• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleje Jerozolimskie w Warszawie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jurydyka (łac. iuridicus = prawny) – osada obok miasta królewskiego, rzadziej enklawa na gruntach miejskich, niepodlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu.Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie – gmina żydowska z siedzibą w Warszawie, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Swoim zasięgiem obejmuje wschodnią Polskę.
  Historia[ | edytuj kod]

  Nazwa ulicy pochodzi od istniejącego w XVIII wieku na zachód od obecnego placu Zawiszy osiedla żydowskiego Nowa Jerozolima, założonego w 1774 na terenie jurydyki Bożydar-Kałęczyn należącej do Augusta Sułkowskiego. Nazywana była wówczas Drogą Jerozolimską, a następnie Ulicą Jerozolimską. W 1808 pojawiła się nazwa Aleja Jerozolimska, która funkcjonowała do 1919, zastąpiona przez obecną nazwę w liczbie mnogiej – Aleje Jerozolimskie.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Most Księcia Józefa Poniatowskiego (wcześniej most Mikołajewski, Nowy III most) - zbudowany w latach 1904-14 most przez Wisłę w Warszawie, wtedy tzw. III most. Razem z mostem zbudowano 700 metrowy wiadukt nad Powiślem, będący przedłużeniem Alei Jerozolimskich. Most nosi imię księcia Józefa Poniatowskiego.

  Ulicę wytyczono ostatecznie w latach 1823–1824. Przecięła ona całe miasto od rogatek Jerozolimskich do brzegu Wisły. Szeroką na 40 metrów arterię obsadzono czterema rzędami topoli.

  W 1845 przy skrzyżowaniu z Marszałkowską wybudowano Dworzec Wiedeński według projektu Henryka Marconiego. Przy ulicy zaczęto wznosić secesyjne i modernistyczne kamienice. W 1902 w pobliżu skrzyżowania z ul. Żelazną wybudowano Dworzec Kaliski zaprojektowany przez Józefa Hussa. W latach 1904–1913 wzniesiono wiadukt prowadzący do budowanego mostu Mikołajewskiego (obecnie Poniatowskiego). W latach 1921–1932 pod ulicą wybudowano tunel kolei średnicowej.

  Aleja 3 Maja w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Powiśla. Aleja 3 Maja ma długość ok. 650 m. Ulica biegnie prostopadle do Wisły pod Mostem Poniatowskiego – od Wisłostrady (jednak bez przejazdu) do Skarpy Wiślanej.Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD (wcześniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe – EKD) – spółka zarządzająca wydzielonym systemem kolei miejskiej wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający obecnie w Polsce tego typu system transportu publicznego.

  Podczas okupacji niemieckiej Alejom nadano nazwę Bahnhofstraße (1941–1943), następnie zmienioną na Reichstraße (odcinek od pl. A. Zawiszy do ul. Marszałkowskiej) i „Ostlandstraße” (odcinek od ul. Marszałkowskiej do mostu Poniatowskiego).

  Podczas powstania warszawskiego ulica była miejscem zaciętych walk. W pobliżu ul. Brackiej zbudowano barykadę, którą zapewniała jedyne piesze połączenie między północną i południową częścią miasta. Po powstaniu wysadzono Dworzec Główny i spalono większość kamienic pomiędzy Nowym Światem i Marszałkowską.

  Widok Towers – budynek biurowy w warszawskiej dzielnicy Śródmieście budowany na miejscu zburzonego w 2017 roku budynku Universal. Vitkac – dom handlowy otwarty w listopadzie 2011 przy ul. Brackiej 9 w Warszawie. Inwestorem była firma Wolf Immobilien, a budynek zaprojektowała Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates.

  W latach 1946–1949 odcinek Alei Jerozolimskich od ul. Marszałkowskiej do Nowego Światu łącznie z al. 3 Maja do wiaduktu mostu Poniatowskiego nosił nazwę al. Gen. W. Sikorskiego. W 1948 na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat zainstalowano pierwszą po wojnie sygnalizację świetlną.

  W 1958 poszerzono jezdnię pomiędzy ulicami Nowy Świat i Marszałkowską.

  Warszawa Kaliska – nieistniejąca już stacja początkowa szerokotorowej Kolei Warszawsko - Kaliskiej wybudowana w 1902 r. według projektu Józefa Hussa. Dworzec znajdował się w Warszawie na rogu alej Jerozolimskich i ul. Żelaznej. Jego budowę wymusił szerszy rozstaw szyn Kolei Kaliskiej od biegnącej obok Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Został zniszczony podczas wycofywania się Rosjan z Warszawy w 1915 r. Po I wojnie światowej Kolej Warszawsko-Kaliska została przystosowana do normalnego rozstawu szyn w związku z czym dworzec całkowicie zlikwidowano.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  W latach 60. i latach 70. była częścią czterech dróg międzynarodowych:

 • E7: od pl. Artura Zawiszy do skrzyżowania z ul. Marchlewskiego i ul. Chałubińskiego,
 • E8: od ronda Dmowskiego do Mostu Poniatowskiego
 • E81: od skrzyżowania z ul. Marchlewskiego i ul. Chałubińskiego do Mostu Poniatowskiego
 • E82: przebieg wspólny z E7.
 • Ważniejsze obiekty[ | edytuj kod]

