Adad-ahu-iddina

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Adad-ahu-iddina, Adad-aha-iddina, Adad-ahu-iddin, Adad-aha-iddin (akad. Adad-aḫu-iddina, Adad-aḫa-iddina, Adad-aḫu-iddin, Adad-aḫa-iddin, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane 10-PAP-AŠ, tłum. „Adad dał brata”) – wysoki dostojnik za rządów asyryjskiego króla Adad-nirari II (911-891 p.n.e.); zgodnie z asyryjskimi listami i kronikami eponimów pełnił w 897 r. p.n.e. urząd limmu (eponima). W jednej z inskrypcji Adad-nirari II, datowanej na 909 r. p.n.e., król ten wyznacza Adad-ahu-iddinę, noszącego tytuł „zarządcy miasta” (ša muḫḫi-āli, zapisywane ša UGU URU) oraz Gabbija-ana-Aszura, gubernatora prowincji Aszur, do sprawowania nadzoru nad naprawą licowania muru nabrzeża portowego w Aszur. Inna inskrypcja Adad-nirari II wspomina z kolei, iż za eponimatu Adad-ahu-iddiny, który samemu nosi już tytuł gubernatora prowincji Aszur (šakin Libbi-āli, zapisywane šà-kìn URU.ŠÀ-URU), miała miejsce piąta wyprawa wojenna do kraju Hanigalbat.

Adad – bóg burzy, wiatru, deszczu i piorunów oraz siły niszczycielskiej, jedno z ważniejszych bóstw w mitologii babilońskiej. Geneza Adada sięga okresu sumeryjskiego. Był on utożsamiany z pomniejszym bóstwem w panteonie sumeryjskim – Iszkurem, którego cechy rozwinęły się w okresie babilońskim, a następnie asyryjskim, gdy Adadowi przypisano atrybuty i cechy wojskowe. O randze Adada świadczy włączanie jego imienia do imion królów.Adad-nirari II (sum. iškur.érin.táh; akad. Adad-nērārī, tłum. "bóg Adad jest moją pomocą") – król Asyrii, syn i następca Aszur-dana II; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 21 lat. Jego rządy datowane są na lata 911-891 p.n.e.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Gentilli P., Adad-aḫu-iddina (1), w: Radner K. (red.), The Prosopography ... , s. 21.
 2. Grayson A.K., Assyrian Rulers..., s. 150.
 3. Assyrian Eponym List (ang.). oracc.museum.upenn.edu. [dostęp 2019-11-06].
 4. The Neo Assyrian Eponyms (ang.). cdli.ox.ac.uk. [dostęp 2019-11-06].
 5. Grayson A.K., Assyrian Rulers..., s. 145.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gentilli P., Adad-aḫu-iddina (1), w: Radner K. (red.), The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, t. 1/I (A), 1998, s. 21.
 • Grayson A.K., Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C. I (1114–859 B.C.), „The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods” 2 (RIMA 2), University of Toronto Press, 2002.
 • Asyryjskie listy i kroniki eponimów – rodzaj sporządzanych w Asyrii dokumentów, w których w porządku chronologicznym wymieniani byli asyryjscy królowie i dygnitarze pełniący urząd limmu (eponima). Na urzędnikach tych, zmieniających się co roku, opierał się asyryjski system datowania, gdyż to ich imion używano do datowania dokumentów. Aby taki system mógł skutecznie funkcjonować, konieczne stało się sporządzenie kompletnej, uzupełnianej co rok, listy z imionami kolejnych eponimów. Dzięki temu, znając na przykład imię eponima i wydarzenie z jego eponimatu, w łatwy sposób można było wyliczyć ile lat minęło od tego wydarzenia.Język akadyjski, dawniej też: chaldejski (akad. lišānum akkadītum, Kod ISO 639: akk) – język z grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tysiąclecia p.n.e. do początków I tysiąclecia n.e. Nazwa języka pochodzi od miasta Akad w środkowej Mezopotamii, stolicy imperium akadyjskiego, założonego około 2350 roku p.n.e. przez Sargona.
  Warto wiedzieć że... beta

  Limmu (akad. limmu, līmu) – nazwa godności urzędniczej sprawowanej w starożytnej Asyrii. Obok funkcji związanych z administracją (np. pobieraniem opłat handlowych w miastach) rola tychże urzędników była ściśle eponimiczna, gdyż ich imion używano do oficjalnego datowania dokumentów. Czas sprawowania tego urzędu trwał jeden rok.
  Gabbija-ana-Aszur (akad. Gabbija-ana-Aššur, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane gab-bi-ia-a-na-aš-šur) – wysoki dostojnik za rządów asyryjskiego króla Adad-nirari II (911-891 p.n.e.), wzmiankowany w jednej z inskrypcji tego władcy. W inskrypcji tej, datowanej na 909 r. p.n.e., Adad-nirari II wyznacza Gabbija-ana-Aszura, noszącego tytuł gubernatora prowincji Aszur (šá-kín KUR URU.ŠÀ.URU) oraz Adad-ahu-iddinę, „zarządcę miasta” (ša muḫḫi-āli, zapisywane ša UGU URU), do sprawowania nadzoru nad naprawą licowania muru nabrzeża portowego w Aszur. W jakiś czas później Gabbija-ana-Aszura na jego stanowisku zastąpić musiał Adad-ahu-iddina, gdyż jako eponim w 897 r. p.n.e. to on nosi już tytuł gubernatora prowincji Aszur (šakin libbi-āli, zapisywane šá-kìn URU.ŠÀ.URU).

  Reklama