Aglomeracja warszawska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Warszawa, widok na Śródmieście z Pragi (2012)

Aglomeracja warszawskaaglomeracja monocentryczna w środkowo-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, na Nizinie Środkowomazowieckiej; obejmuje Warszawę oraz kilkanaście mniejszych miast.

Mińsk Mazowiecki – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu mińskiego i gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. Według danych z 2011 Mińsk zamieszkiwało 39 499 mieszkańców. Zaliczane do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego.Gmina Chynów (dawn. gmina Drwalew + gmina Rososz) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.

Granice i skład aglomeracji warszawskiej[ | edytuj kod]

Nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta współczesna delimitacja aglomeracji warszawskiej. Jedni widzą aglomerację w odległości od 20 do 30 km od centrum Warszawy, a inni nawet do 40–50 km. Z teoretycznego punktu widzenia aglomeracją powinien być zespół powiązanych ze sobą więzami przestrzennymi i funkcjonalnymi gmin.

Gmina Halinów – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.Powiat ciechanowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.

Obszar Metropolitalny Warszawy według Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2006[ | edytuj kod]

Obszar Metropolitalny Warszawy według Zarządu Województwa Mazowieckiego

Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) został wyznaczony przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego na podstawie badań przeprowadzonych w 7 grupach zagadnień (przestrzeń, środowisko, społeczeństwo, gospodarka, transport, infrastruktura techniczna i inwestycje). Granice obszaru ustalono, biorąc pod uwagę największe nasilenie powiązań funkcjonalno-przestrzennych i najwyższe wartości wskaźników analizy ekonomicznej. Tak wyznaczony obszar został zatwierdzony przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w styczniu 2006 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Gmina Poświętne (dawn. gmina Ręczaje) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

Obszar Metropolitarny Warszawy obejmuje Warszawę oraz powiaty:

 • grodziski (cały powiat)
 • legionowski (cały powiat)
 • piaseczyński (cały powiat)
 • pruszkowski (cały powiat)
 • warszawski zachodni (cały powiat)
 • żyrardowski (cały powiat)
 • grójecki (gminy: Chynów, Grójec, Pniewy)
 • miński (gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki (gm. miejska), Mińsk Mazowiecki (gm. wiejska), Sulejówek)
 • nowodworski (gminy: Czosnów, Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym)
 • otwocki (gminy: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Otwock, Wiązowna)
 • sochaczewski (gminy: Brochów, Nowa Sucha, Sochaczew (gm. miejska), Sochaczew (gm. wiejska), Teresin)
 • wołomiński (gminy: Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka)
 • wyszkowski (gminy: Somianka, Wyszków, Zabrodzie)
 • Tak wyznaczony OMW zajmuje powierzchnię 6207 km² i zamieszkany jest przez 3.105 883 osób (stan na 1 stycznia 2014 r.). W skład obszaru wchodzą 72 gminy, obejmuje on 36 miast.

  Warszawski Okręg Stołeczny – nazwa jaką miał nosić nowy powiat powstały w wyniku połączenia Warszawy i gmin sąsiednich w jedną jednostkę administracyjną. Powiat miał obejmować swym zasięgiem 59 gmin, i miał być największym powiatem w Polsce. Propozycja powołania tego powiatu pojawiła się dwukrotnie w Sejmie w 2000 roku, lecz nie zyskała poparciaGmina Leoncin (do 1952 gmina Głusk) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  Obszar aglomeracji warszawskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004[ | edytuj kod]

  Obszar aglomeracji warszawskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
  Aglomeracja warszawska według „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”

  Oficjalnie granice aglomeracji warszawskiej zostały ustalone tylko w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004). Według tego planu w skład aglomeracji oprócz Warszawy wchodzi 15 gmin miejskich, 11 gmin miejsko-wiejskich i 13 gmin wiejskich województwa mazowieckiego, położonych na terenie 10 powiatów ziemskich: nowodworskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego. Z tego tylko powiat pruszkowski wchodzi w skład aglomeracji w całości, reszta powiatów częściowo.

