• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - P02  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Oksamnichina – organiczny związek chemiczny, lek stosowany w schistosomatozie wywołanej przez przywry Schistosoma mansoni.Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  P 02 C – Leki przeciw | edytuj kod]
 • P 02 CA – Pochodne benzimidazolu
 • P 02 CA 01 – mebendazol
 • P 02 CA 02 – tiabendazol
 • P 02 CA 03 – albendazol
 • P 02 CA 04 – cyklobendazol
 • P 02 CA 05 – flubendazol
 • P 02 CA 06 – fenbendazol
 • P 02 CA 51 – mebendazol w połączeniach
 • P 02 CB – Piperazyna i pochodne
 • P 02 CB 01 – piperazyna
 • P 02 CB 02 – dietylokarbamazyna
 • P 02 CC – Pochodne tetrahydropirymidyny
 • P 02 CC 01 – pyrantel
 • P 02 CC 02 – oksantel
 • P 02 CE – Pochodne imidazotiazolu
 • P 02 CE 01 – lewamizol
 • P 02 CF – Awermektyny
 • P 02 CF 01 – iwermektyna
 • P 02 CX – Inne
 • P 02 CX 01 – pirwinium
 • P 02 CX 02 – befenium
 • P 02 CX 03 – moksydektyna
 • P 02 D – Leki przeciw | edytuj kod]

 • P 02 DA – Pochodne kwasu salicylowego
 • P 02 DA 01 – niklozamid
 • P 02 DX – Inne
 • P 02 DX 01 – dezaspidyna
 • P 02 DX 02 – dichlorofen
 • Albendazol (albendazole) – lek przeciwpasożytniczy o szerokim zakresie działania, będący pochodną benzimidazolu, stosowany w infestacji obleńcami i niektórymi płazińcami. Lek nie jest dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych przez FDA.Benzimidazol – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C7H6N2. Zbudowany jest z pierścienia benzenowego i połączonego z nim pierścienia imidazolowego.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niklozamid – lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu zakażenia tasiemcem – tasiemcem nieuzbrojonym, tasiemcem uzbrojonym, brudzogłowcem szerokim oraz tasiemcem karłowatym.
  Chinolina (C9H7N) – to związek heterocykliczny zawierający azot, zbudowany ze skondensowanych pierścieni: benzenowego i pirydynowego. Chinolina jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu, silnie załamująca światło, rozpuszczalna w alkoholu i eterze, ma własności zasadowe.
  Pyrantel (pyrantelum) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwpasożytniczy, działający na nicienie przez blokowanie ich przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Lek z wyboru w owsicy.
  Leki przeciwrobacze – grupa leków przeciwpasożytniczych, stosowanych w chorobach wywołanych przez robaki, skierowana głównie przeciwko tasiemcom, obleńcom i przywrom, pasożytującym w przewodzie pokarmowym gospodarza. Leki tej grupy działają poprzez zakłócanie fizjologicznych procesów robaków.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Prazykwantel (Praziquantel) (ATC: P 02 BA 01) – lek przeciwpasożytniczy, pochodna 4-pirazyno-[2,1-a]-izochinoliny; stosowany w leczeniu infestacji większością przywr i tasiemców.
  Tasiemce (Cestoda) – pasożytujące wewnętrznie płazińce. Tasiemce przechodzą złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bezkręgowce lub kręgowce, natomiast ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją głównie w przewodzie pokarmowym. Pierwszym stadium larwalnym jest onkosfera zaopatrzona w 6 haczyków embrionalnych lub orzęsiona larwa koracidium (u Pseudophyllidea); drugie stadium larwalne może mieć rozmaitą postać. Tasiemce pasożytują na kręgowcach od co najmniej 270 milionów lat. Zaatakowany człowiek może usunąć pasożyta za pomocą leków, dzięki którym tasiemiec zostaje osłabiony i wydalony wraz z kałem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.