ATC (R01)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.Kwas hialuronowy – glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka. Kwas hialuronowy jest biopolimerem, w którym występują naprzemiennie mery kwasu D-glukuronowego i N-acetylo-D-glukozaminy połączone wiązaniami β(1→4) i β(1→3) glikozydowymi. Naturalnie występujący kwas hialurynowy posiada masę cząsteczkową od 10 do 10 kDa. W przeciwieństwie do innych glukozoaminoglikanów nie tworzy kowalencyjnego wiązania z białkami, nie może więc wchodzić w skład typowego proteoglikanu. Może natomiast stanowić oś, na której wiążą się inne proteoglikany tworząc wraz z nimi "agregat proteoglikanu".

Obejmuje ona leki stosowane w chorobach nosa:

Flunizolid (łac. flunisolidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy kortykosteroidów, lek stosowany miejscowo w leczeniu astmy oskrzelowej oraz kataru siennego.Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.

R 01 A – Leki udrożniające nos i inne preparaty do stosowania miejscowego[ | edytuj kod]

 • R 01 AA – Sympatykomimetyki
 • R 01 AA 02 – cyklopentamina
 • R 01 AA 03 – efedryna
 • R 01 AA 04 – fenylefryna
 • R 01 AA 05 – oksymetazolina
 • R 01 AA 06 – tetryzolina
 • R 01 AA 07 – ksylometazolina
 • R 01 AA 08 – nafazolina
 • R 01 AA 09 – tramazolina
 • R 01 AA 10 – metyzolina
 • R 01 AA 11 – tuaminoheptan
 • R 01 AA 12 – fenoksazolina
 • R 01 AA 13 – tymazolina
 • R 01 AA 14 – epinefryna
 • R 01 AA 15 – indanazolina
 • R 01 AB – Połączenia sympatykomimetyków (z wyłączeniem kortykosteroidów)
 • R 01 AB 01 – fenylefryna
 • R 01 AB 02 – nafazolina
 • R 01 AB 03 – tetryzolina
 • R 01 AB 05 – efedryna
 • R 01 AB 06 – ksylometazolina
 • R 01 AB 07 – oksymetazolina
 • R 01 AB 08 – tuaminoheptan
 • R 01 AC – Preparaty przeciwalergiczne (z wyłączeniem kortykosteroidów)
 • R 01 AC 01 – kwas kromoglikowy
 • R 01 AC 02 – lewokabastyna
 • R 01 AC 03 – azelastyna
 • R 01 AC 04 – antazolina
 • R 01 AC 05 – kwas spaglumowy
 • R 01 AC 06 – tonzylamina
 • R 01 AC 07 – nedokromil
 • R 01 AC 08 – olopatadyna
 • R 01 AC 51 – kwas kromoglikowy w połączeniach
 • R 01 AD – Kortykosteroidy
 • R 01 AD 01 – beklometazon
 • R 01 AD 02 – prednizolon
 • R 01 AD 03 – deksametazon
 • R 01 AD 04 – flunizolid
 • R 01 AD 05 – budezonid
 • R 01 AD 06 – betametazon
 • R 01 AD 07 – tyksokortol
 • R 01 AD 08 – flutykazon
 • R 01 AD 09 – mometazon
 • R 01 AD 11 – triamcynolon
 • R 01 AD 12 – furoinian flutikazonu
 • R 01 AD 13 – cyklezonid
 • R 01 AD 52 – prednizolon w połączeniach
 • R 01 AD 53 – deksametazon w połączeniach
 • R 01 AD 57 – tyksokortol w połączeniach
 • R 01 AD 58 – flutykazon w połączeniach
 • R 01 AD 59 – mometazon w połączeniach
 • R 01 AD 60 – hydrokortyzon w połączeniach
 • R 01 AX – Inne
 • R 01 AX 01 – sól wapniowa tiocyjanianu heksaminy
 • R 01 AX 02 – retinol
 • R 01 AX 03 – bromek ipratropium
 • R 01 AX 05 – rytiometan
 • R 01 AX 06 – mupirocyna
 • R 01 AX 07 – heksamidyna
 • R 01 AX 08 – framycetyna
 • R 01 AX 09 – kwas hialuronowy
 • r 01 AX 10 – różne
 • R 01 AX 30 – połączenia
 • R 01 B – Leki udrożniające nos do stosowania wewnętrznego[ | edytuj kod]

 • R 01 BA – Sympatykomimetyki
 • R 01 BA 01 – fenylopropanolamina
 • R 01 BA 02 – pseudoefedryna
 • R 01 BA 03 – fenylefryna
 • R 01 BA 51 – fenylpropanolamina w połączeniach
 • R 01 BA 52 – pseudoefedryna w połączeniach
 • R 01 BA 53 – fenylefryna w połączeniach
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: R01). 2020-12-17. [dostęp 2021-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Ksylometazolina – organiczny związek chemiczny, pochodna imidazoliny. Stosowana jako lek o działaniu sympatykomimetycznym, głównie bezpośrednio na receptory α-adrenergiczne.Pseudoefedryna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenyloetyloaminy. Syntetyczny analog występującej naturalnie efedryny. Pseudoefedryna jest substancją sympatykomimetyczną, powszechnie stosowaną w zapaleniach górnych dróg oddechowych w lekach bez recepty w postaci chlorowodorku lub siarczanu. Pseudoefedryna może być wyłącznym składnikiem terapeutycznym leku, lub w połączeniu z lekami przeciwhistaminowymi i przeciwbólowymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kortykosteroidy (glikokortykoidy, glikokortykosterydy, glikokortykosteroidy, kortykosterydy) – hormony produkowane w warstwach pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy pod wpływem ACTH, które regulują przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów. Zalicza się do nich: kortyzol, kortykosteron, kortyzon.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Cyklezonid – organiczny związek chemiczny, lek z grupy glikokortykosteroidów wziewnych, stosowany w terapii astmy oskrzelowej u dorosłych.
  Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny glikokortykosteroid o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.
  Flutykazon (łac. Fluticasonum) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny, fluorowany glikokortykosteroid stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Cutivate, Flixonase, Flixotide jako preparat prosty oraz w połączeniu z salmeterolem jako Seretide, Salmex.
  Mupirocyna – organiczny związek chemiczny, antybiotyk wytwarzany przez Pseudomonas fluorescens. Zaliczana jest do grupy antybiotyków działających miejscowo, gdyż bardzo szybko rozkładana jest w organizmie do nieczynnego metabolitu, a przez skórę wchłania się bardzo wolno.
  Fenylefryna – organiczny związek chemiczny, syntetyczna amina sympatykomimetyczna o budowie zbliżonej do epinefryny i efedryny, ale wykazująca dłuższe od nich działanie. Agonista receptora adrenergicznego α, lek obkurczający śluzówkę nosa używany zamiennie z pseudoefedryną.

  Reklama