Adobe ColdFusion

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Adobe ColdFusion – pierwsza i najczęściej spotykana implementacja języka programowania ColdFusion Markup Language (CFML), który jest używany w tworzeniu dynamicznie generowanych stron internetowych. Początkowo był to produkt firmy Allaire, w 2001 roku firma ta została zakupiona przez firmę Macromedia, która została w 2005 roku włączona do korporacji Adobe Systems. ColdFusion bazuje na specyfikacji języka ECMAScript, ale nie jest z nią w pełni zgodny.

Kod bajtowy (ang. bytecode) – nazwa reprezentacji kodu używanej przez maszyny wirtualne oraz przez niektóre kompilatory. Kod składa się z ciągu instrukcji (których kody operacji mają zwykle długość jednego bajta, stąd nazwa), które nie odpowiadają bezpośrednio instrukcjom procesora i mogą zawierać instrukcje wysokiego poziomu (takie jak np. stwórz obiekt klasy X, połącz dwa łańcuchy itd.), jednak w przeciwieństwie do kodu źródłowego wymagają analizy tylko pojedynczych poszczególnych operacji.Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

ColdFusion zastępuje języki skryptowe do tworzenia stron, takie jak PHP. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystywać ColdFusion jako warstwę wydajnościową ponad platformą Java EE lub używać ColdFusion jako oprogramowanie pośredniczące w architekturze zorientowanej na usługi.

ColdFusion potrafi dodatkowo obsłużyć asynchroniczne zdarzenia (ang. events) takie jak SMS i IM przez swój interfejs. Ta funkcja jest dostępna w ColdFusion MX 7 Enterprise Edition.

PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym..NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.

ColdFusion zapewnia wiele dodatkowych funkcji, jak na przykład:

 • konwersja stron w formacie HTML do formatów PDF i FlashPaper
 • walidacja formularzy po stronie klienta włącznie z formularzami we Flashu
 • różne widżety, na przykład tabele czy pobieracze daty
 • niezależne od platformy zapytania do baz danych poprzez ODBC lub JDBC
 • pobieranie danych poprzez różne protokoły, jak na przykład Active Directory, LDAP, POP3, HTTP czy FTP
 • zarządzanie sesją, klientem i aplikacją
 • funkcja indeksowania i wyszukiwania plików bazowana na Verity K2 (tylko w wersji Enterprise)
 • obsługa formatu XML
 • zarządzanie interfejsem graficznym
 • zarządzanie zadaniami
 • Inne implementacje CFML oferują podobną lub zwiększoną funkcjonalność, np. uruchamianie w środowisku .NET czy obsługa obrazów.

  Active Directory, AD – usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows – Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu LDAP.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  ColdFusion MX[ | edytuj kod]

  Przed rokiem 2000 firma Allaire zaczęła pracę nad przepisaniem od nowa ColdFusion z wykorzystaniem platformy Java, co pozwoliłoby na większą przenośność ColdFusion. 16 stycznia 2001 roku Allaire ogłosiło swoje włączenie do firmy Macromedia. Niedługo po fuzji Macromedia kontynuowała wydawanie kolejnych wersji ColdFusion 5.00 i w czerwcu 2002 roku wypuściła Macromedia ColdFusion MX (6.0), kontynuując nazewnictwo linii swoich produktów. ColdFusion MX został napisany całkowicie od nowa i był bazowany na platformie J2EE. ColdFusion MX integrował się dobrze z Macromedia Flashem wykorzystując Macromedia Flash Remoting MX.

  Java Platform, Enterprise Edition (zwana również jako Java Enterprise, J2EE oraz Java EE czasami tłumaczona jako Java Korporacyjna) jest szeroko rozpowszechnioną serwerową platformą programistyczną języka Java. Definiuje standard tworzenia aplikacji w języku programowania Java opartych o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty są zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Standard ten określa zestaw interfejsów programistycznych jakich musi dostarczać zgodny serwer aplikacyjny.Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

  Począwszy od wersji MX (6.0) ColdFusion jest kompilowany do kodu bajtowego, podobnie jak JSP i ASP. Skompilowane pliki .class są dostępne do odczytu i cache'owane dopóki kod źródłowy się nie zmieni, tak jak w JSP.

  W wersji MX język CFML został rozszerzony o podstawy programowania obiektowego. Oprócz CFML ColdFusion obsługuje zagnieżdżone skrypty pisane w języku CFScript, podobnym do JavaScript

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.SMS (ang. Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Adobe FlashPaper (dawniej Macromedia FlashPaper) - technika opracowana przez firmę Macromedia, a po jej wykupieniu przez firmę Adobe Systems w roku 2005 rozwijana przez firmę Adobe Systems, rodzaj elektronicznego "papieru", który można umieszczać w dokumentach internetowych.
  FTP, protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer wykorzystujący protokół TCP według modelu TCP/IP (krótko: połączenie TCP), umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP.
  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.
  ASP (ang. Active Server Pages) – technika firmy Microsoft służąca tworzeniu dynamicznych stron WWW wykonywanych po stronie serwera, oparta na jednym z dostępnych języków skryptowych.
  Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.
  ECMAScript – ustandaryzowany przez ECMA obiektowy skryptowy języka programowania, którego najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript. Specyfikacja ta oznaczona jest jako ECMA-262 i ISO/IEC 16262.
  Adobe Flex – zestaw technologii stworzonych przez Adobe Systems służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application bazującego na Adobe Flash.

  Reklama