• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amoebozoa


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Dictyostelia – podgrupa śluzowców, powszechnie występujących ameb kolonialnych, której przedstawiciele żyją przede wszystkim w leśnej ściółce i glebie. Opisano około 150 gatunków należących do tej grupy. Pseudothecamoeba – rodzaj ameb o niepewnej klasyfikacji należący do supergrupy Amoebozoa w klasyfikacji Cavaliera-Smitha.
  Supergrupa – umowna kategoria systematyczna, wydzielona w pierwszych latach XXI wieku dla określenia najważniejszych linii rozwojowych eukariontów (Eukaryota). Tradycyjnie wśród eukariontów wydzielano 4 królestwa: protisty (Protista), rośliny (Plantae), grzyby (Fungi) i zwierzęta (Zoa). Protisty były traktowane różnorako – część z nich zaliczano czasem do pozostałych trzech królestw. Czasem protisty dzielono na trzy oddzielne grupy: pierwotniaki (Protozoa), protisty roślinopodobne i protisty grzybopodobne. Wszystkie te klasyfikacje nie uwzględniały jednak w sposób trafny (w świetle obecnej wiedzy) powiązań filogenetycznych w obrębie organizmów. Od kilku lat funkcjonuje podział organizmów na sześć supergrup:
  .mw-parser-output .takson-zwierzeta .naglowek{color:black!important;background:#d3d3a4!important}.mw-parser-output .takson-rosliny .naglowek{color:black!important;background:#90ee90!important}.mw-parser-output .takson-grzyby .naglowek{color:black!important;background:#add8e6!important}.mw-parser-output .takson-protozoa .naglowek{color:black!important;background:#f0e68c!important}.mw-parser-output .takson-chromalveolata .naglowek{color:black!important;background:#adff2f!important}.mw-parser-output .takson-excavata .naglowek{color:black!important;background:#f0e68c!important}.mw-parser-output .takson-amoebozoa .naglowek{color:black!important;background:#ffc8a0!important}.mw-parser-output .takson-opisthokonta .naglowek{color:black!important;background:#e0d0b0!important}.mw-parser-output .takson-sar .naglowek{color:black!important;background:Moccasin!important}.mw-parser-output .takson-bakterie .naglowek{color:black!important;background:#d3d3d3!important}.mw-parser-output .takson-archeony .naglowek{color:black!important;background:#f3e0e0!important}.mw-parser-output .takson-eukarionty .naglowek{color:black!important;background:#faf0e6!important}.mw-parser-output .takson-inne .naglowek{color:white!important;background:red!important}

  Amoebozoatakson eukariontów o statusie supergrupy. Należący do niesklasyfikowanego taksonu Unikonta, który w systematyce Adla z 2012 roku został zastąpiony kladem Amorphea.

  Amorphea – takson zaproponowany po raz pierwszy w 2012 roku przez Adla i innych. Ma on zastąpić niesklasyfikowany takson Unikonta zaproponowany przez Cavalier-Smitha. Discosea – gromada ameb należących do supergrupy Amoebozoa w klasyfikacji Cavaliera-Smitha. Klasyfikacja Adla traktuje Discosea jako klad.

  Po zmianach mających miejsce w końcu 2011 roku supergrupa Amoebozoa dzieli się na następujące podtypy:

 • Conosa
 • Lobosa
 • Breviatea (według innych ujęć wchodzą w skład Obazoa, taksonu siostrzanego wobec Amoebozoa.
 • Według systematyki opracowanej w 2012 roku przez Adla i innych w ramach Committee on Systematics and Evolution of The International Society of Protistologists supergrupę Amoebozoa dzielimy na następujące klady:

  Tubulinea – gromada ameb należących do supergrupy Amoebozoa w klasyfikacji Cavaliera-Smitha. Klasyfikacja Adla traktuje Tubulinea jako klad.Archamoebae ("archameby") to grupa protistów, należących do supergrupy Amoebozoa. Są to głównie żyjące w środowisku beztlenowym ameby nieposiadające mitochondriów.
 • Tubulinea Smirnov i inni, 2005
 • Discosea Cavalier-Smith i inni, 2004
 • Archamoebae Cavalier-Smith, 1983
 • Gracilipodida Lahr i inni, 2011
 • Multicilia Cienkowsky, 1881
 • Protosteliida Olive i Stoianovitch, 1966,
 • Cavosteliida Shadwick i Spiegel w Adl i inni, 2012
 • Protosporangiida Shadwick i Spiegel w Adl i inni, 2012
 • Fractovitelliida Lahr i inni, 2011
 • Schizoplasmodiida L. Shadwick i Spiegel w Adl i inni, 2012
 • Myxogastria Macbride, 1899
 • Dictyostelia Lister, 1909
 • Niepewne rodzaje należące do Amoebozoa:
 • Gibbodiscus
 • Hartmannia
 • Janickia
 • Malamoeba
 • Malpigamoeba
 • Pseudothecamoeba
 • Stereomyxa
 • Thecochaos
 • oraz gatunki o niepewnej przynależności:

