• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza sensoryczna  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Odorant (z łac. odor – zapach) – dowolna substancja mająca zapach, niezależnie od tego, czy wydaje się on przyjemny, czy nie. W inżynierii środowiska odorantami określa się (według normy PN-EN 13725:2007) wszystkie zanieczyszczenia zawarte w powietrzu, które pobudzają komórki nerwowe nabłonka węchowego. Wynikiem pobudzenia jest wrażenie zapachu – przyjemne lub nieprzyjemne. Wszystkie zapachy mogą być wrażeniami niepożądanymi, gdy są obce dla danego środowiska. Rodzaj emocji, związanych z odbiorem zapachu, określa tzw. jakość hedoniczna.Próg wyczuwalności zapachu (cth) – stężenie wonnego związku chemicznego lub mieszaniny związków w powietrzu (zobacz: odoranty), przy którym istnieje 50% prawdopodobieństwo wyczucia węchem różnicy między zapachem powietrza zanieczyszczonego i czystego. Próg rozpoznania zapachu jest około dziesięciokrotnie wyższy.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Nina Baryłko-Pikielna: Zarys analizy sensorycznej żywności. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975.
  2. Nina Baryłko-Pikielna, Irena Matuszewska: Sensoryczne badania żywności. Podstawy – Metody – Zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009. ISBN 978-83-924646-9-3.
  3. Janina Gawęcka, Tadeusz Jędryka: Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001. ISBN 83-88760-19-X. (pol.)
  4. Danuta Jaworska. Jakość sensoryczna serów twarogowych o zróżnicowanej zawartości tłuszczu. „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”. 2 (51), s. 40–50, 2007. 
  5. Katalog norm (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pracownia Analizy Sensorycznej SGGW w Warszawie (dostęp: 2016-01-24)
 • dr inż. Paweł Turek, dr inż. Jerzy Szakiel, Analiza sensoryczna, programy wykładów i ćwiczeń wykaz literatury i norm związanych; Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dostęp: 2014-07-28)
 • Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza (dostęp: 2010-10-18)Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wybór norm ze sklepu PKN
 • PN-EN ISO 5492:2009 Analiza sensoryczna -- Terminologia (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-28)].
 • PN-EN ISO 8589:2010 Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-28)].
 • PN-EN ISO 8586:2014-03 Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27].
 • PN-ISO 3972:1998 Analiza sensoryczna – Metodologia – Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-21)].
 • Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny, NKP 280, 2007-07-02. [dostęp 2010-09-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-27)].
 • PN-EN ISO 4120:2007 Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-23)].
 • PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda parzysta (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-04)].
 • PN-EN ISO 8586:2014-03 Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27].
 • PN-EN ISO 10399:2010 Analiza sensoryczna – Metodologia – Metoda duo-trio (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2015-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-06)].
 • PN-EN ISO 13299:2010 Analiza sensoryczna – Metodologia – Ogólne wytyczne ustalania profilu sensorycznego (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-28)].
 • PN-ISO 4121:1998 Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 • PN-EN ISO 13299:2010 Analiza sensoryczna – Metodologia – Ogólne wytyczne ustalania profilu sensorycznego (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-28)].
 • Próg rozpoznania (próg rozpoznawalności; ang. recognition threshold – stężenie (np. c ppm) lub stężenie zapachowe (cod [ ouE/m]), które w danych warunkach umożliwia rozpoznanie zapachu z prawdopodobieństwem 0,5. W dziedzinie analizy sensorycznej, opartej m.in. na rozpoznawaniu różnych wrażeń zmysłowych, próg rozpoznania jest nazywany również „progiem wrażliwości”.Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych.
  Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.
  Cechy organoleptyczne – zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Stężenie zapachowe – to stężenie odorantów, określane metodami olfaktometrycznymi, wśród których największe znaczenie ma metoda olfaktometrii dynamicznej, opisana w PN-EN 13725:2007.
  Rose Marie Pangborn (ur. 24 sierpnia 1932 w Las Cruces, Nowy Meksyk, zm. 17 marca 1990 w El Macero, Kalifornia) – specjalistka w interdyscyplinarnej dziedzinie analizy sensorycznej, profesor w Uniwersytecie Kalifornijskim (UC Davis).
  Testy psychofizyczne – metoda badania reakcji organizmu człowieka na działanie bodźców, odbieranych przez zmysły.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.