• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - L

  Przeczytaj także...
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące:

  L 01 – | edytuj kod]

 • L 01 A – Leki alkilujące
 • L 01 AA – Analogi iperytu azotowego
 • L 01 AB – Alkilowane sulfoniany
 • L 01 AC – Iminy etylenowe
 • L 01 AD – Pochodne nitrozomocznika
 • L 01 AG – Epoksydy
 • L 01 AX – Inne
 • L 01 B – Antymetabolity
 • L 01 BA – Analogi kwasu foliowego
 • L 01 BB – Analogi puryn
 • L 01 BC – Analogi pirymidyn
 • L 01 C – Alkaloidy roślinne i inne związki pochodzenia naturalnego
 • L 01 CA – Alkaloidy Vinca i ich analogi
 • L 01 CB – Pochodne podofilotoksyny
 • L 01 CC – Pochodne kolchicyny
 • L 01 CD – Taksany
 • L 01 CX – Inne
 • L 01 D – Antybiotyki cytotoksyczne i związki pochodne
 • L 01 DA – Aktynomycyny
 • L 01 DB – Antracykliny i związki pochodne
 • L 01 DC – Inne
 • L 01 X – Pozostałe leki przeciwnowotworowe
 • L 01 XA – Związki platyny
 • L 01 XB – Metylohydrazyny
 • L 01 XC – Przeciwciała monoklonalne
 • L 01 XD – Środki stosowane w terapii fotodynamicznej
 • L 01 XE – Inhibitory kinazy proteinowej
 • L 01 XX – Inne
 • L 01 XY – Połączenia leków przeciwnowotworowych
 • L 02 – | edytuj kod]

 • L 02 A – Hormony i ich pochodne
 • L 02 AA – Estrogeny
 • L 02 AB – Progestageny
 • L 02 AE – Analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRh)
 • L 02 AX – Inne hormony
 • L 02 B – Antagonisty hormonów i ich pochodne
 • L 02 BA – Antyestrogeny
 • L 02 BB – Antyandrogeny
 • L 02 BG – Inhibitory enzymów
 • L 03 BX – Inne
 • L 03 – | edytuj kod]

 • L 03 A – Cytokiny i immunomodulatory
 • L 03 AA – Czynniki stymulujące tworzenie kolonii
 • L 03 AB – Interferony
 • L 03 AC – Interleukiny
 • L 03 AX – Inne
 • L 04 – | edytuj kod]

 • L 04 A – Leki immunosupresyjne
 • L 04 AA – Selektywne leki immunosupresyjne
 • L 04 AB – Inhibitory TNF-α
 • L 04 AC – Inhibitory interleukiny
 • L 04 AD – Inhibitory kalcyneuryny
 • L 04 AX – Inne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: L). [dostęp 2014-07-25].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.727 sek.