Analiza danych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

Korzystanie z danych zastanych jest przykładem badań niereaktywnych - metod badań zachowań społecznych, które nie wpływają na te zachowania (Babbie 2006).

Dane takie to: dokumenty, archiwa, sprawozdania, kroniki, spisy ludności, księgi parafialne, dzienniki, pamiętniki, blogi internetowe, audio-pamiętniki, archiwa historii mówionej i inne.

Dane zastane możemy podzielić ze względu na (Makowska red. 2013):

Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
 1. Charakter:
 2. Ilościowe
 3. Jakościowe
 4. Formę
 5. Dane opracowane
 6. Dane surowe
 7. Sposób powstania
 8. Pierwotne
 9. Wtórne
 10. Dynamikę
 11. Ciągła rejestracja zdarzeń
 12. Rejestracja w interwałach czasowych
 13. Rejestracja jednorazowa
 14. Poziom obiektywizmu
 15. Obiektywne
 16. Subiektywne
 17. Źródła pochodzenia
 18. Dane publiczne
 19. Dane prywatne

Badania wykorzystujące dane zastane to: desk research, analiza treści i wtórna analiza statystyczna (Makowska red. 2013)

Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • E. Babbie. 2006. Badania społeczne w praktyce. PWN.
 • M. Makowska (red.) 2013. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2020-03-15].
 • Data analysis, Eurostat’s Concepts and Definitions Database [dostęp 2014-02-26] (ang.).
 • Reklama