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim.
 • Echinosteliopsis oligospora Reinhardt i Olive, 1966
 • Microglomus paxillus Olive i Stoianovitch, 1977
 • Historia taksonu[ | edytuj kod]

  Takson utworzony w 1913 roku przez Lühe, przywrócony przez Cavalier-Smitha w 1998 roku. Takson ten występował w różnej randze w zależności od systemu klasyfikacyjnego. Obejmujący niektóre z protistów o amebowatym kształcie. W nowoczesnych klasyfikacjach, po przedefiniowaniu przez Thomasa Cavaliera-Smitha, obejmuje oprócz jednokomórkowych ameb z dawniej wyróżnianej grupy korzenionóżek również grzybopodobne śluzowce, przy czym zarówno część dawnych korzenionóżek, jak i śluzowców, włączane są do innych taksonów.

  Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.Amorphea – takson zaproponowany po raz pierwszy w 2012 roku przez Adla i innych. Ma on zastąpić niesklasyfikowany takson Unikonta zaproponowany przez Cavalier-Smitha.

  System Cavalier-Smitha[ | edytuj kod]

  Takson ten pierwotnie nazwany przez Lühe w 1913 roku został przywrócony w 1998 roku przez Cavalier-Smitha w randze typu, należącego do podkrólestwa Sarcomastigota w królestwie Protozoa.

  W 2009 roku supergrupa Amoebozoa dzieliła się na:

 • Conosa
 • Lobosa
 • Protamoebae
 • System Adla i innych[ | edytuj kod]

  W systemie Adla i in. z 2005 roku takson ten ma najwyższą rangę (po jądrowcach), będąc supergrupą, czyli taksonem zbliżonym do tradycyjnie wyróżnianego królestwa, mimo że system ten stosuje klady zamiast standardowych jednostek systematycznych wysokiego rzędu.

  Śluzowce (Myxomycota) zwane też śluzoroślami (Eumycetozoa) – grupa (ok. kilkuset gatunków) organizmów eukariotycznych należąca do Amoebozoa, dawniej zaliczana do grzybów, potem do protistów grzybopodobnych (wraz z lęgniowcami). Z przyczyn historycznych w podręcznikach traktowana jako klasa roślin zarodnikowych, a w szczególności grzybów. Jednak bliższa jest typowo zwierzęcym Protista (pierwotniakom). Wskazuje na to występowanie form ruchomych (myksoameb i myksopełzaków oraz odżywianie się poprzez fagocytozę), dlatego włączane są do supergrupy Amoebozoa, z wyjątkiem łańcuszkorośli (Acrasiomycota=Heterolobosea=Percolozoa), które zalicza się do supergrupy Excavata oraz plazmodioforowców, zaliczanych niegdyś również do glonowców, obecnie do supergrupy Rhizaria.Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

  Do 2012 roku w systemie Adla i in. supergrupa Amoebozoa dzieliła się na następujące klady (obejmując ponadto klady o niepewnej pozycji (incertae sedis)):

