• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • American Association for the Advancement of Science

  Przeczytaj także...
  Jean Louis Rodolphe Agassiz (ur. 28 maja 1807 w Môtier, Szwajcaria, zm. 14 grudnia 1873 w Cambridge, Massachusetts, Stany Zjednoczone) – szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog i glacjolog.Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  American Association for the Advancement of Science (AAAS; „Amerykańskie Towarzystwo Postępu Naukowego” lub „Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk”) – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się ogólnie pojętym rozwojem nauki.

  Historia[ | edytuj kod]

  American Association for the Advancement of Science zostało założone w 1848 roku jako pierwsza stała amerykańska organizacja mająca na celu promowanie nauki, a jego pierwszym prezydentem został William Charles Redfield. W przeciągu pierwszych pięćdziesięciu lat istnienia AAAS kilkukrotnie było bliskie upadku i dopiero połączenie z magazynem „Science”, który zawiódł jako prywatne przedsięwzięcie, doprowadziło do odrodzenia zarówno czasopisma, jak i organizacji.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii Europejskiej – Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.

  Cele[ | edytuj kod]

  Założone cele realizuje poprzez inicjatywy takie jak prowadzenie polityki naukowej, organizowanie programów międzynarodowych i kształcenia naukowego.

  Kadencja prezydenta American Association for the Advancement of Science trwa rok.

  Prezydentami AAAS oprócz Redfielda byli także m.in.: Louis Agassiz (1851), Othniel Charles Marsh (1878), Edward Drinker Cope (1896), Theodore Gill (1896), Charles Walcott (1923), Alfred Romer (1966) i Stephen Jay Gould (2000).

  Obecnie organizacja zrzesza 262 towarzystwa naukowe oraz akademie i służy w sumie około 10 milionom osób. Dostępne dla wszystkich członkostwo w American Association for the Advancement of Science zapewnia m.in. prenumeratę „Science”. AAAS składa się z 24 sekcji, organizujących sympozja podczas corocznych spotkań oraz zapewniających ekspertyzy dla projektów AAAS.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  AAAS jest także wydawcą licznych biuletynów naukowych, książek, raportów i czasopism, m.in. prestiżowego magazynu „Science”, z liczbą czytelników szacowaną na około milion, oraz EurekAlert! – strony internetowej informującej o najnowszych odkryciach naukowych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nauka narzędziem międzynarodowej dyplomacji, CORDIS [dostęp 2020-11-12].
  2. Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa wręczona, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 22 listopada 2018 [dostęp 2020-11-12].
  3. American Association for the Advancement of Science: 150 Years of Advancing Science: A History of AAAS. Origins: 1848–1899 (ang.). [dostęp 5 sierpnia 2009].
  4. American Association for the Advancement of Science: AAAS Presidents (ang.). [dostęp 5 sierpnia 2009].
  5. American Association for the Advancement of Science: History & Archives (ang.). [dostęp 5 sierpnia 2009].
  6. American Association for the Advancement of Science: What is AAAS? (ang.). [dostęp 19 Lipca 2017].
  7. American Association for the Advancement of Science: AAAS Sections (ang.). [dostęp 19 Lipca 2017].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona American Association for the Advancement of Science (ang.)
 • Charles Doolittle Walcott (ur. 31 marca 1850 w New York Mills, zm. 9 lutego 1927 w Waszyngtonie) – amerykański paleontolog i geolog, specjalista od skamieniałości kambru i ordowiku, odkrywca stanowiska paleontologicznego środkowokambryjskiej fauny w Burgess.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Edward Drinker Cope (ur. 28 lipca 1840 w Filadelfii, zm. 12 kwietnia 1897 tamże) – amerykański paleontolog, zoolog i ewolucjonista.
  Theodore Nicholas Gill (ur. 21 marca 1837 w Nowym Jorku, zm. 25 września 1914) – amerykański ichtiolog, teriolog, malakolog i bibliotekarz. Przewodniczący American Association for the Advancement of Science w 1897 roku.
  Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs). Mianem rządowych określa się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw, posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy umowy międzynarodowej. Z kolei określenie międzynarodowych organizacji pozarządowych zdefiniowano w rezolucji RGiS ONZ z 27 lutego 1950 jako organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone na podstawie umowy międzynarodowej. Ponadto członkostwo w tych organizacjach z natury jest otwarte dla zainteresowanych stron. Ich działalność opiera się na statutach i regulaminach, czyli aktach o charakterze wewnętrznym.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.