• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Olejniczak - prawnik

  Przeczytaj także...
  AMUR (Adam Mickiewicz University Repository - repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na UAM, zrealizowane w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Adam Olejniczak (ur. 16 marca 1952) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego związany z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radca prawny.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM (1973). Studiował prawo europejskie na Uniwersytecie w Nancy (1979–1980), odbył staże naukowe na Uniwersytecie Luksemburskim (1975), w Instytucie Prawa Porównawczego w Paryżu (1986), oraz na Uniwersytecie w Rennes (1993, 1994, 1998).

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. Stopień doktora uzyskał w 1978 roku na podstawie pracy Udzielenie rozwodu w polskim prawie rodzinnym. Analiza przesłanek materialno-prawnych. Habilitował się w 1995 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych został mu nadany w 2015. W latach 1997–2005 był radcą prawnym.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Prawo zobowiązań – dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług. Reguluje obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego.

  Zajmował stanowiska asystenta (1973), adiunkta (1979), profesora nadzwyczajnego (1996), profesora zwyczajnego (od 2016). Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji (1996–2002), a od 2012 pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Pracuje także jako profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Pełni funkcję pełnomocnika rektora Uczelni Łazarskiego ds. mediacji. Wykładał także na warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 2005 członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996−1999), komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości: aplikacji radcowskiej (2006−2007) oraz aplikacji notarialnej (2008−2016), zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (2007−2015), zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012−2016), Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (od 2017).

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – najstarsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce i jedna z najstarszych w Polsce, założona w 1992 r. (Rejestr Szkół Niepublicznych: 9/92).Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (WSZiP) ( do 2004 r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu ) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą główną w Warszawie, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. Patronem uczelni od 25 października 2006 jest jej założycielka i wieloletni Kanclerz Helena Chodkowska. W uznaniu zasług Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie podjął uchwałę o nadaniu Szkole Jej imienia, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta edukacyjna uczelni ukierunkowana jest na szeroko rozumiane nauki ekonomiczno-prawne. Od 2000 roku Uczelnia kształci na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, od 2010 na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. W Uczelni funkcjonuje Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Języków Obcych, Akademickie Biuro Karier, Biuro Współpracy z Zagranicą i Edukacji Europejskiej, Studenckie Biuro Porad Prawnych, Biuro Projektów, Biuro Promocji i Rekrutacji oraz Wydawnictwo.

  Laureat nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981) oraz zespołowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003). Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2016).

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • "Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu", Poznań 1980
 • "Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym: studium cywilnoprawne", Poznań 1994
 • "Prawo cywilne – część ogólna : zarys wykładu", Warszawa 1997
 • "Zobowiązania : część ogólna", Warszawa 2006.
 • ponadto artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym" oraz "Państwie i Prawie"
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adam Olejniczak. monitorfirm.pl. [dostęp 2015-07-02].
  2. Adam Olejniczak, lazarski.pl [dostęp 2017-05-31] (pol.).
  3. Prof. dr hab. Adam Olejniczak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-07-02].
  4. Prezydent wręczył nominacje 47 profesorom. PAP, 24.06.2015. [dostęp 2015-07-02].
  5. Prof. dr hab. Adam Olejniczak. Wydział Prawa i Administracji UAM. [dostęp 2015-06-29].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Olejniczak, Adam w katalogu Biblioteki Narodowej
 • Olejniczak, Adam w repozytorium Amur
 • Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.Autonomia instytucjonalna uniwersytetów francuskich, w porównaniu z innymi państwami jest znacznie ograniczona, ponadto nie jest gwarantowana ani przepisami Konstytucji z 1958 r., ani postanowieniami preambuły Konstytucji z 1946 r., ani też postanowieniami Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Francuski system szkolnictwa wyższego jest typowym systemem o przewadze władzy państwa nad szkołami wyższymi. Pierwsze prawo o uniwersytetach z dnia 10 lipca 1896 r. nie przewidywało autonomii uczelni w ogóle. Dopiero przepisy ustawy „Edgar Faure” nr 98 – 978 z dnia 12 listopada 1968 r. o szkolnictwie wyższym nadały uniwersytetom pewną autonomię w zakresie zarządzania, administrowania, kształcenia i finansów. Autonomia uniwersytetów została zwiększona na podstawie przepisów ustawy „Savary” z dnia 26 stycznia 1984 r. o szkolnictwie, a także na podstawie kolejnych ustaw: z dnia 12 lipca 1999 r. o innowacyjności i badaniach naukowych oraz ustawy nr 2007-1199 z dnia 10 sierpnia 2007 r. o wolności i odpowiedzialności uniwersytetów.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.
  Uniwersytet Luksemburski (fr. Université du Luxembourg) został założony w roku 2003. Uniwersytet dzieli się na trzy kampusy (Limpertsberg, Kirchberg-Plateau i Walferdange). Pierwsze dwa znajdują się na terenie miasta Luksemburg, a trzeci 8 km poza miastem.
  Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.364 sek.