• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adres poczty elektronicznej

  Przeczytaj także...
  Konto użytkownika (ang. account) – w systemach komputerowych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi. We współczesnych systemach operacyjnych konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem.Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.
  Identyfikator użytkownika (ang.) user identifier, dalej: identyfikator – nazwa przypisana określonemu użytkownikowi. Używany jest podczas logowania, umożliwia uprawniony dostęp do danego komputera, systemu bądź sieci.

  Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – identyfikuje skrzynkę poczty elektronicznej, do której dostarczana jest dana wiadomość internetowa. Umożliwia przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.

  Internetowy adres poczty elektronicznej składa się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz pełnej nazwy domenowej serwera poczty elektronicznej, np. adres „[email protected]” odpowiada kontu użytkownika jan.kowalski, założonemu na serwerze wsb.poznan.pl. Adres może składać się maksymalnie z 255 znaków.

  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

  Dokładną specyfikację adresu e-mailowego podają internetowe standardy RFC 5322 i RFC 5321.

  W lokalnych systemach poczty elektronicznej bywają stosowane rozwiązania odmienne od standardów internetowych i adres poczty elektronicznej może mieć inny format.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • alias poczty elektronicznej
 • klient poczty elektronicznej
 • program poczty elektronicznej
 • skrzynka poczty elektronicznej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • P. Resnick, Internet Message Format, RFC 5322, IETF, październik 2008, DOI10.17487/RFC5322, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • J. Klensin, Simple Mail Transfer Protocol, RFC 5321, IETF, październik 2008, DOI10.17487/RFC5321, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".Program poczty elektronicznej – program komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiadomość internetowa to plik tekstowy zawierający list poczty elektronicznej lub artykuł grup dyskusyjnych sformatowany zgodnie ze standardem opisanym w RFC 5322.
  Serwer poczty elektronicznej (ang.) Mail Transfer Agent, MTA – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer.
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Alias poczty elektronicznej – alternatywny identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej, skierowany na tę samą skrzynkę poczty elektronicznej. Alias poczty elektronicznej zdefiniowany jest na serwerze poczty elektronicznej.
  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka mejlowa ((ang.) electronic mail box, e-mail box) – jest to obszar pamięci masowej przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.707 sek.