• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alkaloidy  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Paulinia guarana (Paullinia cupana), zwana także ciernioplątem, guaraną lub osmętą – gatunek pnącza z rodziny mydleńcowatych. Występuje w całym dorzeczu Amazonki i Pary (Brazylia). Bywa nazywany zwyczajowo guaraną od nazwy gorzko-kwaśnego napoju, sporządzanego z jej nasion. Nazwa napoju zaś pochodzi od plemienia Guarani.Chelerytryna – organiczny związek chemiczny, alkaloid z grupy benzofenantrydyny, zawarta m.in. w glistniku jaskółcze ziele z rodziny makowatych. Chelerytryna silnie drażni skórę i błony śluzowe, w większych dawkach poraża ośrodkowy układ nerwowy. Miejscowo działa znieczulająco. Posiada właściwości bakterio- i fungistatyczne.
  Alkaloidy tropanowe[ | edytuj kod]
 • Alkaloidy tropanowe – estry alkoholi tropanowych z kwasami aromatycznymi lub alifatycznymi.
 • Atropina
 • Hioscyjamina
 • Skopolamina
 • Kokaina
 • Surowce zawierające te alkaloidy: belladonnae fol., hyoscyami fol., stramonii fol.
 • Alkaloidy chinolinowe – zawierają w cząsteczce układ chinoliny
 • powstające na drodze biosyntezy z tryptofanu:
 • Chinina
 • Chinidyna
 • powstające na drodze biosyntezy z kwasu antranilowego:
 • Graweolina
 • pochodne furochinoliny:
 • Dyktamina
 • Kokusagina
 • Surowce zawierające te alkaloidy: Cinchonae cort.
 • Alkaloidy izochinolinowe – zawierają w cząsteczce układ izochinoliny
 • Typu aporfiny
 • Glaucyna
 • Boldyna
 • Magnofloryna
 • Typu benzofenantrydyny
 • Chelidonina
 • Cheleretryna
 • Sangwinaryna
 • Typu protoberberyny
 • Protoberberyna
 • Berberyna
 • Koptyzyna
 • Typu protopiny
 • Fumaryna
 • Typu benzyloizochinoliny
 • Papaweryna
 • Typu ftalidoizochinoliny
 • Narkotyna
 • Typu morfinanu
 • Morfina
 • Kodeina
 • Tebaina
 • Typu emetyny
 • Emetyna
 • Cefalina
 • Psychotryna
 • Surowce zawierające te alkaloidy: opium, boldo fol., chelidonii hb., fumariae hb., ipecacuanhae rad., galanthi bulbus
 • Alkaloidy chinolizydynowe – zawierają w cząsteczce układ chinolizydyny
 • Cytyzyna
 • Sparteina
 • Surowce zawierające te alkaloidy: citisi sem.
 • Alkaloidy indolowe – zawierające w cząsteczce azot w układzie heterocyklicznym, pięcioczłonowym
 • pochodne indolu
 • Typu strychnos
 • Strychnina
 • Braucyna
 • Nowacyna
 • Womicyna
 • Typ Johimbanu
 • Johimbina
 • Rezerpina
 • Dezerpidyna
 • Typ heterojohimbanu
 • Ajmalicyna
 • Rezerpilina
 • Typu cynchonanu
 • Cynchonamina
 • Chinicyna
 • Typu eburnanu
 • Winakamina
 • Epiwinkamina
 • Wincyna
 • Eburnamonina
 • Typu aspidospermanu
 • Winakdiformina
 • Minowincyna
 • Winkadyna
 • Typu harmanu
 • Harman
 • Harmina
 • Harmol
 • pochodne dihydroindolu
 • Ajmalina
 • Raupina
 • Surowce zawierające te alkaloidy: strychni sem., yohimbe cort., rauwolfiae rad., vincae rosae fol., vincae minoris hb., passiflorae hb.
 • Alkaloidy pochodne ergoliny – alkaloidy sporyszu
 • pochodne kwasu D-lizergowego
 • Ergometryna
 • Ergotamina
 • Ergozyna
 • Ergokrystyna
 • Ergokryptyna
 • pochodne kwasu D-izolizergowego (są nieczynne farmakologicznie)
 • Ergometrynina
 • Ergotaminina
 • Alkaloidy pirolizydynowe – estry aminoalkoholi zawierających układ pirolizydyny z kwasami alifatycznymi
 • estry nasycone
 • Tussilagina
 • Izotussilagina
 • Neotussilagina
 • estry nienasycone
 • Intermedyna
 • Symfetyna
 • Surowce zawierające te alkaloidy: farfarae fol., symphyti rad.
