Alek Tarkowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alek Tarkowski, właściwie Aleksander Michał Tarkowski (ur. 25 sierpnia 1977) – polski socjolog, koordynator polskiego oddziału Creative Commons i dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.

Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Życiorys[ | edytuj kod]

Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2008–2011 członek zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, współautor raportu „Polska 2030”. W latach 2012–2016, członek Rady do spraw Cyfryzacji – w jej ramach przewodził grupie roboczej ds. ekompetencji. Uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Wraz z Mirosławem Filiciakiem autor projektu Kultura 2.0, wspólnie prowadzą blog „Kultura 2.0" oraz kolumnę „Kultura 2.0" w „Dwutygodniku”. Z ich inicjatywy w 2010 w Chrzelicach odbył się pierwszy polski Media Lab.

Syn Elżbiety Tarkowskiej.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Dr Alek Tarkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-03-06].
 2. Ηδονη. Pismo aktualnych i dawnych stypendystów i podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, t. 8, Warszawa , marzec 1997.
 3. Alek Tarkowski, „Centrum Cyfrowe”, 13 czerwca 2012 [dostęp 2018-07-11] (pol.).
 4. UCZESTNICY, kultura20.pl, 7 lutego 2012 [dostęp 2020-11-29] [zarchiwizowane z adresu 2012-02-07].
 5. Jan Strycharz, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska - otwartość to innowacja. Cz. 1: Od fascynacji do organizacji, [w:] Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013, s. 137, ISBN 978-83-60005-34-7 [zarchiwizowane z adresu 2020-11-29].

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Blog Kultura 2.0 w domenie tygodnika Polityka
 • Polski zespół Creative Commons
 • Rada do Spraw Cyfryzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji (aktualnie ministerstwem właściwym ds. informatyzacji jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) działającym na podstawie art. 17 znowelizowanej w maju 2014 roku ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W ramach nowelizacji, Rada do Spraw Cyfryzacji zastąpiła dotychczasową Radę Informatyzacji.Media Lab (również spotykany zapis: medialab; liczba mnoga łac. medium - nośnik; skrót od łac. laboratorium - pracownia; dosłownie: pracownia nośników) - forma instytucji umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o różnych umiejętnościach nad projektami wykorzystującymi nowe media i technologie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Creative Commons – amerykańska organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a dzieleniem się twórczością z innymi. Głównym celem organizacji jest wspieranie rozwoju i wykorzystania otwartych licencji prawnoautorskich, zapewniających bardziej elastyczne i liberalne zasady niż restrykcyjne, domyślne reguły prawa autorskiego. Używając hasła „pewne prawa zastrzeżone” (ang. some rights reserved), w opozycji do „wszelkie prawa zastrzeżone” (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł.
  prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska – polska socjolog. Specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury.
  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Dwutygodnik.com – internetowy magazyn o kulturze założony pod auspicjami Narodowego Instytutu Audiowizualnego w 2009 roku w Warszawie. W latach 2009-2013 funkcję redaktora naczelnego pełnił Tomasz Cyz. W czerwcu 2013 stanowisko to objęła Zofia Król.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama