Agencja Wywiadu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agencja Wywiadu (AW) (JW 3164) – polska służba specjalna, której zadanie polega na pozyskiwaniu informacji jawnych i informacji niejawnych (wywiad). AW zdobywa informacje, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarcza je najważniejszym organom władzy państwowej RP.

Piotr Krawczyk (ur. 16 czerwca 1978) – polski analityk, dyplomata i urzędnik państwowy. Podpułkownik Agencji Wywiadu, a od grudnia 2016 szef tej służby. Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zadania prawnie przypisane Agencji Wywiadu realizowane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Wywiadu może realizować na terytorium Polski czynności, określone w odrębnych przepisach, jednak wyłącznie w związku z realizacją działań poza granicami państwa.

Biały wywiad (ang. open source intelligence – OSINT) (wywiad źródeł jawnych) – forma pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym.Maciej Marek Hunia (ur. 25 lutego 1961 w Krakowie) – polski oficer, funkcjonariusz służb specjalnych, w tym kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były szef Służby Wywiadu Wojskowego, od 2008 szef Agencji Wywiadu.

Geneza[ | edytuj kod]

Kiedy w roku 1989 zakończył się okres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nowe władze stanęły przed wyzwaniem reformy służb specjalnych, które przez większość Polaków były postrzegane bardzo negatywnie.

Zbigniew Nowek (ur. 1 lipca 1959 w Bydgoszczy) – funkcjonariusz służb specjalnych, z wykształcenia prawnik, działacz opozycji w PRL, szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1998–2001, od 2005 do 2008 szef Agencji Wywiadu, w 2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

W kwietniu 1990 r. uchwalono ustawę o utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa (UOP), który zastąpił Departament I i II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznaczało to likwidację Służby Bezpieczeństwa (SB). UOP działało już jako odrębna instytucja, niepodlegająca pod MSW, co wskazywało na odpolitycznienie służb wywiadowczych.

Andrzej Ananicz (ur. 21 marca 1951 w Warszawie) – polski urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, dyplomata, szef Agencji Wywiadu w latach 2004–2005 oraz pełniący jego obowiązki w 2008, dyrektor Akademii Dyplomatycznej PISM, były główny doradca premiera Donalda Tuska.Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.

W 2002 r. zdecydowano się na reformę i na podstawie Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dn. 24.05.2002 r. zlikwidowano UOP, w jego miejsce powołując Agencję Wywiadu (AW) i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ustawa definiowała zadania nowych agencji w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz regulowała zasady pracy i wewnętrznego funkcjonowania. W rzeczywistości była to reforma w dużej mierze pozorna, ponieważ Ustawa z 2002 r. poza utworzeniem dwóch instytucji w miejsce jednej, nie wprowadziła istotnych zmian w stosunku do Ustawy z 1990 r. AW i ABW przejęły dotychczasowe zadania UOP funkcjonującego od 1990 roku.

Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.Tajne więzienia CIA w Europie – domniemane więzienia, które miały znajdować się w niektórych krajach europejskich, również w Polsce, i służyć do nielegalnego przetrzymywania osób podejrzanych przez rząd USA o terroryzm.

Agencja Wywiadu rozpoczęła działalność 29 czerwca 2002 r. W ten sposób wywiad stał się samodzielną instytucją administracji RP podlegającą Prezesowi Rady Ministrów, a status jej Szefa został podniesiony do rangi ministerialnej.

Struktura[ | edytuj kod]

Zgodnie z zarządzeniem Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3.07.2018 r. w skład Agencji Wywiadu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Departament Operacyjny,
 • Departament Informacyjny,
 • Departament Techniczny,
 • Biuro Bezpieczeństwa,
 • Biuro Finansowo-Administracyjne,
 • Biuro Kadr i Szkoleń,
 • Biuro Prawne,
 • Gabinet Szefa,
 • Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego.
 • W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

  Zbigniew Siemiątkowski (ur. 8 października 1957 w Ciechanowie) – polski politolog, polityk, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, były minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych.

  Szef Agencji Wywiadu jest uprawniony do tworzenia lub powoływania – w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb:

 • zespołów – o charakterze stałym lub doraźnym (np. typu zespołów zadaniowych),
 • kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Reklama