Akademia wojskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Akademia wojskowauczelnia wojskowa, kształcąca kadry oficerskie o wysokich kwalifikacjach dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk, a także prowadząca B+R.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.
École Militaire w Paryżu
École Militaire w Paryżu

Polskie akademie wojskowe[ | edytuj kod]

Istniejące obecnie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Akademia Sztuki Wojennej (do 2016 pod nazwą Akademia Obrony Narodowej)
 • Akademia Wojsk Lądowych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa.
 • Nieistniejące obecnie:

 • Wojskowa Akademia Medyczna
 • Wojskowa Akademia Polityczna
 • Akademia Sztabu Generalnego.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Szkolnictwo wojskowe Sił Zbrojnych III RP
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (nazwa skróc.: Akademia Wojsk Lądowych, AWL) – uczelnia Sił Zbrojnych RP powstała 1 października 2002 roku we Wrocławiu kształcąca na studiach wojskowych oraz cywilnych. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 października 2017 roku. Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kadra - oficerowie, podoficerowie stanowiący stałą obsadę personalną jednostek, sztabów i instytucji wojskowych. Kadra Wojska Polskiego w czasie pokoju pełni czynną służbę wojskową na mocy dobrowolnie przyjętego obowiązku wojskowego.
  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego (WAM) – nieistniejąca obecnie akademia wojskowa, działająca w latach 1957-2003 w Łodzi, która kształciła żołnierzy - oficerów wojskowej służby zdrowia (lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i psychologów) dla potrzeb SZ PRL i SZ RP ale także dla sił zbrojnych innych państw.
  Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) (historyczne nazwy: Szkoła Rycerska, Wyższa Szkoła Wojenna, Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, Akademia Obrony Narodowej) – polska publiczna uczelnia wojskowa zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 2016 na podstawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 906). Tradycja polskiej szkoły kształcącej kadry wojskowe oraz (przede wszystkim) przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775. ASzWoj jest kontynuatorką tradycji swoich poprzedniczek.
  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – uczelnia publiczna, nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. Kształci podchorążych, oficerów oraz cywili na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością. Wywodzi się z Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.
  Siły Zbrojne RP odziedziczyły po Siłach Zbrojnych PRL rozbudowany system szkolnictwa wojskowego dostosowany do potrzeb blisko 300 tysięcznej armii. Wśród szkół różnego typu znajdowało się aż 16 uczelni wyższych, w tym 5 akademii wojskowych i 11 wyższych szkół oficerskich. Praktycznie każdy rodzaj wojsk i część służb miała "swoją" szkołę oficerską. Szkoły te prezentowały zróżnicowany poziom, który znacznie odbiegał od standardów cywilnego szkolnictwa wyższego, na co zasadniczy wpływ miała ustawa o wojskowym szkolnictwie wyższym umożliwiająca obsadzanie stanowisk naukowo-dydaktycznych kadrą nie posiadającą odpowiednich stopni i tytułów naukowych. Stąd też, pomimo że szkoły oficerskie funkcjonowały ponad 20 lat, to ich potencjał naukowy był niezwykle słaby i ograniczał się do 2-3 wojskowych samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w szkole. Istniejące niedobory uzupełniano kadrą naukową o "zbliżonych" specjalnościach z uczelni cywilnych.
  Hiszpańska Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional de España) – największa biblioteka w Hiszpanii i jedną z największych na świecie. Znajduje się w Madrycie, a dokładnie przy Paseo de Recoletos.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama