• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agent wywiadu

  Przeczytaj także...
  Agent wpływu − termin używany dla określenia osoby (agenta) działającego na terenie suwerennego państwa, na rzecz interesów obcego mocarstwa, we współpracy ze służbami specjalnymi tegoż mocarstwa.Rezydent – funkcjonariusz wywiadu kierujący rezydenturą wywiadu za granicą pod przykrywką dyplomatyczną, jeżeli jest to rezydentura legalna.
  Kandydat na tajnego współpracownika - osoba, która znalazła się w kręgu zainteresowań np. SB MSW czy Zarządu Wywiadu i Rozpoznania. Zazwyczaj oficer operacyjny sporządzał plan werbunku i nadawał kandydatowi pseudonim. W ten sposób chciano pozyskać cenne osobowe źródło informacji. Stosowano różne metody (przeglądanie korespondencji kandydata, inwigilacja jego bliskich, szukanie kompromitujących materiałów na niego). Czasami powoływano się na tzw. wyższe cele (np. patriotyzm). Bywało, że kandydat nie zostawał z różnych względów tajnym współpracownikiem (TW). Ten fakt okazał się istotny np. w przypadku afery z tzw. Listą Wildsteina.

  Agent wywiadu – osoba zwerbowana, wyszkolona, kierowana i zatrudniona w celu zbierania i przekazywania informacji.

  Osobowe źródło informacji (OZI), osoba współpracująca w sposób tajny i świadomy ze służbami specjalnymi. W czasach PRL były to MO, SB MSW, WSW, Zarząd II SG WP. i innymi służbami udzielając informacji. OZI dzielą się na kilka kategorii w zależności od zaangażowania i użyteczności dla służb. Od 1982 r. dokumentacja dotycząca pracy najcenniejszych OZI SB MSW trafiała do Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW.Tajny współpracownik (TW) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa.

  Agenci najczęściej werbowani są dwustopniowo – jako kandydaci na tajnych współpracowników, a następnie jako tajni współpracownicy na terenie kraju macierzystego (w przypadku zwerbowania agenta na terenie obcego kraju jako tajni współpracownicy, a następnie jako rezydenci). Zadaniem agenta jest dostarczanie wszelkich zdobytych informacji służbom specjalnym, które go zwerbowały, jak również podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie zamierzonego celu przez wywiad, dla którego pracuje.

  Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).Agentura – grupa, sieć agentów wpływu, szpiegów, dywersantów, OZI służb specjalnych państw (np. GUGB, SWW, Gestapo, CIA itp.), organizacji pozarządowych w tym niezwiązanych z państwem działająca na terenie suwerennego lub zawojowanego państwa na rzecz interesów obcego państwa, państw albo organizacji międzynarodowych. Służąca systematycznej i masowej działalności operacyjnej poprzez działania psychologiczne, działania wywiadowcze, inwigilację czynnej lub potencjalnej działalności społeczeństwa, by wpływać na jego działania w sposób korzystny dla osób zadaniujących funkcjonariuszy kierujących agenturą.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • szpieg
 • agent wpływu
 • osobowe źródło informacji
 • agentura
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO. Biuro Standaryzacji NATO. s. 23. [dostęp 2020-11-30].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Roderick Bailey: Tajna wojna: Historia operacji specjalnych podczas II wojny światowej. Warszawa: Świat Książki, 2009. ISBN 978-83-247-1349-3.
 • Francis Russel: Wojna wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Amber, 1997. ISBN 83-7169-748-1.
 • Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.652 sek.