ATC (V08)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Tlenek żelaza(III), Fe2O3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym żelazo występuje na III stopniu utlenienia. Związek ten jest głównym składnikiem rdzy, najczęściej spotykany spośród tlenków żelaza.

Obejmuje ona środki cieniujące:

Gadodiamid (łac. Gadodiamidum) – związek gadolinu używany jako środek kontrastowy w badaniu magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Preparat stosowany jest w lecznictwie zamkniętym pod nazwą handlową Omniscan (producent GE Healthcare).Medycyna Praktyczna – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna przeznaczony dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny. Redaktorem naczelnym jest dr med. Piotr Gajewski. Zastępcami redaktora naczelnego są: dr med. Grzegorz Goncerz oraz dr med. Wiktoria Leśniak.

V 08 A – Środki kontrastowe do badania | edytuj kod]

 • V 08 AA – Rozpuszczalne w wodzie, wydzielane przez nerki środki kontrastowe o dużej osmolalności do badania RTG
 • V 08 AA 01 – kwas diatrozowy
 • V 08 AA 02 – kwas metrozowy
 • V 08 AA 03 – jodamid
 • V 08 AA 04 – kwas jotalamowy
 • V 08 AA 05 – kwas joksytalamowy
 • V 08 AA 06 – kwas joglikowy
 • V 08 AA 07 – kwas acetrozowy
 • V 08 AA 08 – kwas jokarmowy
 • V 08 AA 09 – metiodal
 • V 08 AA 10 – diodon
 • V 08 AB – Rozpuszczalne w wodzie, wydzielane przez nerki środki kontrastowe o małej osmolarności do badania RTG
 • V 08 AB 01 – metryzamid
 • V 08 AB 02 – joheksol
 • V 08 AB 03 – kwas joksaglowy
 • V 08 AB 04 – jopamidol
 • V 08 AB 05 – jopromid
 • V 08 AB 06 – jotrolan
 • V 08 AB 07 – jowersol
 • V 08 AB 09 – jopentol
 • V 08 AB 10 – jodyksanol
 • V 08 AB 11 – jobitrydol
 • V 08 AB 12 – joksylon
 • V 08 AC – Rozpuszczalne w wodzie, wydzielane przez wątrobę, środki kontrastowe do badania RTG
 • V 08 AC 01 – kwas jodoksamowy
 • V 08 AC 02 – kwas jotroksowy
 • V 08 AC 03 – kwas joglikamowy
 • V 08 AC 04 – adypiodon
 • V 08 AC 05 – kwas jobenzamowy
 • V 08 AC 06 – kwad jopanowy
 • V 08 AC 07 – kwas jocetamowy
 • V 08 AC 08 – jopodan sodu
 • V 08 AC 09 – kwas tyropanowy
 • V 08 AC 10 – jopodan wapnia
 • V 08 AD – Nierozpuszczalne w wodzie środki kontrastowe do badania RTG
 • V 08 AD 01 – estry etylowe jodowanych kwasów tłuszczowych
 • V 08 AD 02 – jopidol
 • V 08 AD 03 – propyljodon
 • V 08 AD 04 – jofendylan
 • Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu)Siarczan baru (łac. Barii sulfas), BaSO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól baru i kwasu siarkowego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Osmolalność, molalność – badanie surowicy lub używane w medycynie, opisujące liczbę moli substancji czynnych osmotycznie rozpuszczonych w 1 kg rozpuszczalnika (wody). Osmolalność wszystkich płynów ustrojowych organizmu w stanie fizjologicznym jest jednakowa (izoosmolalność) i wynosi ~295 mOsm/kg H2O. Za wartości graniczne przyjmuje się 280 – 300 mOsm/kg H2O.
  Mikrosfera - sferyczne drobiny o rozmiarach mikrometrycznych, często wypełnione wewnątrz różnego rodzaju substancjami. Mikrosfery można wytwarzać ze szkła, ceramiki, polimerów syntetycznych i naturalnych. Niektóre, naturalne polipeptydy tworzą mikrosfery spontanicznie. Spontaniczne mikrosfery polipetydów są nazywane protenoidami.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Fosfolipidy (inaczej fosfatydy lub fosfotłuszczowce) – grupa organicznych związków chemicznych, lipidy, które oprócz reszt gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych zawierają resztę kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową, np. choliną.
  Heksafluorek siarki (sześciofluorek siarki, zwany również elegazem), SF6 – nieorganiczny związek chemiczny o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych. Jest bezbarwny, bez smaku i zapachu, ok. 6 razy cięższy niż powietrze.
  Albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin. Cechują się niewielkimi masami cząsteczkowymi, dobrze rozpuszczają się w wodzie (są hydrofilowe), łatwo krystalizują. W składzie istotną rolę odgrywa kwas asparaginowy i glutaminowy (do 25%), leucyna i izoleucyna (ok. 16%), natomiast glicyny jest niewiele (ok. 1%).
  Kwas jotroksowy (łac. acidum iotroxicum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, aromatyczny związek jodu o budowie dimerycznej. Stosowany jako jonowy środek cieniujący w diagnostyce obrazowej chorób dróg żółciowych.

  Reklama