 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Muzeum Narodowe
 • Centrum Bankowo-Finansowe (dawna siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej)
 • Sztuczna palma na rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a
 • Pomnik Partyzanta
 • Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Dom handlowy Vitkac
 • Centralny Dom Towarowy, obecnie biurowiec Cedet
 • Widok Towers
 • Rotunda PKO w Warszawie
 • Hotel Metropol
 • Hotel Polonia Palace
 • Słup kilometrowy
 • Tunel średnicowy
 • Dworzec Warszawa Śródmieście
 • Dworzec Centralny
 • Centrum LIM
 • Stacje kolei średnicowej i WKD
 • Central Tower
 • Atlas Tower
 • Eurocentrum Office Complex
 • Dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia
 • Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia
 • Park Zachodni
 • Centrum handlowe Atrium Reduta
 • Centrum handlowe Blue City
 • Po południowej stronie ulicy zachował się ciąg przedwojennych kamienic, których część wpisana jest do rejestru zabytków:

  Obwodnica etapowa Warszawy (obwodnica etapowa centrum, OEC) – obwodowy układ komunikacyjny, który ma otaczać obszar zbliżony do granic byłej gminy Centrum. Obwodnica zmieni niekorzystny układ transportowy Warszawy i odciąży zakorkowane centrum miasta. Zrealizowano już część jej odcinków: Trasę Armii Krajowej, aleję Prymasa Tysiąclecia, rondo Zesłańców Syberyjskich i znaczną część Trasy Siekierkowskiej. Pozostałe odcinki są budowane od nowa bądź też modernizowane są stare arterie. Centrum Bankowo-Finansowe, dawniej zwyczajowo Dom Partii lub Biały Dom – budynek biurowy w Warszawie znajdujący się przy rondzie Charles’a de Gaulle’a, pod adresem ul. Nowy Świat 6/12.
 • pod numerem 47 – kamienica Wilhelma Rakmana (1905–1906), zaprojektowana przez Ludwika Panczakiewicza
 • pod numerem 49 – kamienica Józefa Dawidsohna i Hackela Kadyńskiego (1913), zaprojektowana przez Józefa Napoleona Czerwińskiego
 • pod numerem 51 – kamienica Hoserów (1904–1905)
 • pod numerem 53 – kamienica Izaaka Rotberga (1893–1894), dawny hotel Central, siedziba m.in. synagogi reformowanej należącej do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
 • pod numerem 55 – kamienica Franciszka Łapińskiego (1880–1881), zaprojektowana przez Witolda Lanca.
 • pod numerem 85 – kamienica Mikołaja Szelechowa (1912–1913), zaprojektowana przez Waldemara Piotra Feddersa
 • pod numerem 99 – kamienica Stanisława Rostkowskiego (1910–1911), zaprojektowana przez Artura Gurneya
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.Budynek Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – gmach znajdujący się w śródmieściu Warszawy, w Alejach Jerozolimskich 7.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Centrum LIM – kompleks biurowo-hotelowy znajdujący się w śródmieściu Warszawy przy Alejach Jerozolimskich 65/79. Siedziba m.in. hotelu Marriott.
  Ulica Grójecka – główna ulica warszawskiej dzielnicy Ochota, biegnąca od pl. Artura Zawiszy do wiaduktu linii kolei radomskiej na granicy z dzielnicą Włochy, gdzie przechodzi w al. Krakowską. Według stołecznej drogówki, jest jedną z najniebezpieczniejszych w Warszawie ulic. W 2012 doszło na niej do 24 wypadków.
  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Rotunda tzw. Czapka generalska – budynek banku PKO BP w centrum Warszawy, na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej (rondo Dmowskiego).
  Kolej średnicowa w Warszawie składa się z dwóch linii kolejowych (po dwa tory każda) łączących węzłowe dworce Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.
  Topola (Populus L.) – rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Zalicza się do niego 35 gatunków, spośród których typowym jest Populus alba L.. W Polsce występują trzy rodzime gatunki topoli: topola czarna, topola biała i topola osika. Topole czarna, biała i szara występują głównie w lasach łęgowych dużych dolin rzecznych, osika natomiast jest rozpowszechniona w lasach liściastych i mieszanych na terenie praktycznie całego kraju. Popularnym drzewem ozdobnym, ze względu na swój kolumnowy pokrój sadzonym zwłaszcza wzdłuż dróg jest topola włoska stanowiąca odmianę uprawną topoli czarnej. W uprawie często spotykane są także mieszańce topoli czarnej z gatunkami amerykańskimi, określane wspólnie mianem topoli kanadyjskiej. Inne topole sadzone często w Polsce należą do sekcji Tacamahaca. Pochodzą one z Ameryki Północnej oraz Azji i charakteryzują się wydzielaniem silnego, balsamicznego zapachu przez rozwijające się pąki i młode liście.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.022 sek.