• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alfons Kropiwnicki  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Pałac Raczyńskich – pałac znajdujący się na Nowym Mieście w Warszawie przy ul. Długiej 7, położony pomiędzy ulicami: Długą, Kilińskiego, Podwale oraz budynkami dawnego klasztoru paulinów.Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Ważniejsze prace[ | edytuj kod]
  Łaźnia Teodozji Majewskiej
  Pałac w Zielonkach-Parcelach
 • Łaźnia Teodozji Majewskiej, ul. Bednarska 2/4 róg Dobra 88 (1832-1835)
 • restauracja kościoła Pijarów przy ul Świętojańskiej 1836
 • Gościnny Dwór za Żelazna Bramą (razem z Janem Jakubem Gayem) 1841
 • restauracja kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach 1850-1854
 • restauracja Pałacu Namiestnikowskiego po pożarze w 1852
 • przedłużenie katakumb na cmentarzu na Powązkach 1851
 • restauracja kościoła NMP na Nowym Mieście 1853
 • dom po siostrach Wizytkach przy Krakowskim Przedmieściu 36
 • dworzec kolei warszawsko-terespolskiej na Pradze 1865-1866 i pozostałe budynki stacyjne
 • niezrealizowane projekty kościołów Karola Boromeusza przy Chłodnej i Wszystkich Świętych na Grzybowie
 • dom mieszkalny dla Malhome’a przy zbiegu ul. Królewskiej i pl. Saskiego (1851-1852)
 • dom mieszkalny dla Flataua przy ul. Rymarskiej 10
 • dom własny przy ul. Marszałkowskiej 152, róg ul. Kredytowej (1858)
 • dom przy ul. Żabiej 3 z płaskorzeźbą P. Malińskiego przedstawiającą triumf Cerery (zniszczony 1951)
 • dom mieszkalny przy ul. Ogrodowej 25 (1859)
 • dom mieszkalny przy ul. Chłodnej 40 (1863)
 • dom mieszkalny przy ul. Grzybowskiej 4 (1864)
 • oficyny pałacu Raczyńskich (1853)
 • pałac w Zielonkach-Parcelach (1855), aktualnie znany pod nazwą pałacu Lasotów; dom własny Alfonsa Kropiwnickiego.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. dane biograficzne na stronie Sejmu Wielkiego
  2. Cmentarz Stare Powązki: KROPIWNICCY, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-12-10].
  3. Jarosław Zieliński: Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Tom 8. Plac Krasińskich–Kwiatowa. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2002, s. 31. ISBN 83-88372-20-3.
  4. Maria Kałamajska-Saeed: Katalog zabytków sztuki. Miasto Warszawa. Cz. 2 - Nowe Miasto. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2001, s. 83. ISBN 83-85938-44-3.
  5. Pałac Lasotów
  Pałac Prezydencki w Warszawie (również Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski, Rady Ministrów) – zabytkowy pałac w Śródmieściu Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie – budynek zlokalizowany przy placu Teatralnym w Warszawie, będący siedzibą Opery Narodowej. W Salach Redutowych mieści się Muzeum Teatralne oraz dwie spośród trzech scen Teatru Narodowego.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klasycyzm (z łac. classicus – doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) – styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiązywał głównie do antyku. W Europie tzw. "powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie - jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujący epoki wpływał na kształt innych nurtów kulturowych okresu jak manieryzm, barok, rokoko. Trwał do końca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił w I poł. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła walka klasyków z romantykami.
  Gościnny Dwór – duży obiekt handlowy, projektu Jana Jakuba Gaya, istniejący w Warszawie w latach 1841 – 1939 i położony na Placu Za Żelazna Bramą, na Mirowie. Obok znajdował się Pałac Lubomirskich, w późniejszym okresie Hale Mirowskie i resztki Koszar Mirowskich. Nazwa była wzorowana na podobnych obiektach istniejących w wielu miastach rosyjskich, noszących nazwę "Гостиный Двор".
  Jan Jakub Gay (ur. 29 listopada 1801 w Kamionie albo 1 grudnia 1803 w Warszawie, zm. 2 października 1849 w Warszawie), polski architekt, reprezentant historyzmu, dziad Henryka Juliana.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Dworzec Terespolski (zwanego też Dworcem Brzeskim) – były dworzec końcowy historycznej Kolei Warszawsko-Terepolskiej zlokalizowany w Warszawie. Jego ruiny znajdują się przy ulicy Kijowskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.062 sek.