• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - R03  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Bambuterol (łac. bambuterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, prolek hydrolizowany w osoczu krwi do aktywnego leku terbutaliny, o długim czasie działania działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.Reslizumab (łac. reslizumabum) – humanizowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG4/к, wytwarzane metodą inżynierii genetycznej w komórkach szpiczaka mysiego (NS0), stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej.
  R 03 D – Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego[ | edytuj kod]
 • R 03 DA – Pochodne puryny
 • R 03 DA 01 – diprofilina
 • R 03 DA 02 – teofilinian choliny
 • R 03 DA 03 – proksyfilina
 • R 03 DA 04 – teofilina
 • R 03 DA 05 – aminofilina
 • R 03 DA 06 – etamifilina
 • R 03 DA 07 – teobromina
 • R 03 DA 08 – bamifilina
 • R 03 DA 09 – acefilina w połączeniu z piperazyną
 • R 03 DA 10 – bufilina
 • R 03 DA 11 – doksofilina
 • R 03 DA 12 – mepyfilina
 • R 03 DA 20 – połączenia puryn
 • R 03 DA 51 – diprofilina w połączeniach
 • R 03 DA 54 – teofilina w połączeniach
 • R 03 DA 55 – aminofilina w połączeniach
 • R 03 DA 57 – teobromina w połączeniach
 • R 03 DA 74 – teofilina w połączeniach z psycholeptykami
 • R 03 DB – Puryny w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DB 01 – diprofilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DB 02 – teofilinian choliny w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DB 03 – proksyfilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DB 04 – teofilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DB 05 – aminofilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DB 06 – etamifilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DC – Antagonisty receptora leukotrienowego
 • R 03 DC 01 – zafirlukast
 • R 03 DC 02 – pranlukast
 • R 03 DC 03 – montelukast
 • R 03 DC 04 – ibudilast
 • R 03 DC 53 – montelukast w połączeniach
 • R 03 DX – Inne
 • R 03 DX 01 – amleksanoks
 • R 03 DX 02 – eprozynol
 • R 03 DX 03 – fenspiryd
 • R 03 DX 05 – omalizumab
 • R 03 DX 06 – seratrodast
 • R 03 DX 07 – roflumilast
 • R 03 DX 08 – reslizumab
 • R 03 DX 09 – mepolizumab
 • R 03 DX 10 – benralizumab
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: R03). 2019-12-20. [dostęp 2020-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Salmeterol – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Indakaterol (łac. indacaterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn podstawionych grupą karbonylową mający w swojej strukturze pierścień benzenowy. Lek o działaniu sympatykomimetycznym, o długim czasie działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.
  Tulobuterol (łac. tulobuterolum) –– wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy fenyloetyloamin. Lek o działaniu sympatykomimetycznym, o długim czasie działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2, który może być podawany przezskórnie przy użyciu plastra transdermalnego.
  Flunizolid (łac. flunisolidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy kortykosteroidów, lek stosowany miejscowo w leczeniu astmy oskrzelowej oraz kataru siennego.
  Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.
  Bromek ipratropiowy – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o strukturze bromku czwartorzędowej soli amoniowej, pochodna atropiny. Jest antagonistą receptorów muskarynowych. Stosowany jako lek o działaniu cholinolitycznym, (parasympatykolitycznym). Jego działanie na organizm zależy od miejsca podania. Najczęściej jest stosowany miejscowo do oskrzeli, zapobiegając skurczowi lub rozszerzając oskrzela. Nie hamuje aktywności nabłonka rzęskowego w drogach oddechowych.
  Fenspiryd (łac. Fenspiridum) – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwzapalny w infekcjach górnych dróg odedchowych, a także jako lek przeciwuczuleniowy i rozkurczający oskrzela o silnym działaniu. Antagonista receptora H1. Hamuje wytwarzanie histaminy i serotoniny. Zmniejsza obrzęk błony śluzowej układu oddechowego, hamuje proces zapalny i nadmierne wydzielanie oskrzelowe.
  Bitolterol (łac. bitolterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy chinolin. Prolek mający w swojej cząsteczce strukturę 3,4-diestru, który ulega hydrolizie do pochodnej katecholaminy o działaniu sympatykomimetycznym, o średnim czasie działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.