ActionScript

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ActionScript – oparty na ECMAScripcie obiektowy język programowania, używany w Adobe Flash do sterowania animacjami oraz w Adobe Flex do tworzenia Rich Internet Application.

Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.ECMAScript – ustandaryzowany przez ECMA obiektowy skryptowy języka programowania, którego najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript. Specyfikacja ta oznaczona jest jako ECMA-262 i ISO/IEC 16262.

Historia[ | edytuj kod]

ActionScript z obecnie stosowaną składnią pojawił się po raz pierwszy we Flashu 5, który w pełni umożliwiał programowanie we Flashu. Ta wersja ActionScriptu została nazwana ActionScript 1.0. Flash 6 (MX) dalej rozszerzył użyteczność środowiska programistycznego przez dodanie wielu wbudowanych funkcji i lepszą programistyczną kontrolę nad klipami. Flash 7 (MX 2004) wprowadził wersję ActionScript 2.0, która dodała takie funkcjonalności i cechy obiektowe jak: typowanie sztywne (ang. strong typing), jawne deklaracje klas (ang. explicit class declarations), dziedziczenie, interfejsy, ścisłe typowanie danych (ang. Strict Data Typing).

Adobe Flex – zestaw technologii stworzonych przez Adobe Systems służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application bazującego na Adobe Flash.Adobe Systems Incorporated NASDAQ: ADBE – amerykańskie przedsiębiorstwo komputerowe z siedzibą w San José w Kalifornii, znane z projektowania szeroko rozumianego oprogramowania graficznego dla systemów Mac OS i Windows. Przedsiębiorstwo założyli w 1982 r. byli pracownicy Xerox PARC, John Warnock i Charles Geschke. Obecnie spółka publiczna notowana na giełdzie NASDAQ, zatrudniająca w 2004 roku ponad 4000 pracowników w 26 biurach na całym świecie.
 • Flash Player 2: pierwsza wersja z obsługą skryptów (m.in. gotoAndPlay, gotoAndStop, nextFrame i nextScene)
 • Flash Player 3: rozszerzone możliwości języka skryptowego z funkcją ładowania zewnętrznych plików SWF (loadMovie)
 • Flash Player 4: pierwszy Flash Player z pełną implementacją skryptów (pod nazwą Actions). Język skryptowy miał składnię w oparciu o ukośniki (ang. a slash based syntax) i obsługiwał pętle, konstrukcje warunkowe, zmienne i inne podstawowe cechy języków programowania
 • Flash Player 5: zawierał pierwszą wersję właściwego ActionScriptu, dialektu języka skryptowego ECMAScript, umożliwiał w pełni programowanie z użyciem paradygmatu proceduralnego i obiektowego
 • Flash Player 6: dodał między innymi model sterowania zdarzeniami i konstrukcję switch
 • Flash Player 7: pojawiły się nowe funkcje takie jak CSS text i usprawnienia wydajności. Kompilatory Adobe Flash wydane z Flash Player 7 obsługują ActionScript 2.0, jednak ActionScript 2.0 można kompilować skrośnie do ActionScript 1.0 byte-code, więc można go odtwarzać w Flash Player 6
 • Flash Player 8: Dalsze udoskonalenia ActionScript 2.0 przez dodanie nowych bibliotek klas z API for control bitmap data at run-time i umożliwienie ładowania plików (upload)
 • Flash Player 9 (wstępnie nazywany 8.5): wprowadzenie ActionScript 3.0 z nową maszyna wirtualną AVM2 (ActionScript Virtual Machine 2), która jest zgodna z poprzednią AVM1, dla zachowania zgodności ze skryptami z poprzednich wersji. Ważnym celem dla tej wersji Flash Playera było również usprawnienie wydajności.
 • W ActionScriptcie 2.0, dodano funkcje obiektowe, takie jak deklaracje klas, dziedziczenie, hermetyzacja.

  Macromedia – amerykańskie przedsiębiorstwo software’owe z siedzibą w San Francisco, tworząca oprogramowanie do tworzenia grafiki i budowy witryn internetowych.Hermetyzacja (inna używana nazwa to enkapsulacja, (ang.) encapsulation) – jedno z założeń programowania obiektowego. Hermetyzacja polega na ukrywaniu pewnych danych składowych lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym danej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym.

  Kod ActionScript jest zwykle pisany w środowisku programistycznym Flasha, które oferuje dynamiczną pomoc i podświetlanie składni. Kod jest zapisywany razem z animacją, w pliku .fla. Nierzadko stosuje się też import kodu z plików tekstowych, za pomocą polecenia #include. Zwyczajowo pliki takie mają rozszerzenie .as, choć nie jest to powszechnie przyjęta konwencja.

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).Rich Internet Application (RIA) z (ang.) bogata aplikacja internetowa – określenie odnoszące się do aplikacji internetowych, oferujących bogaty, dynamiczny, jednoekranowy interfejs, tzw. (ang.) one-screen-application, eliminujący uciążliwość standardowych rozwiązań z technologii HTML, jak np. wprowadzanie danych w kolejnych formularzach, wymagające wielokrotnego przeładowywania stron.

  W ActionScriptcie 2.0 mogą istnieć klasy, a pozycje należące do biblioteki (klipy) mogą być wiązane z klasą. Klasy są zawsze pisane w zewnętrznych plikach tekstowych o rozszerzeniu .as. Do czasu wydania Flash 8 kompilator był znany ze swojej powolności – kompilacja 100 klas mogła zająć nawet kilka minut. Obecnie problem ten już nie występuje.

  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.Adobe Flash Player (dawn. Macromedia Flash Player) – multimedialna wtyczka do przeglądarek internetowych i jednocześnie odtwarzacz animacji stworzony i dystrybuowany przez firmę Adobe Systems. Flash Player uruchamia pliki SWF, które można stworzyć za pomocą narzędzi projektowych Adobe Flash, Adobe Flex, oraz wielu innych programów Adobe i firm trzecich.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama