• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Afrikan Spir  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Poglądy[ | edytuj kod]

  Epistemologia[ | edytuj kod]

  Wygłaszane poglądy i przynależność do uczniów Drobitscha pozwalają zaliczyć Spira do neokantystów. Sam Spir określał swoją filozofię jako „filozofię krytyczną”. Usiłował ugruntować filozofię jako naukę pierwszych zasad twierdząc, że zadaniem filozofii jest zgłębienie wiedzy bezpośredniej, pokazanie złudzeń empiryzmu i przedstawienie prawdziwej natury rzeczy drogą ścisłego stwierdzania faktów i logicznego wnioskowania. Metoda ta doprowadziła Spira do ustanowienia zasady tożsamości (lub prawa tożsamości, A ≡ A) podstawowym prawem wiedzy, co przeciwstawia się zmiennym przejawom empirycznej rzeczywistości.

  Kolektywizm – przeciwstawiany indywidualizmowi pogląd akcentujący rolę wspólnot, grup i zbiorowości. Dla zwolenników kolektywizmu kolektywy są istotniejsze od jednostek i tym samym ich cele i dobro powinny przeważać nad celami i dobrem jednostek.Friedrich Wilhelm Nietzsche (ur. 15 października 1844 w Röcken w okolicach Naumburg (Saale), zm. 25 sierpnia 1900 w Weimarze) – filozof, filolog klasyczny, prozaik i poeta. Kategorią centralną filozofii Nietzschego jest filozofia życia, ujmowanie rzeczywistości, a więc także człowieka, jako życia. Prowadzi to do zanegowania istnienia ukrytego sensu i układu świata - esencji, rzeczywistość staje się wobec tego chaosem. Konsekwencję tego stanowi radykalna krytyka chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi zachodniej kultury, jako opartych na tym złudzeniu. Istotny jest także szacunek wobec wartości obecnych w antycznej kulturze greckiej, wraz z postulatem powrotu do niej.

  Ontologia[ | edytuj kod]

  Dla Spira zasada tożsamości jest nie tylko podstawowym prawem wiedzy, ale również zasadą ontologiczną, wyrazem bezwarunkowej istoty rzeczywistości (Realität = Identität mit sich), w przeciwieństwie do empirycznej rzeczywistości (Wirklichkeit), która z kolei jest zdarzeniem (Geschehen). Zasada tożsamości pokazuje istotę rzeczywistości: jedynie to, co jest identyczne z sobą jest prawdziwe; świat empiryczny nieustannie się zmienia, dlatego nie jest prawdziwy. Zatem empiryczny świat jest złudny, ponieważ zjawiska ciągle się zmieniają, a rzeczywistość empiryczna nie podlega poznaniu.

  15 listopada jest 319. (w latach przestępnych 320.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 46 dni. Arthur Schopenhauer (ur. 22 lutego 1788 w Gdańsku, zm. 21 września 1860 we Frankfurcie nad Menem) – filozof niemiecki, przedstawiciel pesymizmu w filozofii.

  Religia i moralność[ | edytuj kod]

  Religia, moralność i filozofia miały dla Spira tę samą podstawę teoretyczną: zasadę tożsamości, charakteryzującą Istotę Najwyższą, Absolut, Boga. Bóg nie jest stwórcą wszechświata i ludzkości, ale prawdziwą naturą człowieka i wzorcem wszystkich rzeczy w ogóle. Moralne i religijne sumienie istnieje w świadomości kontrastu między wzorcem (Realität) a empiryczną rzeczywistością (Wirklichkeit). „Między empiryczną naturą człowieka a jego naturą moralną istnieje zasadniczy dualizm”, świadomość tego dualizmu jest jedynym prawdziwym oparciem osądu moralnego.

  Rüdiger Safranski (ur. 1 stycznia 1945 w Rottweil) – niemiecki filozof i pisarz, między innymi autor biografii Artura Schopenhauera i Martina Heideggera, oraz prac filozoficznych: Nietzsche: Biografia myśli i Zło: Dramat Wolności.Kropywnycki (ukr. Кропивницький, trb. Kropywnyćkyj), dawniej: Jelizawietgrad (do 1924), Zinowjewsk (1924–1934), Kirowo (1934–1939), Kirowohrad (1939–2016) – miasto w centralnej części Ukrainy, około 250 km na południe od Kijowa. Ma 239 tys. mieszkańców (2004). Stolica obwodu kirowohradzkiego. Miasto leży na obszarze historycznego Zaporoża.

