• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - R03  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Bambuterol (łac. bambuterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, prolek hydrolizowany w osoczu krwi do aktywnego leku terbutaliny, o długim czasie działania działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.Reslizumab (łac. reslizumabum) – humanizowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG4/к, wytwarzane metodą inżynierii genetycznej w komórkach szpiczaka mysiego (NS0), stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej.
  R 03 B – Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewną[ | edytuj kod]
 • R 03 BA – Kortykosteroidy
 • R 03 BA 01 – beklometazon
 • R 03 BA 02 – budezonid
 • R 03 BA 03 – flunizolid
 • R 03 BA 04 – betametazon
 • R 03 BA 05 – flutykazon
 • R 03 BA 06 – triamcynolon
 • R 03 BA 07 – mometazon
 • R 03 BA 08 – cyklezonid
 • R 03 BA 09 – furoinian flutykazonu
 • R 03 BB – Preparaty przeciwcholinergiczne
 • R 03 BB 01 – bromek ipratropiowy
 • R 03 BB 02 – bromek oksytropiowy
 • R 03 BB 03 – preparaty bielunia dziędzierzawy
 • R 03 BB 04 – bromek tiotropiowy
 • R 03 BB 05 – bromek aklidyny
 • R 03 BB 06 – bromek glikopironiowy
 • R 03 BB 07 – bromek umeklidyniowy
 • R 03 BB 08 – rewefenacyna
 • R 03 BB 54 – bromek tiotropiowy w połączeniach
 • R 03 BC – Preparaty przeciwalergiczne (z wyłączeniem kortykosteroidów)
 • R 03 BC 01 – kwas kromoglikanowy
 • R 03 BC 03 – nedokromil
 • R 03 BX – Inne
 • R 03 BX 01 – fenspiryd
 • R 03 C – Leki adrenergiczne do stosowania wewnętrznego[ | edytuj kod]

 • R 03 CA – Agonisty receptorów α- i β-adrenergicznych
 • R 03 CA 02 – efedryna
 • R 03 CB – Nieselektywne agonisty receptora β-adrenergicznego
 • R 03 CB 01 – izoprenalina
 • R 03 CB 02 – metoksyfenamina
 • R 03 CB 03 – orcyprenalina
 • R 03 CB 51 – izoprenalina w połączeniach
 • R 03 CB 53 – orcyprenalina w połączeniach
 • R 03 CC – Selektywne agonisty receptora β2-adrenergicznego
 • R 03 CC 02 – salbutamol
 • R 03 CC 03 – terbutalina
 • R 03 CC 04 – fenoterol
 • R 03 CC 05 – heksoprenalina
 • R 03 CC 06 – izoetaryna
 • R 03 CC 07 – pirbuterol
 • R 03 CC 08 – prokaterol
 • R 03 CC 09 – tretochinol
 • R 03 CC 10 – karbuterol
 • R 03 CC 11 – tulobuterol
 • R 03 CC 12 – bambuterol
 • R 03 CC 13 – klenbuterol
 • R 03 CC 14 – reproterol
 • R 03 CC 53 – terbutalina w połączeniach
 • R 03 CC 63 – klenbuterol i ambroksol
 • R 03 CK – Leki adrenergiczne i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych płuc
 • Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Salmeterol – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Indakaterol (łac. indacaterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn podstawionych grupą karbonylową mający w swojej strukturze pierścień benzenowy. Lek o działaniu sympatykomimetycznym, o długim czasie działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.
  Tulobuterol (łac. tulobuterolum) –– wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy fenyloetyloamin. Lek o działaniu sympatykomimetycznym, o długim czasie działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2, który może być podawany przezskórnie przy użyciu plastra transdermalnego.
  Flunizolid (łac. flunisolidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy kortykosteroidów, lek stosowany miejscowo w leczeniu astmy oskrzelowej oraz kataru siennego.
  Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.
  Bromek ipratropiowy – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o strukturze bromku czwartorzędowej soli amoniowej, pochodna atropiny. Jest antagonistą receptorów muskarynowych. Stosowany jako lek o działaniu cholinolitycznym, (parasympatykolitycznym). Jego działanie na organizm zależy od miejsca podania. Najczęściej jest stosowany miejscowo do oskrzeli, zapobiegając skurczowi lub rozszerzając oskrzela. Nie hamuje aktywności nabłonka rzęskowego w drogach oddechowych.
  Fenspiryd (łac. Fenspiridum) – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwzapalny w infekcjach górnych dróg odedchowych, a także jako lek przeciwuczuleniowy i rozkurczający oskrzela o silnym działaniu. Antagonista receptora H1. Hamuje wytwarzanie histaminy i serotoniny. Zmniejsza obrzęk błony śluzowej układu oddechowego, hamuje proces zapalny i nadmierne wydzielanie oskrzelowe.
  Bitolterol (łac. bitolterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy chinolin. Prolek mający w swojej cząsteczce strukturę 3,4-diestru, który ulega hydrolizie do pochodnej katecholaminy o działaniu sympatykomimetycznym, o średnim czasie działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.175 sek.