Anastazy Hirschel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Anastazy Stanisław Hirschel, także: Hirszel (ur. 17 sierpnia 1798 w Gdańsku, zm. 11 lutego 1859 w Warszawie) – lekarz, specjalista medycyny sądowej.

Gustaw Adolf Sennewald (ur. 26 stycznia 1804 w Bielsku, zm. 16 lipca 1860 w Warszawie) – warszawski księgarz i wydawca narodowości niemieckiej, założyciel i posiadacz stołecznej firmy Sennewald, ewangelik.Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.

Anastazy był starszym synem Józefa i Karoliny z Pachów, wyznania katolickiego. Pierwsze nauki pobierał w Kaliszu, potem studiował medycynę na Uniwersytecie Berlińskim. Po ukończeniu studiów ze stopniem doktora medycyny i akuszerii, a w 1826 otrzymał zatwierdzenie dyplomu lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Litografia (zob. lit) — technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym, także odbitki wykonane tą techniką. Władysław Hirszel (także Władysław Hirschel; ur. 10 kwietnia 1831 w Kaliszu, zm. 13 grudnia 1889 w Warszawie) - polski architekt, autor licznych realizacji na Mazowszu.

W 1821 powrócił do Kalisza i otworzył prywatną praktykę lekarską, którą prowadził do roku 1840. W 1838 zakupił od G. Sennewalda jego warszawski zakład litograficzny, który prowadził jego młodszy brat Henryk Hirszel - grafik i litograf i to Henryk był pochowany na cmentarzu kalwińskim.

Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

W roku 1840 wstąpił do państwowej służby zdrowia i objął posadę lekarza powiatowego w Koninie, a około 1845 otrzymał nominację na starszego lekarza powiatu kaliskiego. W roku 1850 przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadził prywatną praktykę i działał w Radzie Lekarskiej Królestwa. Ze względu na zły już stan zdrowia nie przyjął powołania na katedrę medycyny sądowej we Wrocławiu.

Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.

Był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z Rozalią z Tyszlerów, a po raz drugi z Emilią z domu Enoch. Był ojcem warszawskiego architekta Władysława Hirszla. Pochowano go w grobowcu rodzinnym na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

Potomkowie jego żyją nadal i dwóch jest profesorami medycyny: Krzysztof Hirszel w Warszawie a Przemysław Hirszel w Bethesda, Maryland, USA.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Polski Słownik Biograficzny, tom IX wyd. PAN, 1960-1961, str.531.
 2. "Warszawski sklep Henryka Hirszla" str. 114 w książce Andrzeja Ryszkiewicza "Zbieracze i obrazy", Warszawa 1972

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jadwiga i Eugeniusz Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie, Warszawa 1989
 • https://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/29/str/1/44/#tab2

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Konin – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie wielkopolskim, położone w Dolinie Konińskiej, nad rzeką Wartą. Siedziba powiatu konińskiego. Według danych GUS z czerwca 2012, w mieście zameldowanych jest 78 008 mieszkańców.
  Medycyna sądowa – specjalność medyczna zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi życia i śmierci w świetle prawa.
  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  Reklama