króla. Po śmierci Tutanchamona dokonał ceremonii pogrzebowych i ogłosił się faraonem. Usiłując nie dopuścić do małżeństwa Anchesenamon z jednym z synów króla Hetytów - Suppiluliumy I, rozkazał go zamordować. Spowodowało to długoletnie wojny z państwem Hetytów.
Aton (także Aten - w języku egipskim ỉtn oznacza tarczę słoneczną) - bóg egipski. Początkowo, w III tysiącleciu p.n.e. był jednym z wielu bogów wyznawanych w Egipcie. Aton był tarczą słoneczną - dokładniej, bogiem promieniowania żaru tarczy słonecznej - uważany wówczas za emanację boga Re. W Opowieści o Sinuhe jest mowa o królu Amenemhacie I, który po śmierci został zabrany do nieba i połączył się z Atonem. Za czasów królowej Hatszepsut Aton określany był już jako Stwórca, który stworzył wszelką istotę, który ukształtował ziemię, który dopełnił jej stworzenia.
Amarna (staroegipskie Achetaton) – miejscowość nad środkowym biegiem Nilu, na jego wschodnim brzegu, około 320 km na południe od Kairu. Jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Egipcie. Około 1358-1340 p.n.e. faraon - reformator religijny Amenhotep IV (Echnaton) — zbudował tu, na dziewiczej ziemi, stolicę swego państwa, a zarazem główny ośrodek nowej religii. Po śmierci Echnatona miasto opuszczono.

Reklama