ATC (L04)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.Talidomid – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszty ftalimidowej i glutarimidowej. Stosowany jako lek o działaniu przeciwwymiotnym, przeciwbólowym, usypiającym i hipnotycznym. Talidomid został otrzymany przez chemików z Chemie Grünenthal z Republiki Federalnej Niemiec w 1953.

Obejmuje ona leki immunosupresyjne:

L 04 A – | edytuj kod]

 • L 04 AA – Selektywne leki immunosupresyjne
 • L 04 AA 02 – muromonab-CD3
 • L 04 AA 03 – immunoglobulina przeciw limfocytom T (otrzymywana z surowicy końskiej)
 • L 04 AA 04 – immunoglobulina przeciw limfocytom T (otrzymywana z surowicy królików)
 • L 04 AA 06 – kwas mykofenolowy
 • L 04 AA 10 – sirolimus
 • L 04 AA 13 – leflunomid
 • L 04 AA 15 – alefacept
 • L 04 AA 18 – ewerolimus
 • L 04 AA 19 – gusperimus
 • L 04 AA 21 – efalizumab
 • L 04 AA 22 – abetimus
 • L 04 AA 23 – natalizumab
 • L 04 AA 24 – abatacept
 • L 04 AA 25 – ekulizumab
 • L 04 AA 26 – belimumab
 • L 04 AA 27 – fingolimod
 • L 04 AA 28 – belatacept
 • L 04 AA 29 – tofacytynib
 • L 04 AA 31 – teryflunomid
 • L 04 AA 32 – apremilast
 • L 04 AA 33 – wedolizumab
 • L 04 AA 34 – alemtuzumab
 • L 04 AA 35 – begelomab
 • L 04 AA 36 – okrelizumab
 • L 04 AA 37 – barycytynib
 • L 04 AA 38 – ozanimod
 • L 04 AA 39 – emapalumab
 • L 04 AA 40 – kladrybina
 • L 04 AA 41 – imlifidaza
 • L 04 AA 42 – siponimod
 • L 04 AA 43 – rawulizumab
 • L 04 AA 44 – upadacytynib
 • L 04 AA 45 – filgotynib
 • L 04 AA 46 – itacytynib
 • L 04 AA 47 – inebilizumab
 • L 04 AB – Inhibitory TNF-α
 • L 04 AB 01 – etanercept
 • L 04 AB 02 – infliksymab
 • L 04 AB 03 – afelimomab
 • L 04 AB 04 – adalimumab
 • L 04 AB 05 – certolizumab pegol
 • L 04 AB 06 – golimumab
 • L 04 AB 07 – opinercept
 • L 04 AC – Inhibitory interleukin
 • L 04 AC 01 – daklizumab
 • L 04 AC 02 – bazyliksymab
 • L 04 AC 03 – anakinra
 • L 04 AC 04 – rylonacept
 • L 04 AC 05 – ustekinumab
 • L 04 AC 07 – tocylizumab
 • L 04 AC 08 – kanakinumab
 • L 04 AC 09 – briakinumab
 • L 04 AC 10 – sekukinumab
 • L 04 AC 11 – siltuksymab
 • L 04 AC 12 – brodalumab
 • L 04 AC 13 – iksekizumab
 • L 04 AC 14 – sarylumab
 • L 04 AC 15 – syrukumab
 • L 04 AC 16 – guselkumab
 • L 04 AC 17 – tyldrakizumab
 • L 04 AC 18 – ryzankizumab
 • L 04 AC 19 – satralizumab
 • L 04 AD – Inhibitory kalcyneuryny
 • L 04 AD 01 – cyklosporyna
 • L 04 AD 02 – takrolimus
 • L 04 AD 03 – woklosporyna
 • L 04 AX – Inne
 • L 04 AX 01 – azatiopryna
 • L 04 AX 02 – talidomid
 • L 04 AX 03 – metotreksat
 • L 04 AX 04 – lenalidomid
 • L 04 AX 05 – pirfenidon
 • L 04 AX 06 – pomalidomid
 • L 04 AX 07 – fumaran dimetylu
 • L 04 AX 08 – darwadstrocel
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Tylko postacie doustne stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego. Postacie pozajelitowe sklasyfikowane są jako L01BB04.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: L04). 2020-12-17. [dostęp 2021-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Kanakinumab (nazwa handlowa Ilaris, wcześniej znany jako ACZ885) – ludzkie przeciwciało monoklonalne rozpoznające interleukinę 1β. Nie wykazuje zdolności do wywoływania reakcji krzyżowych z innymi interleukinami z rodziny interleukiny 1, włącznie z interleukiną 1α.Natalizumab (preparaty handlowe Antegren i Tysabri) – przeciwciało monoklonalne przeznaczone do stosowania jako lek w terapii stwardnienia rozsianego (SM) oraz choroby Crohna.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bazyliksymab (ang. basiliximab) – organiczny związek chemiczny, chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne o działaniu immunosupresyjnym stosowane w terapii ostrego odrzucania przeszczepu.
  Kwas mykofenolowy i mykofenolan mofetylu – organiczne związki chemiczne stosowane jako leki immunosupresyjne i cytostatyczne w zapobieganiu ostrego odrzucania przeszczepu. Mykofenolan mofetylu (MMF) jest estrem 2-morfolinoetylowym kwasu mykofenolowego (MPA) .
  Ekulizumab (ATC L04 AA25) – lek, który jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw składowej C5 dopełniacza.
  Kalcyneuryna (Cn, ang. calcineurin) – białko enzymatyczne o aktywności fosfatazy białkowej serynowo-treoninowej, nazywane też fosfatazą białkową 2B (PP2B).
  Infliksymab, infliksimab (łac. Infliximabum) – chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, wiążące się z dużym powinowactwem zarówno z rozpuszczalną, jak i transbłonową formą ludzkiego czynnika martwicy nowotworów TNF-alfa (tumour necrosis factor). Infliksymab tworzy in vivo stabilne kompleksy z ludzkim TNF-alfa, co jest równoznaczne z utratą aktywności biologicznej przez tę cytokinę.
  Fumaranu dimetylu (łac. dimethylis fumaras) – jest to ester metylowy kwasu fumarowego stosowany w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.
  Abatacept – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, rekombinowane rozpuszczalne białko fuzyjne składające się z zewnątrzkomórkowego fragmentu antygenu 4 związanego z ludzkim limfocytem T (CTLA-4) połączonego ze zmodyfikowanym fragmentem Fc ludzkiej immunoglobuliny IgG1. Abatacept blokuje cząstki CD80 i CD86 (związanie receptorów CD80/86) na powierzchni komórek prezentujących antygen. Działając w ten sposób moduluje kostymulujący wpływ białka CD28 na limfocyty T, w efekcie proces chorobowy zostaje spowolniony. Preparat jest zarejestrowany w USA i Unii Europejskiej w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenie stawów. W przeprowadzonych badaniach klinicznych stwierdzano skuteczność abataceptu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, u których nie uzyskano poprawy po terapii lekami blokującymi TNF-α. Obecnie trwają badania badające skuteczność abataceptu w łuszczycowym zapaleniu stawów i toczniu układowym. Abatacept został wynaleziony w laboratoriach firmy Bristol-Myers Squibb, nazwa handlowa preparatu zawierającego lek to Orencia.

  Reklama