 • Alkaloidy purynowe – pochodne puryny
 • Kofeina
 • Teobromina
 • Teofilina
 • Surowce zawierające te alkaloidy: coffeae sem., theae fol., cacao sem., colae sem., mate, guarana
 • Alkaloidy Imidazolowe – zawierające układ imidazolu
 • Pilokarpina
 • Surowce zawierające te alkaloidy: jaborandi fol.
 • Alkaloidy pirydynowe[ | edytuj kod]

 • Alkaloidy pirydynowe – zawierające układ pirydyny
 • pochodne pirydyny
 • Walerianina
 • Gencjalutyna
 • pochodne N-metylopirydyny
 • Nikotyna
 • Anabazyna
 • Surowce zawierające te alkaloidy: valerianae rad., nikotinae fol.
 • Strychnina, C21H22N2O2 – organiczny związek chemiczny, alkaloid występujący w nasionach kulczyby wroniego oka, posiadający silne właściwości toksyczne. Jest substancją o silnie gorzkim smaku, wyczuwalnym już przy stężeniu 1 ppm (roztwór wodny).Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) − gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae). Ma wiele nazw zwyczajowych: wilcza wiśnia, wilcza jagoda, psinki, leśna tabaka, belladonna. Występuje w Europie, Afryce Północnej, Azji Zachodniej. Introdukowana w części Ameryki Północnej. W Polsce także roślina uprawna i dziczejąca. Występuje głównie w południowej części kraju, roślina rzadka.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.
  Aminocukry – pochodne cukrów, które zawierają jedną lub rzadziej kilka grup aminowych (–NH2) w miejscu występowania grupy hydroksylowej. Aminocukry występujące w przyrodzie, mogą mieć grupę aminową zarówno przy C2, jak i pozycjach 3, 4, 5 lub 6 cukru. Mogą łączyć się w poliaminocukry, czego przykładem jest chityna, której monomerem jest 2-deoksy-2-amino-D-glukopiranoza zwana też glukozaminą lub glukozoaminą.
  Emetyna – alkaloid występujący w korzeniu ipekakuany. Uzyskiwany jest przez półsyntetyczną metylację kefaliny, innego alkaloidu tej rośliny. Jego działanie pierwotniakobójcze było wykorzystywane do leczenia czerwonki amebowej oraz motylicy wątrobowej. Działanie wykrztuśne i wymiotne emetyny jest powodowane przez silne drażnienie błony śluzowej żołądka. Emetynę podaje się wówczas, gdy leczenie metronidazolem jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.
  Tytoń (Nicotiana L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych. Nazwa rodzaju pochodzi z tur. "tütün", w staropolszczyźnie i gwarowo "tytuń". Gatunkiem typowym jest Nicotiana tabacum L.. Do tego rodzaju należy 67 gatunków pochodzących z obydwu Ameryk oraz z Australii. Obecnie uprawiane są też w wielu innych rejonach świata. Rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny lub krzewy.
  Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) – gatunek byliny z rodziny makowatych (Papaveraceae). Jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju glistnik (Chelidonium). Jest rozpowszechniony w strefie klimatu umiarkowanego w Eurazji, poza tym zawleczony został także na inne kontynenty. W Polsce jest pospolity na całym obszarze. Roślina ma długą tradycję zastosowań leczniczych, sięgającą starożytności. Zawiera liczne alkaloidy działające rozkurczowo na mięśnie gładkie, poza tym preparaty z ziela działają żółciopędnie, przeciwbakteryjnie, uspokajająco, przeciwbólowo. Charakterystyczny, żółto-pomarańczowy sok mleczny używany jest w lecznictwie ludowym do usuwania kurzajek. W ostatnich latach stosowanie ziela glistnika i jego alkaloidów w lecznictwie jest ograniczane z powodu potwierdzenia hepatotoksyczności.
  Męczennica (Passiflora L.) – rodzaj ok. 500 gatunków tropikalnych pnączy z Ameryki podzwrotnikowej, należący do rodziny męczennicowatych. Gatunkiem typowym jest Passiflora incarnata L..
  Melantkowate (Melanthiaceae Batsch) – rodzina roślin jednoliściennych należąca do rzędu liliowców. We florze Polski jej przedstawicielami są dwa rodzaje – ciemiężyca i czworolist. Zasięg geograficzny rodziny obejmuje obszary klimatu umiarkowanego półkuli północnej, sięgając w Ameryce po pasmo Andów w Ameryce Południowej. Z danych filogenetycznych wynika, że rodzina wyodrębniła się ok. 107 milionów lat temu, a podział na główne linie rozwojowe nastąpił 97 milionów lat temu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.055 sek.