ATC (S01)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.Kortyzon – organiczny związek chemiczny zaliczany do steroidów, hormon kory nadnerczy. Wpływa na metabolizm węglowodanów i białek. Ma działanie przeciwzapalne. Jest uznawany przez DFB (komisję antydopingową) za zabroniony środek dopingujący. Stosuje się go również przy zatruciach cyjankiem potasu lub cyjanowodorem.

Obejmuje ona leki oftalmologiczne:

S 01 A – Leki stosowane w zakażeniach oczu[ | edytuj kod]

 • S 01 AA – Antybiotyki
 • S 01 AA 01 – chloramfenikol
 • S 01 AA 02 – chlorotetracyklina
 • S 01 AA 03 – neomycyna
 • S 01 AA 04 – oksytetracyklina
 • S 01 AA 05 – tyrotrycyna
 • S 01 AA 07 – framycetyna
 • S 01 AA 09 – tetracyklina
 • S 01 AA 10 – natamycyna
 • S 01 AA 11 – gentamycyna
 • S 01 AA 12 – tobramycyna
 • S 01 AA 13 – kwas fusydynowy
 • S 01 AA 14 – benzylopenicylina
 • S 01 AA 15 – dihydrostreptomycyna
 • S 01 AA 16 – ryfamycyna
 • S 01 AA 17 – erytromycyna
 • S 01 AA 18 – polimyksyna B
 • S 01 AA 19 – ampicylina
 • S 01 AA 20 – antybiotyki w połączeniach z innymi lekami
 • S 01 AA 21 – amikacyna
 • S 01 AA 22 – mikronomycyna
 • S 01 AA 23 – netylmycyna
 • S 01 AA 24 – kanamycyna
 • S 01 AA 25 – azydamfenikol
 • S 01 AA 26 – azytromycyna
 • S 01 AA 27 – cefuroksym
 • S 01 AA 28 – wankomycyna
 • S 01 AA 30 – połączenia różnych antybiotyków
 • S 01 AB – Sulfonamidy
 • S 01 AB 01 – sulfametizol
 • S 01 AB 02 – sulfafurazol
 • S 01 AB 03 – sulfadikramid
 • S 01 AB 04 – sulfacetamid
 • S 01 AB 05 – sulfafenazol
 • S 01 AD – Preparaty przeciwwirusowe
 • S 01 AD 01 – idoksurydyna
 • S 01 AD 02 – triflurydyna
 • S 01 AD 03 – acyklowir
 • S 01 AD 05 – interferon
 • S 01 AD 06 – widarabina
 • S 01 AD 07 – famcyklowir
 • S 01 AD 08 – fomiwirsen
 • S 01 AD 09 – gancyklowir
 • S 01 AE – Fluorochinolony
 • S 01 AE 01 – ofloksacyna
 • S 01 AE 02 – norfloksacyna
 • S 01 AE 03 – cyprofloksacyna
 • S 01 AE 04 – lomefloksacyna
 • S 01 AE 05 – lewofloksacyna
 • S 01 AE 06 – gatyfloksacyna
 • S 01 AE 07 – moksyfloksacyna
 • S 01 AE 08 – bezyfloksacyna
 • S 01 AX – Inne
 • S 01 AX 01 – preparaty rtęci
 • S 01 AX 02 – preparaty srebra
 • S 01 AX 03 – preparaty cynku
 • S 01 AX 04 – nitrofural
 • S 01 AX 05 – bibrokatol
 • S 01 AX 06 – rezorcyna
 • S 01 AX 07 – boran sodu
 • S 01 AX 08 – heksamidyna
 • S 01 AX 09 – chloroheksydyna
 • S 01 AX 10 – propionian sodu
 • S 01 AX 14 – dibromopropamidyna
 • S 01 AX 15 – propamidyna
 • S 01 AX 16 – pikloksydyna
 • S 01 AX 18 – jodopowidon
 • S 01 B – Leki przeciwzapalne[ | edytuj kod]

 • S 01 BA – Kortykosteroidy
 • S 01 BA 01 – deksametazon
 • S 01 BA 02 – kortyzol
 • S 01 BA 03 – kortyzon
 • S 01 BA 04 – prednizolon
 • S 01 BA 05 – triamcynolon
 • S 01 BA 06 – betametazon
 • S 01 BA 07 – fluorometolon
 • S 01 BA 08 – medryzon
 • S 01 BA 09 – klobetazon
 • S 01 BA 10 – alklometazon
 • S 01 BA 11 – dezonid
 • S 01 BA 12 – formokortal
 • S 01 BA 13 – rymeksolon
 • S 01 BA 14 – loteprednol
 • S 01 BA 15 – acetonid fluocynolonu
 • S 01 BB – Kortykosteroidy w połączeniach z lekami rozszerzającymi źrenice
 • S 01 BB 01 – kortyzol w połączeniach z lekami rozszerzającymi źrenice
 • S 01 BB 02 – prednizolon w połączeniach z lekami rozszerzającymi źrenice
 • S 01 BB 03 – fluorometolon w połączeniach z lekami rozszerzającymi źrenice
 • S 01 BB 04 – betametazon w połączeniach z lekami rozszerzającymi źrenice
 • S 01 BC – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • S 01 BC 01 – indometacyna
 • S 01 BC 02 – oksyfenbutazon
 • S 01 BC 03 – diklofenak
 • S 01 BC 04 – flurbiprofen
 • S 01 BC 05 – ketorolak
 • S 01 BC 06 – piroksykam
 • S 01 BC 07 – bendazak
 • S 01 BC 08 – kwas salicylowy
 • S 01 BC 09 – pranoprofen
 • S 01 BC 10 – nepafenak
 • S 01 BC 11 – bromfenak
 • Retinol (akseroftol), C20H29OH – organiczny związek chemiczny, alkohol, pochodna β-karotenu, zaliczany do grupy karotenoidów, wraz z innymi retinoidami spełnia rolę witaminy A.Polimyksyna B - antybiotyk z grupy polimyksyn, mieszanina peptydów wytwarzanych podczas wzrostu przez Bacillus polymyxa o strukturze łańcuchowo–pierścieniowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.
  Kwas hialuronowy – glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka. Kwas hialuronowy jest biopolimerem, w którym występują naprzemiennie mery kwasu D-glukuronowego i N-acetylo-D-glukozaminy połączone wiązaniami β(1→4) i β(1→3) glikozydowymi. Naturalnie występujący kwas hialurynowy posiada masę cząsteczkową od 10 do 10 kDa. W przeciwieństwie do innych glukozoaminoglikanów nie tworzy kowalencyjnego wiązania z białkami, nie może więc wchodzić w skład typowego proteoglikanu. Może natomiast stanowić oś, na której wiążą się inne proteoglikany tworząc wraz z nimi "agregat proteoglikanu".
  Benzylopenicylina (penicylina G) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy wytwarzany przez pędzlaki Penicillium chrysogenum (syn. Penicillium notatum) wrażliwy na β-laktamazy.
  Natamycyna (nazwa międzynarodowa: Natamycinum) – organiczny związek chemiczny należący do antybiotyków polienowych. Otrzymywany z hodowli bakterii z rodzaju Streptomyces, np. S. natalensis lub S. chattanoogensis.
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.
  Kokaina (metylobenzoiloekgonina) – substancja pobudzająca pochodzenia roślinnego. Odznacza się dużym potencjałem uzależniającym psychicznie. Jest to alkaloid tropanowy, otrzymywany z liści krasnodrzewu pospolitego (koki) (Erythroxylon coca), który pierwotnie porastał tereny Andów w Ameryce Południowej.

  Reklama