• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - N  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy:

  N 01 – | edytuj kod]

 • N 01 A – Leki do znieczulenia ogólnego
 • N 01 AA – etery
 • N 01 AB – chlorowcowane węglowodory
 • N 01 AF – barbiturany
 • N 01 AG – barbiturany w połączeniach z innymi lekami
 • N 01 AH – anestetyki opioidowe
 • N 01 AX – inne
 • N 01 B – Środki do znieczulenia miejscowego
 • N 01 BA – estry kwasu aminobenzoesowego
 • N 01 BB – amidy
 • N 01 BC – estry kwasu benzoesowego
 • N 01 BX – inne
 • N 02 – | edytuj kod]

 • N 02 A – Opioidy
 • N 02 AA – naturalne alkaloidy opium
 • N 02 AB – pochodne fenylopiperydyny
 • N 02 AC – pochodne difenylpropylaminy
 • N 02 AD – pochodne benzomorfanu
 • N 02 AE – pochodne orypawiny
 • N 02 AF – pochodne morfinanu
 • N 02 AG – opioidy w połączeniach z lekami rozkurczowymi
 • N 02 AX – inne
 • N 02 B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
 • N 02 BA – kwas salicylowy i jego pochodne
 • N 02 BB – pirazolony
 • N 02 BE – anilidy
 • N 02 BG – inne
 • N 02 C – Leki przeciwmigrenowe
 • N 02 CA – alkaloidy sporyszu
 • N 02 CB – pochodne kortykosteroidów
 • N 02 CC – selektywne agonisty receptora 5-HT1
 • N 02 CX – inne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.855 sek.