• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amunicja izbowa

  Przeczytaj także...
  Ładunek miotający – ściśle określona ilość wybuchowego materiału miotającego (np. prochu czarnego lub prochu bezdymnego), wykorzystana do oddania strzału (miotania pocisku) z broni palnej.Amunicja bocznego zapłonu to amunicja do broni palnej, w której masa zapłonowa wprasowana jest bezpośrednio w kryzę łuski. Iglica zapłonowa uderza nie w centrum tylnej części łuski lecz w bok, prawie na samym skraju.
  Zakłady Amunicyjne Pocisk Sp. Akc. – utworzone w 1919 w Warszawie i Rembertowie zakłady produkujące amunicję karabinową do Mannlichera, Mausera i Lebela. W skład zakładów wchodziła wytwórnia w Warszawie na Pradze przy ul. Mińskiej oraz wytwórnia w Rembertowie. Kapitał zakładowy wynosił 40 mln koron austro-węgierskich.

  Amunicja izbowa - nabój ćwiczebny o niewielkiej energii, przeznaczony do strzelania na strzelnicach zamkniętych (stąd nazwa) na małe odległości.

  Zazwyczaj był to nabój toczony z zapłonem bocznym wykonany w formie monoblokowej łuski wielokrotnego użytku z przewierconym osiowo kanałem. Od góry nakładano specjalny pocisk z utwardzonego ołowiu; w gnieździe w części dennej umieszczano spłonkę zawierającą masę zapalającą wraz z ładunkiem miotającym.

  Pocisk – ciało wystrzeliwane z broni miotającej. Pociski są zwykle aerodynamiczne, wydłużone, a w przekroju okrągłe, wykonane z twardych i gęstych materiałów, najczęściej metali. Przed wynalezieniem lufy gwintowanej nadającej pociskowi ruch obrotowy miały one kształt sferyczny i nazywano je kulami.Łuska (gilza) – część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki. W nabojach zespolonych służy do umocowania pocisku. Zabezpiecza i uszczelnia komorę nabojową podczas strzału.

  W latach trzydziestych XX wieku stopniowo wycofywana z użytku, gdyż na strzelnicach tradycyjne karabiny z amunicją izbową były zastępowane przez małokalibrową broń strzelecką, na przykład karabinek sportowy.

  W Polsce amunicję izbową wytwarzano w dwóch kalibrach 7,92x57 Mauser oraz 8x50,5 R Lebel w Zakładach Amunicji "Pocisk" S.A. Łuska, spłonka i pocisk były pakowane oddzielnie. Produkcja trwała do 1939 roku. Brak informacji o produkcji w okresie okupacji.

  8 × 50,5 mm R Lebel – francuski nabój karabinowy kalibru, 8 mm o długości łuski 50 mm z wystającą kryzą. Nabój 8 mm Lebel powstał pod koniec XIX wieku jako nabój karabinowy dla nowego, francuskiego karabinu Lebel Mle 1886. Nowy nabój był pochodną starszego naboju Gras kalibru 11 mm.Karabinek sportowy (kbks, karabinek sportowy) – małokalibrowa broń strzelecka przeznaczona do szkolenia żołnierzy oraz w celach sportowych i rekreacyjnych. Wykonywana jako broń jednostrzałowa lub powtarzalna. Do szkolenia żołnierzy używa się karabinków o budowie i masie zbliżonej do broni bojowej. Np. kbks wz.48 jest zbliżony do karabinka wz.1944 kalibru 7,62 mm. Wersje sportowe są znacznie lżejsze i dokładniej wykonane. Broń ta i amunicja w połowie lat trzydziestych zastąpiła w szkoleniu tradycyjne karabiny z amunicją izbową.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.585 sek.