ATC (N02)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ATC (N02) – część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Nefopam – nieopioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym. Jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny.Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).

Obejmuje ona leki przeciwbólowe:

N 02 A – | edytuj kod]

 • N 02 AA – Naturalne alkaloidy opium
 • N 02 AA 01 – morfina
 • N 02 AA 02 – opium
 • N 02 AA 03 – hydromorfon
 • N 02 AA 04 – nikomorfina
 • N 02 AA 05 – oksykodon
 • N 02 AA 08 – dihydrokodeina
 • N 02 AA 10 – papaweretum
 • N 02 AA 11 – oksymorfon
 • N 02 AA 51 – morfina w połączeniach
 • N 02 AA 53 – hydromorfon i nalokson
 • N 02 AA 55 – oksykodon w połączeniach
 • N 02 AA 55 – oksykodon w połączeniach
 • N 02 AA 56 – oksykodon i naltrekson
 • N 02 AA 59 – kodeina w połączeniach z innymi lekami (z wyjątkiem psycholeptyków)
 • N 02 AA 79 – kodeina w połączeniach z innymi lekami (włącznie z psycholeptykami)
 • N 02 AB – Pochodne fenylopiperydyny
 • N 02 AB 01 – ketobemidon
 • N 02 AB 02 – petydyna
 • N 02 AB 03 – fentanyl
 • N 02 AB 52 – petydyna w połączeniach z innymi lekami (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • N 02 AB 72 – petydyna w połączeniach z innymi lekami (włącznie z psycholeptykami)
 • N 02 AC – Pochodne difenylpropylaminy
 • N 02 AC 01 – dekstromoramid
 • N 02 AC 03 – pirytramid
 • N 02 AC 04 – dekstropropoksyfen
 • N 02 AC 05 – bezytramid
 • N 02 AC 52 – metadon w połączeniach z innymi lekami (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • N 02 AC 54 – dekstropropoksyfen w połączeniach z innymi lekami (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • N 02 AC 74 – dekstropropoksyfen w połączeniach z innymi lekami (włącznie z psycholeptykami)
 • N 02 AD – Pochodne benzomorfanu
 • N 02 AD 01 – pentazocyna
 • N 02 AD 02 – fenazocyna
 • N 02 AE – Pochodne orypawiny
 • N 02 AE 01 – buprenorfina
 • N 02 AF – Pochodne morfinanu
 • N 02 AF 01 – butorfanol
 • N 02 AF 02 – nalbufina
 • N 02 AG – Opioidy Opioidy w połączeniach z lekami spazmolitycznymi
 • N 02 AG 01 – morfina w połączeniach z lekami spazmolitycznymi
 • N 02 AG 02 – ketobemidon w połączeniach z lekami spazmolitycznymi
 • N 02 AG 03 – petydyna w połączeniach z lekami spazmolitycznymi
 • N 02 AG 04 – hydromorfon w połączeniach z lekami spazmolitycznymi
 • N 02 AJ – Opioidy w połączeniach z nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • N 02 AJ 01 – dihydrokodeina i paracetamol
 • N 02 AJ 02 – dihydrokodeina i kwas acetylosalicylowy
 • N 02 AJ 03 – dihydrokodeina w połączeniach z innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • N 02 AJ 06 – kodeina i paracetamol
 • N 02 AJ 07 – kodeina i kwas acetylosalicylowy
 • N 02 AJ 08 – kodeina i ibuprofen
 • N 02 AJ 09 – kodeina w połączeniach z innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • N 02 AJ 13 – tramadol i paracetamol
 • N 02 AJ 14 – tramadol i deksketoprofen
 • N 02 AJ 15 – tramadol w połączeniach z innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • N 02 AJ 17 – oksykodon i paracetamol
 • N 02 AJ 18 – oksykodon i kwas acetylosalicylowy
 • N 02 AJ 19 – oksykodon i ibuprofen
 • N 02 AX – Inne
 • N 02 AX 01 – tylidyna
 • N 02 AX 02 – tramadol
 • N 02 AX 03 – dezocyna
 • N 02 AX 05 – meptazynol
 • N 02 AX 06 – tapentadol
 • N 02 AX 52 – tramadol w połączeniach
 • Tylidyna (Tilidine) – opioidowy lek przeciwbólowy i znieczulający. Wykazuje silne i długotrwałe działanie przeciwbólowe. Występuje pod nazwą handlową Valoron w formie kapsułek, ampułek oraz kropli i jest skombinowany z Naloksonem, który przy podaniu doustnym traci swoje właściwości, jednak zabobiega działaniu narkotycznemu tylidyny w razie przypadku przyjęcia drogą parenteralną.Ketobemidon to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pentazocyna – organiczny związek chemiczny, opioidowy lek przeciwbólowy, pochodna benzomorfanu, stosowana w bólach o nasileniu umiarkowanym. Wykazuje działanie słabsze i krótsze od morfiny. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi Fortral (tabletki) i Pentazocinum (roztwór do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i podskórnych).
  Ergotamina (łac. Ergotaminum) – organiczny związek chemiczny, wielkocząsteczkowy alkaloid sporyszu o budowie strukturalnej zbliżonej do amin biogennych (noradrenaliny, serotoniny i dopaminy), posiadający zdolność do wiązania się z ich receptorami. Powoduje skurcz mięśni gładkich macicy i naczyń krwionośnych.
  Fenazocyna to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Fentanyl (łac. Fentanylum) – organiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny; syntetyczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny (anestetyk) . Jest agonistą receptorów opioidowych. Pobudza wytwarzanie serotoniny, zmniejsza stężenie endorfin w osoczu. Ma bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN).
  Nalokson – organiczny związek chemiczny, lek opioidowy używany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Jest silnym antagonistą receptorów opioidowych. Nie działa przeciwbólowo, nie powoduje depresji ośrodka oddechowego. Znosi ośrodkowe i obwodowe działanie opioidów. Nawet długie, regularne podawanie naloksonu nie prowadzi do uzależnienia. Czas półtrwania: 1-1,5 godziny.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Petydyna (syn. meperydyna) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym, pochodna 4-fenylopiperydyny. Agonista głównie receptorów opioidowych μ , posiada właściwości odurzające i zaliczany jest do opioidów. W lecznictwie stosowany w postaci chlorowodorku.

  Reklama