• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aglomeracja rybnicka

  Przeczytaj także...
  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Chałupki (niem. Annaberg) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Krzyżanowice nad granicą z Czechami przy dawnym przejściu granicznym Chałupki-Bogumin. Historycznie na Górnym Śląsku.
  Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.

  Aglomeracja rybnickaaglomeracja policentryczna w zachodniej części województwa śląskiego, której obszary śródmiejskie stanowią duże miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz przyległe gminy miejskie: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Gmina Marklowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-94 była dzielnicą miasta Wodzisław Śląski. W 1995-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Koncepcje aglomeracji[ | edytuj kod]

  Aglomeracja według urzędu marszałkowskiego[ | edytuj kod]

  W 2004 Urząd Marszałkowski województwa śląskiego wskazał obszary śródmiejskie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, którą obejmują Jastrzębie-Zdrój, Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski i Żory. Z aglomeracją funkcjonalnie powiązane są przyległe gminy: gm. Gaszowice, gm. Jejkowice, gm. Marklowice, gm. Mszana i gm. Świerklany oraz ośrodek regionalny Racibórz, wspomagający jej rozwój.

  Wodzisław Śląski (niem. Loslau, cz. Vladislav, łac. Vladislavia) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami, ośrodek administracyjny powiatu wodzisławskiego. Położone geograficznie na Płaskowyżu Rybnickim (będącym częścią Wyżyny Śląskiej), nad rzeką Lesznicą, historycznie zaś na Górnym Śląsku.Żory (czes. Žory, niem. Sohrau) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, historycznie na Górnym Śląsku.

  Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego ocenił, że aglomeracja stanowi silny gospodarczo, kulturalnie i naukowo ośrodek węzłowy powiązany z aglomeracją ostrawską i województwem opolskim. Stwierdzono, że aglomeracja rybnicko-jastrzębska wykazuje tendencje do rozwoju policentrycznego z ośrodkiem w Rybniku i do wzrostu liczby mieszkańców aglomeracji, a także do rozwoju osadnictwa w korytarzach transportowych łączących aglomerację z Czechami i aglomeracją ostrawską poprzez dawne przejście graniczne w Chałupkach.

  Rydułtowy (śl. Rydůłtowy, niem. Rydultau) – miasto i gmina powstałe w XIII w., położone w województwie śląskim, powiecie wodzisławskim, historycznie na Górnym Śląsku. Ośrodek wydobycia węgla kamiennego. W latach 1945–1950 siedziba gminy Rydułtowy.Powiat wodzisławski – powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski. Powiat wodzisławski jest drugim najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim w Polsce.

  Aglomeracja rybnicka według P. Swianiewicza oraz U. Klimskiej[ | edytuj kod]

  W 2005 Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli większy obszar aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (z okolicznymi gminami), który w 2002 zamieszkiwało 507 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

  Radlin – miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, historycznie na Górnym Śląsku. Stanowiące obecne centrum miasta Biertułtowy były wzmiankowane już w 1305 jako Bertholdi villa, zaś sam Radlin Dolny i Górny – w końcu XIV wieku. W latach 1945-1954 siedziba gminy Radlin. Radlin otrzymał prawa miejskie w 1954. W 1975 Radlin włączono do Wodzisławia Śląskiego. 1 stycznia 1997 ponownie się uniezależnił, jednak dawne dzielnice Radlin Dolny i Górny, tworzące razem tzw. Radlin II, pozostały w granicach administracyjnych Wodzisławia.Powiat raciborski – powiat w południowej Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Racibórz.

  Obszar funkcjonalny[ | edytuj kod]

  Według projektu ESPON obszar funkcjonalny aglomeracji (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 zamieszkiwało 526 tys. osób.

  Strefa oceny jakości powietrza[ | edytuj kod]

  W ujęciu Prawa ochrony środowiska określono strefę, w której dokonuje się oceny jakości powietrza o nazwie 'aglomeracja rybnicko-jastrzębska' (kod strefy PL.24.02.a.03), która obejmuje 3 miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, umiejscawiając tereny powiatu wodzisławskiego i raciborskiego oraz część powiatu rybnickiego w strefie 'raciborsko-wodzisławskiej' . Strefa 'raciborsko-wodzisławska' liczy ok. 341 000 mieszkańców.

  Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².Saldo migracji – różnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rybnicki Okręg Węglowy
 • konurbacja górnośląska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Katowice: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, 2004-06-21, s. 17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r., Nr 68, poz. 2049)
  2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Katowice: Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, 2004-06-21, s. 72 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004, Nr 68, poz. 2049)
  3. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2010 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2011-06-10. ISSN 1734-6118.
  4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
  5. Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. „Prace i Studia Geograficzne”. 35, s. 51, 53-56, 2005. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0208-4589. 
  6. ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: ESPON, 2007-03, s. 93. ISBN 2-9600467-2-2.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. ws. stref (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 914)
  8. Strefy województwa śląskiego
  9. Charakterystyka strefy Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska. Esaprojekt Sp. z o.o.. [dostęp 2012-10-28].
  10. E. Strefa raciborsko - wodzisławska. slaskie.pl. [dostęp 2015-02-16].
  Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.Pszów (niem. Pschow łac. Psouane szl. Pšůw) – miasto w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, historycznie na Górnym Śląsku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Jejkowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Gmina Gaszowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Aglomeracja policentryczna – drugi rodzaj aglomeracji, tworzącej zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, którego główną cechą jest brak jednego ośrodka centralnego. Wyróżnia się ponadto podtypy aglomeracji policentrycznej: aglomeracja bicentryczna i konurbacja.
  Powiat rybnicki – powiat ziemski w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat składa się z pięciu gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik - siedziby powiatu (nie wchodzącego w jego skład).
  Rybnicki Okręg Węglowy (ROW) – duży okręg przemysłowy w Polsce w południowej części województwa śląskiego. Obejmuje takie miasta jak Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz, Wodzisław Śląski.
  Gmina Mszana (do 1954 gmina Połomia) – gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu wodzisławskiego na terenie województwa śląskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Siedzibą gminy jest Mszana. Przez gminę przepływają potoki Kolejówka, Mszanka i Szotkówka. Gmina Mszana leży w strefie nadgranicznej.
  Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř) – miasto i gmina położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, nad rzeką Odrą. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 56 397 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.682 sek.