Alfred Woodcock

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alfred Woodcock (ur. 7 września 1905, zm. 26 lutego 2005 w Oakland, Kalifornia) - amerykański oceanograf i meteorolog. Odkrył, na podstawie lotu mew, pomiarów temperatury i ciśnienia, dwa rodzaje ruchów konwekcyjnych poniżej warstwy chmur zależne od siły wiatru. Na podstawie:

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
 1. ruchu meduz, które unoszą się 45 stopni na lewo od kierunku wiatru,
 2. obserwacji, że wodorosty układają się równolegle do wiatru pokazał jako pierwszy istnienie cyrkulacji Langmuira w oceanie.

Pod koniec II wojny światowej uczestniczył w eksperymencie badającym wiatry pasatowe na Północnym Atlantyku i pokazał, że spadek temperatury zależny od wysokości w chmurach zawiera się pomiędzy sucho-adiabatycznym (10 stopni na kilometr), a wilgotno-adiabatycznycm (6.5 stopnia na kilometr). Był to pierwszy eksperyment, z którego wynikało, że chmury mieszają się z powietrzem, które je otacza. W czasie prac oceanograficznych zauważył, że powietrze zawiera cząstki soli. Poczynając od 1949 roku opublikował serię artykułów, w których pokazał, że aerozole (cząstki) soli morskiej mają wpływ na tworzenie się kropel deszczu i opady z chmur nad oceanami. Opublikował ponad 80 artykułów naukowych, ostatni w wieku 92 lat.

Chmury – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary. W atmosferze ziemskiej jest to para wodna. Ochładzanie zmniejsza prężność pary nasyconej, osiągnięcie temperatury punktu rosy powoduje nasycenie pary wodnej (saturację), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji. Meteorologia (gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, lógos (λόγος)- słowo, wiedza) - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.

Obecnie ta hipoteza stanowi podstawę jednego z najbardziej dyskutowanych sprzężeń zwrotnych dotyczących ogólnej zmiany klimatu. Jest tak, ponieważ ilość aerozolu soli morskiej zależy od załamujących się fal, załamywanie się fal zależy od prędkości wiatru, ilość soli morskiej w powietrzu reguluje powstawanie chmur i opadu w obszarze wiatrów pasatowych, a pokrywa chmur kontroluje ziemskie albedo, czyli ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi, a ilość dochodzącego promieniowania kontroluje temperaturę powierzchni oceanu.

Pasat – stały, ciepły wiatr o umiarkowanej sile (3~4°B), wiejący w strefie międzyzwrotnikowej między 35° szerokości północnej i 35° szerokości południowej; w epoce żaglowców miał duże znaczenie. Na półkuli północnej pasat wieje z kierunku NE, a na południowej z SE (zgodnie z działaniem siły Coriolisa, powodującej odchylenie kierunku ruchu ciał poruszających się prosto na półkuli północnej w prawo, a na południowej – w lewo). Wieją one ze strefy wyżów zwrotnikowych ku strefie niżów równikowych znajdujących się w tzw. komórce cyrkulacyjnej Hadleya. Miejsce, gdzie pasaty z obu półkul spotykają się ze sobą, nazywa się Międzyzwrotnikową Strefą Zbieżności (Konwergencji) lub bruzdą niskiego ciśnienia. Pasat to wiatr, a więc poziomy ruch powietrza. Aby mógł wiać, musi istnieć różnica ciśnień między obszarami na powierzchni Ziemi, która najczęściej spowodowana jest różnicami w nagrzaniu powierzchni naszej planety.Meduza – jedna z dwóch form morfologicznych parzydełkowców (Cnidaria), pierwotnie swobodnie pływająca, pelagiczna, z galaretowatym ciałem, zwykle w kształcie dzwonu lub parasola, zasadniczo rozmnażająca się płciowo. Nie występuje u koralowców (Anthozoa). Meduzy są drapieżne. Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Drugą z form życiowych parzydełkowców jest polip.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Alfred H. Woodcock (1905-2005) nekrolog. Published in EOS Transactions, vol. 86, number 51, December 2005, napisany przez Duncan Blanchard.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • aerozole atmosferyczne
 • Warto wiedzieć że... beta

  Oakland – miasto leżące na wschodnim brzegu zatoki San Francisco w północnej Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Miejscowość założona w 1852 roku jest stolicą hrabstwa Alameda. Od północy graniczy z uniwersyteckim miastem Berkeley. Liczba mieszkańców miasta wynosi 390 724 (aglomeracja 2 392 557). Oakland jest ośrodkiem transportowym, przemysłowym oraz usługowym.
  Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone, drobiny) to ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki produkowane przez człowieka (zanieczyszczenia) jak to jest w przypadku aerozolu kropli lub cząstek stałych siarczanów. Często prekursorami aerozoli atmosferycznych są tlenki siarki i azotu, które są przekształcane w procesach chemicznych i fotochemicznych w aerozole atmosferyczne.
  Wodorosty – potoczna nazwa roślin (i wielokomórkowych roślinopodobnych protistów) wodnych o miękkich ciałach. Nazwa bliskoznaczna to trawa morska.
  Aerozol – odmiana gazozolu, układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest powietrze, a cząstkami koloidalnymi są substancje ciekłe lub stałe. Aerozole są najpowszechniejszą odmianą gazozoli. Aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy (cząstki stałe).

  Reklama