Adam Strug (publicysta)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Adam Strug (ur. 24 grudnia 1927 we Lwowie, zm. 23 sierpnia 2007 w Józefowie) – polski dziennikarz, pisarz, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, społeczny i samorządowy, burmistrz Józefowa, członek władz regionalnych Partii Demokratycznej – demokraci.pl

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.

W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. W 1952 ukończył studia ekonomiczne w Akademii Handlowej w Krakowie. Pracował w dziale miejskim „Gazety Krakowskiej” (1953-1954), „Sztandarze Młodych” (od 1956), „Przeglądzie Technicznym” (1971-1981).

W latach był działaczem „Solidarności” w Wydawnictwie Sigma. W 1982 został zweryfikowany negatywnie i stracił pracę. W tym samym roku rozpoczął współpracę z Agencją Wydawniczą Omnipress, która skupiała dziennikarzy i publicystów zwolnionych z różnych redakcji za przekonania polityczne, w kolejnych latach kierował w niej działem publicystki ekonomicznej i redakcją wydawnictw książkowych. W 1984 był współzałożycielem Ruchu Politycznego „Wyzwolenie”, w latach 1984-1989 kierował wydawnictwem i miesięcznikiem politycznym o tej samej nazwie. W 1987 należał do inicjatorów tzw. Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych (z Romualdem Szeremietiewem), w latach 1989-1990 był członkiem Centrum Demokratycznego (kierował jego warszawskim oddziałem), w latach 1990-1991 należał do Porozumienia Centrum, był też członkiem Unii Wolności.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Józefów – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w aglomeracji warszawskiej, położone przy ujściu Świdra do Wisły.

Był burmistrzem miasta Józefowa w latach 1994–1995, radnym w latach 1994-2002 (I i II kadencja), oraz Przewodniczącym Rady Miasta Józefowa III Kadencji w latach 1998-2002.

Pochowany 29 sierpnia 2007 r., na cmentarzu w Józefowie.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989. Tom 2, wyd. Ośrodek Karta, Warszawa 2002, s. 300-301 (biogram autorstwa Piotra Stańczyka)
 • nekrologi „Gazeta Wyborcza” 25-26, 27, 28 i 29 sierpnia 2007
 • UM Józefów, wspomnienie Adama Struga
 • Encyklopedia Solidarności, Adam Strug
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Unia Wolności (UW) – polska partia polityczna powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W maju 2005 przekształcona w Partię Demokratyczną – demokraci.pl.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Karta – polska fundacja (pn. Fundacja Ośrodka Karta), niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja stanowi organizacyjną kontynuację wydawanego od 1982, w drugim obiegu w stanie wojennym pisma „Karta”. Od lipca 2004 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ośrodek Karta prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. „kwartalnik historyczny Karta”). Ośrodek Karta był inicjatorem utworzenia Domu Spotkań z Historią, rozpoczynając jego działalność 17 września 2005 roku od otwarcia wystawy „Oblicza totalitaryzmu” – pokazującej doświadczenie komunizmu i nazizmu – z perspektywy Polski i jej sąsiadów.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Publicystyka (łac.) – Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy. Typowe rodzaje publicystyki:
  Przegląd Techniczny ukazuje się od 1866 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism w Europie poświęconym tematyce ogólnotechnicznej.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Porozumienie Centrum (PC) – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, powstała 12 maja 1990, wyrejestrowana 25 września 2002 (faktycznie działała do 2001, kiedy na jej bazie powstało Prawo i Sprawiedliwość).
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.

  Reklama