Adam Wzdowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Płyta nagrobna Adama Wzdowskiego przy kościele w Zmiennicy
Herb Szreniawa

Adam Wzdowski (zm. 1539) – wojski sanocki, właściciel ziemski.

Kadaň (niem. Kaaden) - miasto w Czechach, w kraju usteckim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 6 562 ha, a liczba jego mieszkańców 17 639 osób.Hieronim Stano, (ur. Krosno – zm. Nowotaniec), szlachcic polski herbu Gozdawa, rajca miejski Krosna, wojski sanocki, dziedzic Nowotańca, syn Stanisława Stano, z matki z Tyczyńskich .

Życiorys[ | edytuj kod]

Był synem Macieja (Matheus!) Wzdowskiego poborcy sanockiego i Zofii Rosenberg c. Mikołaja.

W 1503 odbył podróż do Rzymu razem z Wiktorynem Sienieńskim. Od 1508 część miasta Nowotaniec należała do ojca Adama; Macieja Wzdowskiego, a następnie odziedziczył te dobra syn. W 1511 ojciec jego nadał miastu kolejne przywileje. W latach 1518-1519 był również właścicielem wsi Bukowiec i Wołkowyja.

Akta Grodzkie i Ziemskie (AGZ) – wydawnictwo źródłowe w XXV tomach, wydawane w latach 1868–1935 we Lwowie. Opublikowane akta pochodzą z czasów I Rzeczypospolitej z zasobu Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie (Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie).Jasionów – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów przy DW887.

Dziedziczył po ojcu część miasta Nowotańca (1520), wieś Strachocinę (-1520), dziedzic Wzdowa (1505-1538).

W 1520 król Zygmunt pozwolił Adamowi Wzdowskiemu zastawić wieś królewską Strachocinę Janowi Boboli de Pyasky. 12 lipca 1520 król zezwala podkomorzemu wojskowemu Adamowi Wzdowskiemu sprzedać wieś królewską Strachocinę za zasługi dla króla Olbrachta, Janowi Boboli de Pyasky z Tywoni k. Jarosławia. W 1520 A. Wzdowski powierzył Pawłowi Dynowiczowi osadzeni nowych kmieci w Nowotańcu i Jaworniku na prawie kmiecym "et habent esse obedientes jure kmethonico in Nowothaniecz".

Łan (łac. laneus, cs. lán, niem. Lahn lub Hube, w dialekcie szwabskim również hueb, huebm, hufe) – dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej. Jednostka ta służyła pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy, zgodnie z przywilejem nadanym osadnikowi przez głowę panującą z przeznaczeniem do uprawy. W Polsce i w Czechach od XIII wieku była to jednostka miernicza dla określania rozmiarów podstawy uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim.Wojski – w średniowiecznej Polsce to urzędnik podporządkowany kasztelanowi. Od XIII wieku był zastępcą kasztelana do spraw wojskowych. Jego zadaniem było pilnowanie porządku w powiecie podczas wyprawy wojennej.

W 1532 Adam Wzdowski otrzymał wraz z towarzyszami Jakubem Freiberger de Cadan oraz podkomorzym sanockim Mikołajem Balem pozwolenie od króla Zygmunta na poszukiwanie wszelkiego rodzaju minerałów w ziemiach sanockich i bieckich.

Zmarł w 1539. Został pochowany w Jasionowie, płyta nagrobna z herbami Wzdowskich znajduje się obecnie przy kościele łacińskim w Zmiennicy. Potomstwo Adama Wzdowskiego; córki Zofia ożeniona z Hieronimem Stano, druga córka, która zawarła związek małżeński ze Stanisławem Balem oraz syn Jan Wzdowski który był fundatorem nagrobka dla ojca w kościele w Jasionowie.

Stanisław Bal (zm. przed 1575), herbu Gozdawa, starosta sanocki, szlachcic polski, krzewiciel kalwinizmu, dziedzic w Hoczwi i Nowotańcu, syn podkomorzego sanockiego Mikołaja z Nowotańca i Heleny z Tęczyńskich.Nowotaniec – wieś w Polsce, w gminie Bukowsko, powiecie sanockim, województwie podkarpackim, położona nad potokiem Pielnica na Pogórzu Bukowskim.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. "Niedaleko od klucza dukielskiego do nowotanieckiego klucza. [...] dokument z 1520, którym Adam Wzdowski dziedzic Nowotańca i wojski sanocki, Pawłowi Dynowycz pół łanu w Jaworniku, a pół łanu w Nowotańcu, pod tym warunkiem na własność sprzedał, aby rzeczony Paweł Dynowycz na 21 ćwierciach roli nowych kmieci poosadzał. Kmiecie ci od trzech do sześciu lat woli zapewnione mieli, po wyjściu zaś tych lat wolności byli obowiązani z każdej ćwierci po ośm groszów, jednym korcu owsa, i po jednym kogucie czynszowym rocznie oddawać, siedm dni do roku prócz zasiewu odrabiać i sągów tyle ustawiać, ile insi kmiecie nowotanieccy. Zdaje się, że nawet "godne" wymówione, tj. po sześć jaj, dwa koguty, jednym serze rocznie, dziedzicowi się należały. Nowa ta osada równie jak dawniejsza gromada nowotaniecka, kmiecemu prawu podlegała " et debent esse obedientes jure kmethonico in Nowothaniecz " i ten tylko przywilej miała, iż nie potrzebowali osadnicy posyłać swe wieprze na pastwisko gromadzkie, lecz je osobno paść mogli. Osadzający zaś Paweł Dynowycz był na zawsze od wszelkiej robocizny wolnym, i tylko pół kopy groszów corocznie czynszu oddawać był winien. Cała osnowa tych stypulacji dowodzi, iż nowa lakacya na prawie polskim uskuteczniona została, którem się już sąsiednie wsi rządziły. Wprawdzie "gody" lub "poczta" warunki lokacyjne wsi wołoskich przypominają, i z nich, jak się zdaje, jako dogodne innowacya przyjęte zostały.; tylko że w nich na rzecz kniazia szły, tu zaś je dziedzic, ponieważ sam jurysdykcyą wykonywał, na swą korzyść zastrzegł. " [w:] Biblioteka warszawska. T. I. luty, 1854. str. 159.
 2. Jakub Freiberger de Cadan oraz Mikołaj II Bal, podkomorzy, i Adam Wzdowski, trybun ziemi sanockiej, uzyskują 19 lutego 1532, przywilej na ziemię biecką i sanocką [...]. [w:] Jan Padzur. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. 1959. str. 147.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Biblioteka Warszawska 1854. Tom I. str. 157.
 • Akta grodzkie i ziemskie
 • Wołkowyja – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina, w Bieszczadach, nad Jeziorem Solińskim, otoczona niewysokimi górami.Wzdów – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rożnowice (do 1945 Rozembark) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Biecz. Znajduje się tu siedziba parafii św. Andrzeja Apostoła, należącej do dekanatu Biecz, diecezji rzeszowskiej. Do parafii tej należą też filie w Racławicach, Bugaju i Sitnicy.
  Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół miejski ok. 3 800 000).
  Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.
  Strachocina – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, nad Potokiem Różowym. Miejscowość leży na terenach, które noszą historyczną nazwę Ziemia sanocka. Zajmuje obszar blisko 1200 ha, jest w niej 300 domów.

  Reklama