• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Rynku Rolnego  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Radosław Jan Szatkowski (ur. 15 stycznia 1970) – polski polityk, urzędnik państwowy, w latach 2013–2015 prezes Agencji Rynku Rolnego.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Radosław Szatkowski (prezes ARR, w środku) z Dariuszem Sapińskim (Mlekovita, pierwszy od lewej), Szczepan Szumowski (OSM Giżycko) i Katarzyną Gajownik (Królowa Mleka, po prawej) na otwarciu targów „Mleko-Expo” w Pałacu Kultury i Nauki, 6 listopada 2013 r.

  Agencja Rynku Rolnego (ARR) – przedsiębiorstwo państwowe utworzone w czerwcu 1990 w celu realizowania interwencyjnej polityki państwa, istniejące do 1 września 2017. Od 1 maja 2004 była akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej i działała zgodnie z jej prawodawstwem. Zajmowała się realizowaniem niektórych zadań Wspólnej Polityki Rolnej m.in.: promocją, dopłatą państwa do spożycia produktów mlecznych, monitorowaniem rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, dopłatami do prywatnego magazynowania produktów, gromadzeniem i administracją danych nt rynków rolnych i spożywczych.

  Kazimierz Gutowski (ur. 4 listopada 1955 w Lidzbarku) – polski rolnik, przedsiębiorca i polityk, w latach 1993–1998 prezes Agencji Rynku Rolnego, w 1999 członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, w latach 2001–2003 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencja Nieruchomości Rolnych - agencja państwowa powstała 15.07.2003 r. w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. ANR jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.

  Siedziba Agencji mieściła się przy Karolkowej 30 w Warszawie. W skład Agencji wchodziło także szesnaście oddziałów terenowych. Podstawami prawnymi jej działania były: Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych z 11 marca 2004 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1006) oraz Statut, który Agencji nadawał minister rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem finansów.

  Ireneusz Jabłoński (ur. w 1961 roku) - ekonomista, wiceprezydent miasta Łodzi przedsiębiorca, były burmistrz Łowicza.Leszek Kawski (ur. 3 czerwca 1960 w Toruniu) – polski polityk, samorządowiec, były wiceminister rolnictwa, od 2010 burmistrz Wąbrzeźna.

  Prezesa Agencji powoływał Premier na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji był Prezes, który kierował jej działalnością przy pomocy od dwóch do czterech zastępców i dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji powoływał i odwoływał, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, minister właściwy do spraw rynków rolnych.

  Państwowy zasób kadrowy - istniejący w latach 2006-2009 zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe. Wysokimi stanowiskami państwowymi były stanowiska, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Agencja 1 września 2017 została połączona z Agencją Nieruchomości Rolnych i przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, natomiast jedyną płatniczą UE w Polsce od tego momentu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Zbigniew Waldemar Izdebski (ur. 1956 w Żarach) – polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – powstała w 1994 r. powołana Ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634). ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

  Prezesi[ | edytuj kod]

  Źródło

 • od 10 lipca 1990 do 8 września 1992: Bolesław Woźniak (w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej)
 • od 8 września 1992 do 16 lipca 1993: Włodzimierz Rembisz (w rządzie Hanny Suchockiej)
 • od 17 lipca 1993 do 16 listopada 1993: Jan Lisowski (w rządach Hanny Suchockiej i Waldemara Pawlaka)
 • od 16 listopada 1993 do 9 lutego 1998: Kazimierz Gutowski (w rządach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza i Jerzego Buzka )
 • od 10 lutego 1998 do 19 czerwca 2000: Jan Lisowski (w rządzie Jerzego Buzka)
 • od 3 lipca 2000 do 7 listopada 2001: Andrzej Łuszczewski (w rządzie Jerzego Buzka)
 • od 7 listopada 2001 do 16 września 2002: Jan Sobiecki (w rządzie Leszka Millera)
 • od 17 września 2002 do 15 lipca 2003: Ryszard Pazura (w rządzie Leszka Millera)
 • od 16 lipca 2003 do 28 czerwca 2004: Zbigniew Izdebski (w rządach Leszka Millera i Marka Belki)
 • od 29 czerwca 2004 do 25 września 2006: Roman Wenerski (w rządach Marka Belki, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego)
 • od 25 września 2006 do 16 października 2006: p.o. Ireneusz Jabłoński (w rządzie Jarosława Kaczyńskiego)
 • od 16 października 2006 do 25 lutego 2008: Stanisław Kamiński (w rządach Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska)
 • od 26 lutego 2008 do 29 kwietnia 2008: Bogdan Twarowski (w rządzie Donalda Tuska)
 • od maja 2008 do 29 grudnia 2011: Władysław Łukasik (w rządzie Donalda Tuska)
 • od 29 grudnia 2011 do 10 września 2012: p.o. Andrzej Łuszczewski (w rządzie Donalda Tuska)
 • od 10 września 2012 do 2 czerwca 2013: p.o. Lucjan Zwolak (w rządzie Donalda Tuska)
 • od 3 czerwca 2013 do 7 grudnia 2015: Radosław Szatkowski (w rządach Donalda Tuska, Ewy Kopacz i Beaty Szydło)
 • od 8 grudnia 2015 do 16 lutego 2016: p.o. Anna Gut (w rządzie Beaty Szydło)
 • od 16 lutego 2016 do 31 sierpnia 2017: Łukasz Hołubowski (w rządzie Beaty Szydło)
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Włodzimierz Sumara (ur. 31 maja 1946 w Będzinie, zm. 2 czerwca 2010) – polski polityk, rolnik, urzędnik państwowy, poseł na Sejm I kadencji.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Anna Gut (ur. 1976) – polska urzędniczka państwowa, w latach 2015–2016 p.o. prezesa Agencji Rynku Rolnego. W latach 2018–2019 zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.
  Andrzej Damazy Łuszczewski (ur. 14 maja 1956 w Zakroczymiu) – polski polityk, ogrodnik, urzędnik państwowy, były wiceminister rolnictwa, były prezes Agencji Rynku Rolnego.
  Krystyna Gurbiel (ur. 14 grudnia 1959 w Warszawie) – polska prawniczka, urzędnik państwowy, wiceminister w UKIE, ministerstwach gospodarki i rolnictwa.
  Ministerstwo Finansów (MF) – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.