Agitacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agitacja – działalność prowadząca do zjednania zwolenników dla jakiejś sprawy, idei, poglądów; propagowanie haseł albo ideologii.

Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca niektóre kwestie związane z prawem oświatowym, przyjęta w ramach reformy systemu oświaty z 2017 roku. Ustawa normuje materię wcześniej zawartą w ustawie o systemie oświaty.

Jako forma propagandy ma służyć osiągnięciu doraźnego, konkretnego celu. Sposobami prowadzenia agitacji są: reklamy, ulotki, słowa, plakaty i przemówienia wiecowe (najstarsza forma).

W Polsce prowadzona (i prawnie dozwolona) jest m.in. agitacja związkowa na terenie zakładów pracy, co zagwarantowane jest w Konstytucji jako wolność zrzeszania się pracowników.

Zakaz agitacji[ | edytuj kod]

W wielu krajach istnieje ustawodawstwo zabraniające agitacji politycznej ze względu na określone warunki, np. w niektórych miejscach. W Polsce agitacja polityczna jest zabroniona na terenie szkół, gdyż zgodnie z art. 86 ustawy o systemie oświaty w szkole mogą "działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki". Zgodnie z kodeksem wyborczym agitacja wyborcza jest zabroniona również na terenie urzędów administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego oraz sądów (art. 108). Złamanie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone grzywną.

Ulotka jest drukiem służącym celom propagandowym i informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, zazwyczaj w formie kartki, lub rozkładanej broszurki nie przekraczającej 4 stron. Przekazuje ona niezbędne informacje o działalności instytucji, firmy albo organizacji politycznej, lub zapowiada jakieś wydarzenie. Ulotki najczęściej informują o wydarzeniach kulturalnych (koncertach, repertuarze teatrów lub kin), wydarzeniach politycznych (wiecach, zgromadzeniach, marszach, protestach), zawierają informacje turystyczne, asortyment towarów lub usług, dane katalogowe bądź prospekty handlowe opisujące pojedynczy produkt lub ofertę firmy.Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego.

Za agitację wyborczą, niedozwoloną w trakcie tzw. ciszy wyborczej, uznawane może być również m.in. udostępnianie profili polityków na portalach społecznościowych, czy też klikanie znaczników typu "Lubię to" pod ich postami internetowymi.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dopuszczalna agitacja związkowa w zakładzie pracy - Kadry - rp.pl [dostęp 2017-04-14].
  2. Grupa Wirtualna Polska, Agitacja polityczna w szkole jest zabroniona, „wiadomosci.wp.pl”, 21 czerwca 2005 [dostęp 2017-04-14] (pol.).
  3. Agitacja w miejskim urzędzie. Marcin Gugulski: Czy burmistrzowie złamali prawo?, „Informacje, publicystyka, wiadomości, opinie | niezalezna.pl” [dostęp 2017-04-14] (pol.).
  4. agitacja wyborcza – ZAPYTAJ PRAWNIKA, www.zapytajprawnika.pl [dostęp 2017-04-14] (pol.).
  5. Art. 494 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319).
  6. Cisza wyborcza aż dzwoni na Facebooku. Lajkowanie kandydatów jest agitacją! [dostęp 2017-04-14] (pol.).
Cisza wyborcza – okres, w którym pod groźbą kary zabroniony jest jakikolwiek sposób agitacji. Z założenia cisza wyborcza ma być czasem, w którym obywatele, po kampanii, mogą zastanowić się, jakiego chcą dokonać wyboru.Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A2), o charakterze propagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).
Warto wiedzieć że... beta

Grzywna – kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia skarbowe. We współczesnych systemach prawnych kara grzywny występuje w dwóch formach. Pierwszą jest grzywna kwotowa, polegająca na wskazaniu przez sąd konkretnej kwoty pieniężnej, którą skazany musi zapłacić. Drugą natomiast jest grzywna orzekana w stawkach dziennych, której wysokość ustalana jest na podstawie możliwości zarobkowych skazanego. W Polsce przyjęto koncepcję stawek dziennych, mającą w założeniu bardziej sprawiedliwy charakter.
Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).

Reklama