  Sprawiedliwość społeczna[ | edytuj kod]

  W kwestiach społecznych krytykował dziedziczenie bogactw i ich gromadzenie w rękach prywatnych, postulując sprawiedliwy podział dóbr materialnych; odrzucał jednak kolektywizm. Sam zrzekł się odziedziczonych dóbr na rzecz swoich włościan.

  Odbiór i uznanie[ | edytuj kod]

  Spir za życia nie spotkał się z uznaniem i nigdy nie miał stanowiska akademickiego. Sam Spir w swoich zapiskach skarżył się na uczucie bycia „skazanym na przemilczenie” (das Totschweigen).

  Stwórca, Stworzyciel, Bóg Stwórca to istota (często Bóg), która zgodnie z wierzeniami powszechnymi w wielu religiach i mitologiach miała powołać świat i ludzi do istnienia.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Wiadomo jednak, że wywarł duży wpływ na współczesnych mu myślicieli, m.in. Hansa Vaihingera, Friedricha Nietzschego, Williama Jamesa i Lwa Tołstoja. Nietzsche odnosił się do prac Spira w Ludzkie, arcyludzkie, James w swoich Zasadach psychologii. Tołstoj przeczytał Denken und Wirklichkeit w 1896 roku, a lektura wywarła na nim duże wrażenie, w liście do Hélène Claparède-Spir pisał, że nie zna filozofa „równocześnie tak głębokiego i precyzyjnego”, przewidując, że Spir spotka się w przyszłości z takim uznaniem, jak Schopenhauer. Uwagi na temat książki Spira zamieścił również w swoim dzienniku. Między 1900 a 1914 rokiem ukazały się liczne prace podejmujące poglądy Spira (autorstwa Lessinga, Zacharoffa, Segonda, Huana, Martinettiego). W 1917 roku subtelność wywodów Spira, „niezwykle fascynującego” i „oryginalnego myśliciela”, chwalił Rudolf Steiner.

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Odessa (ukr. Одеса, ros. Одесса) – miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym.

  W 1990 roku, w stulecie śmierci Spira, Bibliothèque de Genève zorganizowała tematyczną wystawę, której towarzyszyło wydanie krytycznego katalogu.

  Dzieła Spira były tłumaczone na francuski, angielski, hiszpański, rosyjski i włoski.

  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lejtnant, lejtenant - oficerski stopień wojskowy w armii rosyjskiej i radzieckiej (także białoruskiej i ukraińskiej, jak również bułgarskiej), w przybliżeniu odpowiednik porucznika. Nazwa zapożyczona z języka francuskiego (lieu tenant - "odpowiedzialny za utrzymanie pozycji") i niemieckiego, gdzie Leutnant również oznacza porucznika.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Oblężenie Sewastopola – oblężenie głównej rosyjskiej bazy morskiej nad Morzem Czarnym podczas wojny krymskiej przez wojska koalicji brytyjsko-francusko-tureckiej. Trwało 349 dni od 17 października 1854 do 11 września 1855 i zakończyło się zdobyciem miasta przez sprzymierzonych.
  David Hume (ur. 26 kwietnia/7 maja 1711 w Edynburgu, zm. 25 sierpnia 1776 tamże) – filozof, pisarz i historyk urodzony w Szkocji, wychowany w Anglii, żyjący we Francji i w Anglii.
  Édouard Claparède (ur. 24 marca 1873 w Genewie, zm. 29 września 1940 tamże) – szwajcarski psycholog, profesor psychologii na Uniwersytecie w Genewie.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Krytyka czystego rozumu (tytuł oryginału niem. Kritik der reinen Vernunft) – książka Immanuela Kanta, wydana po raz pierwszy w 1781 roku w Rydze (wydanie A), znacznie zmieniona w drugim wydaniu (wydanie B, 1787), uważana za jedną z najważniejszych prac w historii filozofii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.942 sek.