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NTS – klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiada ona Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE).Gmina Czosnów (dawn. gmina Cząstków) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  Obszar aglomeracji warszawskiej według Swianiewicza 2005[ | edytuj kod]

  Aglomeracja warszawska według Swianiewicza 2005
  Gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim terenów wiejskich w osobach na km² (w przekroju gminnym, stan 1 stycznia 2007 roku) [1].
  Saldo migracji w województwie mazowieckim w 2003-2006 na 1 tys. ludności (w przekroju gminnym, stan 1 stycznia 2007 roku) [2].

  Badanie zasięgu aglomeracji warszawskiej przeprowadzili Paweł Swianiewicz we współpracy z Urszulą Klimską, w kompleksie z innymi większymi aglomeracjami Polski. Autorzy stosowali wspólne kryteria dla wszystkich badanych aglomeracji. Mianowicie:

  Powiat płoński – powiat w Polsce (w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Płońsk.Powiat garwoliński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Garwolin.
 • saldo migracji w latach 1998–2002 miało być nieujemne;
 • gęstość zaludnienia w 2002 roku była wyższa od trzeciego kwartyla dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie;
 • stosunek zatrudnionych (łącznie z rolnikami) do liczby ludności w wieku produkcyjnym zamieszkałej w gminie był nie wyższy od trzeciego kwartyla w województwie.
 • Autorzy podkreślają, że stosowanie ostatniego wskaźnika było paliatywem z braku statystyk dojazdów do centrum aglomeracji.

  Powiat legionowski - powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Legionowo. Powiat legionowski położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej.Gmina Brochów (do końca 1995 gmina Tułowice) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  Do strefy podmiejskiej obszarów aglomeracji zaliczono gminy spełniające równocześnie co najmniej dwa z wymienionych powyżej trzech kryteriów. Dodatkowym wymaganiem było, by obszar aglomeracji był zwartą całością, a zatem nie zaliczono doń gmin spełniających powyższe kryteria, jeśli były „odcięte” od miasta centralnego przez inne gminy nie spełniające tych kryteriów.

  Gmina Strachówka – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Nowy Dwór Mazowiecki – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, położone przy ujściu Narwi do Wisły. Położony jest 34 km od centrum Warszawy.

  W tak zdefiniowany obszar aglomeracji warszawskiej wchodzą:

 • Warszawa
 • Powiat legionowski
 • Powiat warszawski zachodni
 • Powiat pruszkowski
 • Powiat grodziski
 • Powiat piaseczyński bez gminy Tarczyn
 • Powiat otwocki bez gminy Osieck
 • Powiat wołomiński bez gmin Jadów, Poświętne i Strachówka
 • Miasta Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, oraz gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki i Stanisławów z powiatu mińskiego.
 • W porównaniu z obszarem aglomeracji warszawskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004 z terytorium aglomeracji wykluczone zostały miasta Żyrardów i Nowy Dwór Mazowiecki (w sumie 42,58 km² z 68 545 os. populacji), natomiast do aglomeracji dodane zostały 12 gmin wiejskich oraz 3 gminy miejsko-wiejskie (w sumie 1535,14 km² z 138 270 os. populacji, w tym 22 290 os. ludności miejskiej). Obszar aglomeracji został zmniejszony o gęsto zaludnione tereny miast a powiększony o słabo zaludnione (90 os./km²) przeważnie wiejskie (84% ludności wiejskiej) terytoria. W wyniku tych zmian podstawowe statystyki obszaru aglomeracji warszawskiej według Swianiewicza 2005 są następujące (w nawiasach podane wartości obszaru aglomeracji warszawskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004):

