Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych) – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Mieści się w Warszawie przy ul. Przeskok 2.

Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2018 ministrem zdrowia jest Łukasz Szumowski.

Zadania[ | edytuj kod]

 • gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o ocenach technologii medycznych opracowywanych w Polsce i w innych krajach, ich wynikach, rekomendacjach i metodach ich opracowywania,
 • opracowywanie i weryfikację ocen technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych technologii, które są finansowane ze środków publicznych,
 • opracowywanie rekomendacji dla ministra zdrowia dotyczących technologii medycznych (lekowych i nielekowych),
 • organizowanie szkoleń,
 • prowadzenie działań informacyjnych, dotyczących prowadzonej działalności.
 • Od 1 stycznia 2007 do 31 lipca 2009 AOTM zapewniała także bezpłatny Narodowy Dostęp do Biblioteki Cochrane dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  Cochrane Collaboration – niezależna międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest ułatwianie podejmowanie świadomych i trafnych decyzji, dotyczących postępowania medycznego, poprzez opracowywanie dowodów w oparciu o zasady medycyny opartej na faktach (EBM), które następnie w postaci tak zwanych przeglądów systematycznych są publikowane w bazach Biblioteki Cochrane (Cochrane Library).

  AOTM działa od 2006 roku. Po nowelizacji w 2009 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Agencja Oceny Technologii Medycznych zyskała osobowość prawną. Wówczas kierownictwo nad agencją objął prezes, a nie jak wcześniej dyrektor. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmieniająca nazwę Agencji Oceny Technologii Medycznych na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także zakres jej zadań.

  Funkcję opiniodawczo-doradczą Agencji pełni Rada Przejrzystości. Do zadań Rady należy w szczególności opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych. Skład Rady Przejrzystości jest umieszczony na stronie internetowej AOTMiT.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama