• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alasdair MacIntyre

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Alasdair MacIntyre

  Alasdair MacIntyre (ur. 12 stycznia 1929 w Glasgow) – historyk idei, etyk i filozof pochodzenia szkockiego. Twórca jednej z odmian komunitaryzmu.

  Główne dzieło MacIntyre'a "Dziedzictwo cnoty" daje początek nowemu sposobowi myślenia w etyce, a raczej stanowi próbę odnowienia Arystotelesowskiej filozofii moralnej. Pojawienie się tej książki wywołało burzliwą dyskusję nad zaproponowanymi w niej koncepcjami, która trwa do dziś. MacIntyre w swojej pracy przeciwstawia filozofii postmodernizmu tradycjonalistyczny antymodernizm. Kwestionuje on sposoby myślenia wywodzące się z dominującej w naszej epoce kultury filozoficznej oświecenia. Poglądy MacIntyre'a są inspirowane marksistowską krytyką liberalizmu oraz zespołem wartości moralnych intelektualnych konstytuujących chrześcijaństwo w swej katolickiej odmianie.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  We wczesnych latach 80., w czasie prac nad "Dziedzictwem cnoty", konwertował na katolicyzm, jak sam wyznał - pod wpływem myśli tomistycznej.


  Wybrane prace[ | edytuj kod]

 • Marxism: An Interpretation, 1953;
 • A Short History of Ethics, 1966;
 • Marxism and Christianity, 1968, 2 wydanie 1995;
 • Against the Self-Images of the Age: Essays on Ideology and Philosophy, 1971;
 • After Virtue, 1981, 2 wydanie 1984, 3 wydanie 2007;
 • Whose Justice? Which Rationality?, 1988;
 • Three Rival Versions of Moral Enquiry, 1990;
 • Dependent Rational Animals, 1999.
 • Edith Stein: The Origin and Development of her Thought, 2005.
 • Prace w języku polskim[ | edytuj kod]

 • Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1995, 2 wydanie 2000, 3 wydanie 2002.
 • Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1996
 • Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. zbiorowe red. Adam Chmielewski, WAIP, wyd. 2007
 • Etyka i polityka, tłum. Adam Chmielewski i in., PWN, Warszawa 2009
 • Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych: Encyklopedia, Genealogia i Tradycja. tłum. Michał Filipczuk. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. ISBN 978-83-61408-54-3.
 • Bóg, Filozofia, Uniwersytet, wyd. PAX 2013.
 • Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922, tłum. Jadwiga Guerrero van der Meijden. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2019
 • Artykuły w antologiach[ | edytuj kod]

 • Postawa religijna, [w:] "Filozofia religii. Fragmenty filozofii analitycznej", Warszawa 1977.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. International Catholic University 45.9, web.archive.org, 11 stycznia 2010 [dostęp 2019-12-13] [zarchiwizowane z adresu 2010-01-11].
  2. John Cornwell, MacIntyre on money [dostęp 2019-12-13] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Sylwetka A.MacIntyre'a w artykule "Kto myśli za Europę"

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Michał Filipczuk (ur. 1975) - absolwent filozofii UJ, tłumacz dzieł z zakresu literatury pięknej oraz filozofii (ponad 30 tytułów). Publikował m.in. w "Przeglądzie Filozoficznym" i "Principiach", a także na portalu literackim Fabrica Librorum - teksty literackie.Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Komunitaryzm (lub komunitarianizm) – nurt we współczesnej filozofii polityki, podkreślający ważność i wartość wspólnot w społecznym życiu człowieka. Narodził się jako odpowiedź na proceduralny liberalizm sformułowany przez Johna Rawlsa w książce "Teoria sprawiedliwości" (wyd. 1971, wyd. pol. 1994) oraz na kryzys kapitalizmu w drugiej połowie XX wieku.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Marksizm – światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także, w mniejszym stopniu, Fryderyka Engelsa.
  Adam Chmielewski (ur. 6 stycznia 1959 w Łaszczowie, woj. lubelskie) – polski filozof, absolwent filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szef wrocławskiego biura do spraw Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.931 sek.