  Powiat sochaczewski – powiat w Polsce (zachodnia część województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sochaczew.Powiat pułtuski - powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pułtusk.
 • Ludność aglomeracji: 2 666 278 (2 596 553)
 • Obszar aglomeracji km²: 4222,79 (2730,23)
 • Gęstość zaludnienia os./km²: 631,4 (951,0)
 • Ludność podmiejska: 964 139 (894 414)
 • w tym ludność miejska: 562 692 (608 947)
 • ludność wiejska: 401 447 (285 467)
 • ludność wiejska % całości aglomeracji: 15,1 (11,0)
 • ludność wiejska % terenów podmiejskich: 41,6 (31,9)
 • Gęstość zaludnienia terenów podmiejskich os./km²: 260,2 (404,2)
 • Wszystkie dane pochodzą z Banku danych regionalnych GUS na datę 31.12.2006.

  Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.W Polsce znajduje się kilka większych aglomeracji. Według większości źródeł, największą aglomeracją, obszarem metropolitalnym jak zespołem miejskim w Polsce jest aglomeracja katowicka, następnie warszawska oraz krakowska i łódzka.

  Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014[ | edytuj kod]

  Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (WOF ZIT) został powołany na podstawie podpisanej w sierpniu 2013 r. wielostronnej deklaracji współpracy gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT. Po podjęciu uchwał przez rady 38 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 21 lutego 2014 r. zostało podpisane docelowe porozumienie o współpracy w zakresie ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Tym samym zasięg WOF ZIT objął Warszawę i 37 okolicznych gmin. Kolejne dwie gminy dołączyły do WOF ZIT w dniu 30 czerwca 2014 r.

  Gmina Mińsk Mazowiecki (dawn. gmina Mińsk) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Ząbki – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim położone w aglomeracji warszawskiej ok. 10 km od centrum Warszawy.

  Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje łącznie 40 gmin – Warszawę oraz:

 • grodziski (gminy: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek i Podkowa Leśna)
 • legionowski (gminy: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt i Wieliszew)
 • powiat miński (gminy: Halinów i Sulejówek)
 • nowodworski (gmina Czosnów i Nowy Dwór Mazowiecki)
 • otwocki (gminy: Józefów, Karczew, Otwock i Wiązowna)
 • piaseczyński (gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola i Piaseczno)
 • pruszkowski (cały powiat)
 • warszawski zachodni (gminy: Błonie, Izabelin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice)
 • wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka)
 • żyrardowski (gmina Żyrardów)
 • Tak wyznaczony WOF zajmuje powierzchnię 2932 km², co stanowi 8,2% powierzchni województwa mazowieckiego i 47,2% powierzchni Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Na tym obszarze zamieszkuje 2.714.987 ludności.

  Powiat miński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), w aglomeracji warszawskiej, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mińsk Mazowiecki.Gmina Tłuszcz – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Obszar aglomeracji warszawskiej według NUTS[ | edytuj kod]

  Aglomeracja warszawska wyznaczona na podstawie podregionów statystycznych NUTS 3

  Wiele urzędów i instytucji (a szczególnie administracja centralna) przedstawiając różne dane dla obszaru aglomeracji warszawskiej definiuje ją zgodnie z podziałem statystycznym kraju na podregiony (NUTS 3 / NTS 3). Tak określona aglomeracja obejmuje od 1 stycznia 2008 roku 3 podregiony: Warszawę, warszawski wschodni i warszawski zachodni, tj. powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski (od 19 kwietnia 2002 roku do 31 grudnia 2007 roku istniał tu odmienny podział na dwa podregiony – Warszawę i warszawski – obejmujące o jeden powiat (garwoliński) mniej od obecnego podziału).

  Gmina Pomiechówek (do 1952 gmina Pomiechowo) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim. 40 km na północ od Warszawy. Siedzibą gminy są Brody-Parcele. Gmina jest położona nad rzeką Wkrą. Znajduje się tu zabytkowy kościół w Pomiechowie, najstarszej części Pomiechówka.Józefów – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w aglomeracji warszawskiej, położone przy ujściu Świdra do Wisły.

