ATC (R06)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Meklizyna, meklozyna – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych piperazyny, stosowany jako lek przeciwhistaminowy w leczeniu choroby lokomocyjnej i zawrotów głowy. W niektórych krajach meklizyna jest dostępna bez recepty (OTC), w Australii oraz w Polsce nie jest w ogóle dostępna. Efekty jej działania pojawiają się po godzinie i trwają około jednej doby. Do jej najczęstszych efektów ubocznych zalicza się ospałość, a także suchość w ustach. Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).

Obejmuje ona leki przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego:

Bilastyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwhistaminowy II generacji, antagonista receptora histaminowego H1.Feniramina (łac. Pheniraminum) – antagonista receptorów H1, lek I generacji, czyli nieselektywny (hamuje receptory cholinergiczne, serotoninergiczne, adrenergiczne, dopaminergiczne). Chemicznie jest pochodną propyloaminy.

R 06 A – Leki przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego[ | edytuj kod]

 • R 06 AA – Etery alkiloaminowe
 • R 06 AA 01 – bromazyna
 • R 06 AA 02 – difenhydramina
 • R 06 AA 04 – klemastyna
 • R 06 AA 06 – chlorfenoksamina
 • R 06 AA 07 – difenylopiralina
 • R 06 AA 08 – karbinoksamina
 • R 06 AA 09 – doksylamina
 • R 06 AA 10 – trymetobenzamid
 • R 06 AA 52 – difenhydramina w połączeniach
 • R 06 AA 54 – klemastyna w połączeniach
 • R 06 AA 56 – chlorfenoksamina w połączeniach
 • R 06 AA 57 – difenylopiralina w połączeniach
 • R 06 AA 59 – doksylamina w połączeniach
 • R 06 AB – Pochodne alkiloaminy
 • R 06 AB 01 – bromfeniramina
 • R 06 AB 02 – dekschlorfeniramina
 • R 06 AB 03 – Dimetinden
 • R 06 AB 04 – chlorfenamina
 • R 06 AB 05 – feniramina
 • R 06 AB 06 – deksbronfeniramina
 • R 06 AB 07 – talastyna
 • R 06 AB 51 – bromfeniramina w połączeniach
 • R 06 AB 52 – dekschlorfeniramina w połączeniach
 • R 06 AB 54 – chlorfeniramina w połączeniach
 • R 06 AB 56 – deksbromfeniramina w połączeniach
 • R 06 AC – Pochodne diamin etylenowych
 • R 06 AC 01 – mepiramina
 • R 06 AC 02 – histapirodyna
 • R 06 AC 03 – chloropiramina
 • R 06 AC 04 – tripelenamina
 • R 06 AC 05 – metapirylen
 • R 06 AC 06 – tonzylamina
 • R 06 AC 52 – histapirodyna w połączeniach
 • R 06 AC 53 – chlorpiramina w połączeniach
 • R 06 AD – Pochodne fenotiazyny
 • R 06 AD 01 – alimemazyna
 • R 06 AD 02 – prometazyna
 • R 06 AD 03 – tietyloperazyna
 • R 06 AD 04 – metdylazyna
 • R 06 AD 05 – hydroksyetyloprometazyna
 • R 06 AD 06 – tiazynam
 • R 06 AD 07 – mekwitazyna
 • R 06 AD 08 – oksomemazyna
 • R 06 AD 09 – izotipendyl
 • R 06 AD 52 – prometazyna w połączeniach
 • R 06 AD 55 – hydroksyetyloprometazyna w połączeniach
 • R 06 AE – Pochodne piperazyny
 • R 06 AE 01 – buklizyna
 • R 06 AE 03 – cyklizyna
 • R 06 AE 04 – chlorocyklizyna
 • R 06 AE 05 – meklizyna
 • R 06 AE 06 – oksatomid
 • R 06 AE 07 – cetyryzyna
 • R 06 AE 09 – lewocetyryzyna
 • R 06 AE 51 – buklizyna w połączeniach
 • R 06 AE 53 – cyklizyna w połączeniach
 • R 06 AE 55 – meklizyna w połączeniach
 • R 06 AK – Połączenia leków przeciwhistaminowych
 • R 06 AX – Inne
 • R 06 AX 01 – bamipina
 • R 06 AX 02 – cyproheptadyna
 • R 06 AX 03 – tenalidyna
 • R 06 AX 04 – fenindamina
 • R 06 AX 05 – antazolina
 • R 06 AX 07 – triprolidyna
 • R 06 AX 08 – pirobutamina
 • R 06 AX 09 – azatadyna
 • R 06 AX 11 – astemizol
 • R 06 AX 12 – terfenadyna
 • R 06 AX 13 – loratadyna
 • R 06 AX 15 – mebhydrolina
 • R 06 AX 16 – deptropina
 • R 06 AX 17 – ketotifen
 • R 06 AX 18 – akrywastyna
 • R 06 AX 19 – azelastyna
 • R 06 AX 21 – tritokwalina
 • R 06 AX 22 – ebastyna
 • R 06 AX 23 – pimetiksen
 • R 06 AX 24 – epinastyna
 • R 06 AX 25 – mizolastyna
 • R 06 AX 26 – feksofenadyna
 • R 06 AX 27 – desloratadyna
 • R 06 AX 28 – rupatadyna
 • R 06 AX 29 – bilastyna
 • R 06 AX 31 – chifenadyna
 • R 06 AX 32 – sekwifenadyna
 • R 06 AX 53 – tenalidyna w połączeniach
 • R 06 AX 58 – pirobutamina
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: R06). 2015-12-16. [dostęp 2016-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Fenotiazyna (agrazyna) – organiczny związek chemiczny o potrójnym pierścieniu węglowym będący trójpierścieniowym heterocyklicznym związkiem zawierającym heteroatomy azotu i siarki w pierścieniu środkowym.Klemastyna (Clemastinum) – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwhistaminowy I generacji (antagonista receptora H1). Ma dłuższy od pozostałych z tej grupy leków biologiczny okres półtrwania. Można ją stosować co 12 godzin. Zmniejsza działanie leków przeciwzakrzepowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mizolastyna jest antagonistą receptora H1 – jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji. Należy do leków stosowanych doustnie, długo działających. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, w wątrobie metabolizowana do nieczynnych metabolitów.
  Levocetyryzyna – antagonista receptora H1, aktywny lewoskrętny izomer cetyryzyny o silniejszym działaniu. Jest stosowana w leczeniu alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek oraz przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
  Cetyryzyna (łac. Cetirizinum) – antagonista receptora H1, pochodna hydroksyzyny. Lek przeciwhistaminowy II generacji. Blokuje receptory H1 i hamuje chemotaksję eozynofili.
  Cyklizyna (łac. Cyclizinum) – organiczny związek chemiczny, antyhistaminowy lek używany do zwalczania mdłości i wymiotów pochodzących od choroby lokomocyjnej. Cyklizyna jest pochodną piperazyny. Mechanizm jej działania polega na blokowaniu receptorów histaminowych H1.
  Epinastyna (łac. epinastinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, drugiej generacji lek przeciwhistaminowy, stosowany jako lek zmniejszający objawy sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Cyproheptadyna – należy do grupy leków przeciwhistaminowych I generacji. Charakteryzuje się dodatkowo silnym działaniem serotoninolitycznym. Stosowana w przypadku chorób alergicznych z towarzyszącym silnym świądem skóry.

  Reklama