• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksander z Feraj

  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Kynoskefalaj – starcie zbrojne, które miało miejsce w roku 364 p.n.e. pomiędzy wojskami tebańskimi Pelopidasa a armią tyrana tesalskiego Aleksandra z Feraj.Związek Beocki - konfederacja miast beockich, która powstała w VI wieku p.n.e. w obliczu zagrożenia tesalską ekspansją w Grecji Środkowej. Do poleis założycielskich związku, którym udało się odeprzeć Tesalię, należały: Teby (dysponujące ok. 2/5 powierzchni Beocji), Tanagra, Haliartos, Koroneja, Tespie, Akraifnia. Miasta te od ok. 525 roku p.n.e. biły monetę związkową z charakterystyczną tarczą beocką z wcięciami na brzegach na awersie. Prawdopodobnie początkowo w związku nie znalazło się Orchomenos - rywal Teb posiadający ok. 1/5 powierzchni równiny beockiej, ale już ok. 500 roku p.n.e. członkami były wszystkie poleis Beocji z wyjątkiem Platei będącej w sojuszu z Atenami. Związek był kilka razy rozwiązywany przez wrogów, jego problemami były też z jednej strony dążenia Teb do przewodnictwa w konfederacji, z drugiej próby usamodzielnienia się niektórych miast, jednak jego pozycja w Grecji z biegiem czasu rosła. Kiedy zimą 379/378 roku p.n.e. Tebańczycy pod wodzą Pelopidasa zrzucili jarzmo spartańskie i w wyniku walk ponownie powołali do życia sojusz (bez Orchomenos - sojusznika Sparty), stał się on bazą Teb dla ich próby zdobycia hegemonii w całej Grecji. Związek tego okresu był organizacją przypominającą polis - istniało zgromadzenie wszystkich obywateli Beocji (zbierało się w Tebach), kolegium siedmiu tzw. beotarchów (czterech pochodziło z Teb) dysponowało szerokimi uprawnieniami politycznymi i władzą wojskową. W 371 p.n.e. wojska związku dowodzone przez beotarchę Epaminondasa rozbiły armię Sparty pod Leuktrami, a później wkroczyły na Peloponez, gdzie kolejnymi zwycięstwami poważnie osłabiły pozycję Spartan na półwyspie. W 370 roku p.n.e. do sojuszu dołączyło Orchomenos, w 364 Teby podporządkowały sobie Tesalię, ale za cenę śmierci Pelopidasa. W tym samym roku zniszczyły Orchomenos pod pretekstem antydemoktratycznego spisku. Hegemonia Teb w Grecji zakończyła się w 362 p.n.e. wraz ze śmiercią Epaminondasa w bitwie pod Mantineją.
  Tesalia (gr. Θεσσαλία - trl. Thessalía) – kraina historyczna i region administracyjny współczesnej Grecji położona nad Morzem Egejskim na południe od Macedonii.

  Aleksander z Feraj ( zm. 358 p.n.e.) tyran tessalskiego miasta Feraj.

  Jazon (Iason) z Fer (Feraj) (zm. 370 p.n.e.) – tessalski polityk wywodzący się z potężnej rodziny władającej Ferami, tyran tego bogatego miasta, które stanowiło zaplecze dla jego działalności politycznej rozpoczętej w 379 p.n.e. Syn poprzedniego tyrana Fer - Lykofrona. Został wybrany tagosem Związku Tessalskiego - było to dawne stanowisko o charakterze militarnym, które Jazon przywrócił dla własnych celów. Dążył do zjednoczenia politycznego całej Tessalii, postępując przy tym ostrożnie, gdyż zdawał sobie sprawę z konieczności porozumienia z innymi poleis krainy. Zginął w wyniku zamachu w 370 p.n.e..Feraj/Fery ( Φεραί, Pherae) - miasto w starożytnej Tessalii, położone niedaleko Zatoki Pagasyjskiej. Według mitologii królem Feraj był Admet, mąż Alkestis, u którego przez jakiś czas jako niewolnik służył Apollo, ukarany przez Zeusa za zabójstwo Cyklopa. Pod koniec V i w pierwszej połowie IV w. p.n.e. miastem władali tyrani, którzy dążyli do hegemonii nad całą Tessalią - Lykofron, Jazon i Aleksander z Feraj.

  Następca Jazona z Feraj, prowadził wojny ze Związkiem Beockim, kierowanym przez Pelopidasa. W 367 p.n.e. Aleksander podstępnie uwięził Pelopidasa i Ismaniasa, zapewniając sobie sojusz z Atenami przeciwko wojskom beockim. W odpowiedzi Teby wysłały ok. 9 tys. wojowników przeciwko Aleksandrowi, który unikał walnej bitwy. Dopiero Epaminondasowi udało się uwolnić z rąk Aleksandra tebańskich wodzów. W 365 p.n.e. Teby na wezwanie przeciwników politycznych Aleksandra ponownie wysłały wojska przeciw tyranowi. Do bitwy z Aleksandrem doszło pod Kynoskefalaj, w czasie której śmiertelnie ranny został Pelopidas. Jeździe beockiej udało się przełamać szeregi wojsk Aleksandra, a w czasie pościgu zginęło prawie 3000 jego żołnierzy. Jesienią 364 p.n.e. nowa armia beocka zamknęła Aleksandra w Feraj i zmusiła go do uległości. Tyran zobowiązał się wysyłać kontyngent wojska dla Związku Beockiego. Aleksander został zabity przez własną żonę.

  Tyran (gr. τύραννος tyrannos) – osoba sprawująca nieograniczoną władzę, zdobytą niezgodnie z prawem. Rządy tyrana (lub tyranów) noszą nazwę tyranii.Teby (Θῆβαι, Thívai, Thebaj lub Thive) – w starożytności główne miasto i centrum polityczne Beocji, w środkowej Grecji. Obecnie miasto zamieszkane przez 17-18 tys. ludzi.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.726 sek.