  Tak wyznaczony obszar aglomeracji liczył w 2014 roku 3.335867 mieszkańców i zajmował obszar 9924,02 km², co daje średnią gęstość zaludnienia 336,1 os./km².

  1 stycznia 2018 roku zostanie dokonana modyfikacja podziału statystycznego Polski, w wyniku której województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwie jednostki na poziomie NUTS 2: Warszawę wraz z 9 powiatami (grodziskim, legionowskim, nowodworskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim i warszawskim zachodnim) oraz pozostałą część województwa.

  Gmina Wyszków (do 1870 gmina Leszczydół; przejściowo gmina Wyszków nad Bugiem) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Powiat wyszkowski - powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wyszków.

  Szersza strefa miejska Warszawy (2012)[ | edytuj kod]

  Szersza strefa miejska Warszawy
  Proponowany powiat metropolitalny (2017)

  Szersze strefy miejskie (Larger Urban Zone – LUZ) wyznaczane są na potrzeby statystyki europejskiej, jako obszary oddziaływania aglomeracji miejskich. Stanowią one ciągły przestrzennie obszar, z którego 15% i więcej populacji dojeżdża do pracy do miasta centralnego. Szersze strefy miejskie w obecnych granicach wyznaczone zostały w Polsce w 2012 roku na podstawie wyników badania „Przepływy ludności związane ze zatrudnieniem w 2006 r.”

  Gmina Teresin (dawn. gmina Szymanów) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Powiat siedlecki - powiat ziemski w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Siedlce.

  Szersza strefa miejska Warszawy obejmuje, poza samą stolicą, 89 gmin (w tym jedną spoza województwa mazowieckiego):

 • powiat grodziski (cały)
 • powiat legionowski (cały)
 • powiat miński (cały)
 • powiat nowodworski (cały)
 • powiat pruszkowski (cały)
 • powiat warszawski zachodni (cały)
 • powiat wołomiński (cały)
 • powiat ciechanowski (gmina Sońsk)
 • powiat garwoliński (gminy: Borowie i Pilawa)
 • powiat grójecki (gmina Chynów)
 • powiat ostrowski (gmina Małkinia Górna)
 • powiat otwocki (gminy: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock i Wiązowna)
 • powiat piaseczyński (gminy: Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów)
 • powiat płoński (gminy: Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo i Załuski)
 • powiat pułtuski (gminy: Pokrzywnica i Świercze)
 • powiat siedlecki (gmina Kotuń)
 • powiat sochaczewski (gminy: Nowa Sucha i Teresin)
 • powiat węgrowski (gminy: Korytnica, Łochów, Sadowne i Stoczek)
 • powiat wyszkowski (gmina Zabrodzie)
 • powiat żyrardowski (gminy: Puszcza Mariańska i Wiskitki)
 • powiat łowicki (gmina Nieborów).
 • Marki – miasto położone w powiecie wołomińskim, w woj. mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej na północny wschód od Warszawy, wzdłuż drogi krajowej nr 8 (europejskiej nr 67) na Białystok (aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego). Przez Marki przepływają: rzeka Długa (Kanał Markowski) oraz rzeka Czarna, uchodzące do kanału Żerańskiego.Powiat pruszkowski – powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pruszków.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Kołbiel (dawniej gmina Rudno) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NUTS (fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – standard geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych (zobacz: Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat).
  Gmina Sochaczew (do 1954 gmina Chodaków) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.
  Powiat żyrardowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żyrardów.
  Tarczyn (dawn. gmina Komorniki) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim (w latach 1999–2002 należała do powiatu grójeckiego). W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.
  Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – umowa między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję. (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22. § 1. kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r SA) Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym (państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.
  Kobyłka – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego. W aglomeracji warszawskiej, ok. 17 km od centrum Warszawy w kierunku północno-wschodnim na Nizinie Mazowieckiej. Ma dogodne połączenia kolejowe oraz autobusowe ze stolicą. Położone na linii kolejowej nr 6 z Warszawy do Białegostoku. Do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Kobyłka.

  Reklama