 • Tubulinea
 • Flabellinea
 • Stereomyxida
 • Acanthamoebidae
 • Entamoebida
 • Mastigamoebidae
 • Eumycetozoa (śluzowce)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Giselle Walker, Richard G. Dorrell, Alexander Schlacht and Joel B. Dacks. Eukaryotic systematics: a user’s guide for cell biologists and parasitologists. „Parasitology”. 138, s. 1638-1663, 2011. 
  2. Thomas Cavalier-Smith. Megaphylogeny, Cell Body Plans, Adaptive Zones: Causes and Timing of Eukaryote Basal Radiations. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 56(1), s. 26-33, 2009. 
  3. Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Christopher E. Lane i inni. The Revised Classification of Eukaryotes. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 59(5), s. 429-493, 2012. 
  4. Alexey V. Smirnov, Ema Chao, Elena S. Nassonova, Thomas Cavalier-Smith. A Revised Classification of Naked Lobose Amoebae (Amoebozoa: Lobosa). „Protist”. 162, s. 545-570, 2011. 
  5. Matthew W. Brown i inni, Phylogenomics demonstrates that breviate flagellates are related to opisthokonts and apusomonads, „Proceedings of the Royal Society B”, 2013, DOI10.1098/rspb.2013.1755, PMID23986111 (ang.).
  6. Jan Pawlowski and Fabien Burki. Untangling the Phylogeny of Amoeboid Protists. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 56(1), s. 16-25, 2009. 
  7. Thomas Cavalier-Smith. A revised six-kingdom system of life. „Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society”. 73 (3), s. 203-266, sierpień 1998. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/S0006323198005167 (ang.). 
  8. Thomas Cavalier-Smith. Only six kingdoms of life. „Proc. R. Soc. Lond. B”. 271. s. 1251–1262. DOI: 10.1098/rspb.2004.2705 (ang.). 
  9. Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson i in. The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. „Journal of Eukaryotic Microbiology”. 52 (5), s. 399–451, 2005. International Society of Protistologists. DOI: 10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x (ang.). 
  10. Adl, S. M., Simpson, A. G. B., Farmer, M. A., Andersen, R. A., Anderson, O. R., Barta, J. R., Bowser, S. S., Brugerolle, G., Fensome, R. A., Fredericq, S., James, T. Y., Karpov, S., Kugrens, P., Krug, J., Lane, C. E., Lewis, L. A., Lodge, J., Lynn, D. H., Mann, D. G., Mccourt, R. M., Mendoza, L., Moestrup, O., Mozley- Standridge, S. E., Nerad, T. A., Shearer, C. A., Smirnov, A.V., Spiegel, F. W. i Taylor, M. F. J. R.. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 52, s. 399-451, 2005. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ameby - drzewo
 • Thomas Cavalier-Smith (ur. 21 października 1942) – brytyjski biolog ewolucyjny, od 1989 profesor botaniki w University of British Columbia w Kanadzie, od 1999 profesor Wydziału Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego, jeden z najbardziej uznanych naukowców zajmujących się ewolucją, filogenezą i klasyfikacją organizmów.Królestwo (łac. regnum, l.mn. regna) – stosowana w systematyce organizmów kategoria systematyczna obejmująca spokrewnione typy (phylum) w zoologii, lub gromady (divisio) w botanice. Tradycyjnie, od czasów Karola Linneusza królestwo było uważane za kategorię systematyczną najwyższej rangi. Pod koniec XX w. systematycy wprowadzili wyższą od królestwa kategorię nazywaną domeną, nadkrólestwem lub cesarstwem. W nomenklaturze botanicznej i zoologicznej regulowanych przez Międzynarodowe Kodeksy Nomenklatury Botanicznej i Zoologicznej królestwo nadal jest uznawane za kategorię najwyższej rangi. Podkategorią królestwa jest podkrólestwo (subregnum). Natomiast stosowany czasem termin nadkrólestwo (superregnum), choć formalnie poprawny, używany jest w randze najwyższej kategorii systematycznej – domeny lub cesarstwa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Śluzowce (Myxomycota) zwane też śluzoroślami (Eumycetozoa) – grupa (ok. kilkuset gatunków) organizmów eukariotycznych należąca do Amoebozoa, dawniej zaliczana do grzybów, potem do protistów grzybopodobnych (wraz z lęgniowcami). Z przyczyn historycznych w podręcznikach traktowana jako klasa roślin zarodnikowych, a w szczególności grzybów. Jednak bliższa jest typowo zwierzęcym Protista (pierwotniakom). Wskazuje na to występowanie form ruchomych (myksoameb i myksopełzaków oraz odżywianie się poprzez fagocytozę), dlatego włączane są do supergrupy Amoebozoa, z wyjątkiem łańcuszkorośli (Acrasiomycota=Heterolobosea=Percolozoa), które zalicza się do supergrupy Excavata oraz plazmodioforowców, zaliczanych niegdyś również do glonowców, obecnie do supergrupy Rhizaria.
  Korzenionóżki (Rhizopoda) – takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych. Zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu.
  Protozoa – takson o różnej randze – w zależności od systemu klasyfikacyjnego – obejmujący drobne organizmy, przeważnie heterotroficzne. W polskiej literaturze biologicznej nazwa Protozoa najczęściej traktowana jest jako nazwa naukowa taksonu pierwotniaki. We współczesnych systemach takson ten wyróżniany jest tylko w klasyfikacji Cavaliera-Smitha, mając rangę królestwa. W pozostałych systemach organizmy z tej grupy są rozproszone wewnątrz królestwa Protista lub kilku supergrup: Amoebozoa, Excavata, Rhizaria, Chromalveolata i Opisthokonta.
  Typ (phylum) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botanice. Typ jest kategorią równoważną gromadzie (divisio) w systematyce botanicznej. Gdy w systematyce roślin dopuścimy użycie określenia typ na gromadę (divisio), to niższą od niego rangę ma klasa (classis).
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Incertæ sedis (łac. o niepewnej pozycji) – termin używany w taksonomii do określenia jednostki taksonomicznej, której szersze pokrewieństwo jest nieznane lub niezdefiniowane. Czasami stosowane jest też określenie sedis mutabilis.
  Klad (z gr. ο κλάδος – gałąź) – w kladystyce, grupa organizmów mających wspólnego przodka, obejmująca wszystkie wywodzące się z niego grupy potomne (linie rozwojowe). W ujęciu ścisłym klady rozdzielają się dychotomicznie, tworząc dychotomiczne drzewo pokrewieństw. Diagramy przedstawiające drzewa pokrewieństw konstruowane metodami kladystycznymi nazywane są kladogramami. Ponieważ klady obejmują organizmy wszelkich rang systematycznych i mogą dotyczyć grup organizmów opisywanych w systemach klasyfikacyjnych w ramach zróżnicowanych kategorii systematycznych (lub ich części) – zwykle organizmy należące do określonego kladu nazywa się mianem "grupy".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.848 sek.