Melioracja agrotechniczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Agromelioracje)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Melioracja agrotechniczna (agromelioracja, zabiegi agromelioracyjne) – zabiegi uprawowe lub uprawowo-nawożeniowe o długotrwałym, zwykle kilkuletnim działaniu, mające na celu polepszenie właściwości fizyczno-chemicznych oraz stosunków wodnych w glebach niskoklasowych (wadliwych).

Rekultywacja - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom (przede wszystkim leśnym i rolniczym) zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.Płodozmian - system zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa.

Polepszenie stosunków wodno-powietrznych i gospodarki wodnej uzyskuje się w agromelioracji poprzez zmianę właściwości fizycznych i wodnych podglebia (poprawienie struktury, zwiększenie retencji wodnej, zmniejszenie spływów powierzchniowych, zapobieganie erozji gleb). Melioracje agrotechniczne dotyczą bezpośrednio gleby, w odróżnieniu od melioracji technicznych (budowa kanałów, drenów, regulacja cieków) i melioracji fitotechnicznych (zadrzewianie, zakrzewianie i zadarnianie gruntów).

Tarasy rolne (pola tarasowe) – poziome pola w formie schodkowo ułożonych stopni tworzone na stokach górskich w celu zwiększenia powierzchni uprawnych i utrzymania wody na polu.Drenowanie krecie (kretowanie) – zabieg agromelioracyjny uprawowy, a także zagęszczanie gruntu. Wykonywanie w warstwie podornej na głębokość 30–40 cm lub 70–100 cm odwadniających kanalików ziemnych za pomocą pługa kreciego. Kanaliki takie rozmieszczone są w odstępach 3–5 m i mają spadek 3–5‰ w kierunku rowów odprowadzających. Ich długość przekracza z reguły 100 m.

Niekiedy agromelioracje mogą zastąpić melioracje wodne.

Rodzaje zabiegów agromelioracyjnych na glebach mineralnych[ | edytuj kod]

Agromelioracje ze względu na cel i metody
 • przygotowujące powierzchnię gleby
 • odkamienianie
 • odkrzewianie
 • rekultywacja
 • regulujące stosunki powietrzno-wodne i cieplne gleby
 • odwadnianie
 • nawadnianie
 • ekranowanie
 • iłowanie
 • piaskowanie
 • drenowanie krecie
 • wytwarzające głęboką, żyzną warstwę orną
 • orka agromelioracyjna
 • głęboszowanie
 • melioracje chemiczne
 • wapnowanie
 • utylizacja odpadów przemysłowych
 • melioracje biologiczne
 • nawożenie organiczne
 • stosowanie nawozów bakteryjnych
 • uprawa roślin strukturotwórczych
 • zabiegi przeciwerozyjne
 • warstwicowy układ pól
 • tarasowanie zboczy
 • uprawa podpowierzchniowa
 • płodozmiany przeciwerozyjne
 • kształtowanie krajobrazu i warunków do skutecznej ochrony środowiska przyrodniczo-rolniczego
 • Aglomelioracje z podziałem na wody powierzchniowe i podpowierzchniowe
 • Zabiegi usprawniające odpływ wód powierzchniowych
 • wykonywanie bruzd i przegonów
 • orka zagonowa
 • orka profilująca
 • wyrównanie powierzchni pól
 • Zabiegi usprawniające odpływ wód podpowierzchniowych
 • orka z pogłębiaczem
 • orka agromelioracyjna
 • głębokie spulchnianie
 • drenowanie krecie
 • nawożenie wgłębne
 • wprowadzenie materiałów obcych do gleby
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zimny 2003 ↓, s. 13–14.
  2. Ostrowski 2011 ↓, s. 155.
  3. Ostrowski 2011 ↓, s. 155–156.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego. Zbigniew Cieśliński (red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1997, 358 stron. ISBN 83-7160-087-9.
 • Krzysztof Ostrowski. Rola urządzeń melioracji szczegółowych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym. „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”. 4 (54), s. 155–160, 2011. 
 • Lesław Zimny: Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003. ISBN 83-87866-79-2.
 • Wapnowanie gleby – stosowanie nawozów wapniowych w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.Irygacja (nawadnianie, system irygacyjny) – jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Spływ powierzchniowy – jeden z procesów krążenia wody w przyrodzie, stanowi go ta część opadu, która spływa po powierzchni gruntu do zbiorników wodnych.

  Reklama