ATC (J06)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B, ang. hepatitis B virus, HBV) – otoczkowy wirus DNA z rodziny Hepadnaviridae, hepatotropowy i limfotropowy, powodujący wirusowe zapalenie wątroby typu B, zidentyfikowany przez Barucha Samuela Blumberga w 1967 roku.Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

Obejmuje ona surowice odpornościowe i immunoglobuliny:

Surowica krwi – produkt krzepnięcia krwi i retrakcji (rozpuszczania) skrzepu. Jej skład różni się znacząco od składu osocza. Płynna frakcja krwi pozbawiona krwinek, płytek krwi oraz fibrynogenu i czynników krzepnięcia (w przeciwieństwie do osocza surowica krwi nie krzepnie), w jej skład wchodzą natomiast rozpuszczalne produkty konwersji fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi. Nie można zatem powiedzieć, że w skład krwi wchodzi m.in. osocze, a w skład osocza m.in. surowica.Tężec (łac. Tetanus) – ciężka choroba przyranna zwierząt i ludzi. Tężec jest chorobą zakaźną (wywoływana przez czynnik zakaźny), ale nie zaraźliwą, ponieważ jej przyczyną są egzotoksyny (o charakterze neurotoksyn) wytwarzane przez laseczki tężca (Clostridium tetani).

J 06 A – | edytuj kod]

 • J 06 AA – Surowice odpornościowe
 • J 06 AA 01 – antytoksyna błonicza
 • J 06 AA 02 – antytoksyna tężcowa
 • J 06 AA 03 – antytoksyna jadu węży
 • J 06 AA 04 – antytoksyna botulinowa (jadu kiełbasianego)
 • J 06 AA 05 – surowica przeciw zgorzeli gazowej
 • J 06 AA 06 – surowica przeciw wściekliźnie
 • J 06 B – | edytuj kod]

 • J 06 BA – Immunoglobuliny ludzkie
 • J 06 BA 01 – immunoglobuliny ludzkie do podawania pozanaczyniowego
 • J 06 BA 02 – immunoglobuliny ludzkie do podawania naczyniowego
 • J 06 BB – Immunoglobuliny specyficzne
 • J 06 BB 01 – immunoglobulina anty-Rh0 (D)
 • J 06 BB 02 – immunoglobulina przeciwtężcowa
 • J 06 BB 03 – immunoglobulina przeciw wirusowi varicella zoster
 • J 06 BB 04 – immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B
 • J 06 BB 05 – immunoglobulina przeciw wściekliznie
 • J 06 BB 06 – immunoglobulina przeciw różyczce
 • J 06 BB 07 – immunoglobulina przeciw wirusowi krowianki
 • J 06 BB 08 – immunoglobulina przeciw Staphylococcus
 • J 06 BB 09 – immunoglobulina przeciw wirusowi cytomegalii
 • J 06 BB 10 – immunoglobulina przeciw błonicy
 • J 06 BB 11 – immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A
 • J 06 BB 12 – immunoglobulina przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • J 06 BB 13 – immunoglobulina przeciw krztuśćcowi
 • J 06 BB 14 – immunoglobulina przeciw odrze
 • J 06 BB 15 – immunoglobulina przeciw śwince
 • J 06 BB 16 – paliwizumab
 • J 06 BB 17 – motawizumab
 • J 06 BB 18 – raksybakumab
 • J 06 BB 19 – immunoglobulina przeciw wąglikowi
 • J 06 BB 21 – bezlotoksumab
 • J 06 BB 22 – obiltoksaksymab
 • J 06 BB 30 – połączenia
 • J 06 BC – Inne immunoglobuliny
 • J 06 BC 01 – nebakumab
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: J06). 2017-12-20. [dostęp 2018-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Nagminne zapalenie przyusznic, świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) – choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusznych. Dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych zachorowalność i częstość powikłań w krajach rozwiniętych znacznie się zmniejszyły. Wbrew powszechnej opinii, na świnkę można zachorować więcej niż jeden raz w ciągu życia, jednak nie zdarza się to często.Odra (łac. morbili, ang. measles, rubeola) – wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry. Zidentyfikowano 21 szczepów wirusa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Krowianka – wirusowa choroba zakaźna występująca u bydła domowego i świń wywoływana przez wirusa krowianki (VACV). Wirus krowianki o niewyjaśnionym pochodzeniu używany był do szczepień przeciwko ospie prawdziwej. Pierwszego szczepienia dokonał angielski lekarz - Edward Jenner, który użył wirusa ospy krów (CPXV).
  Różyczka (łac. rubella) – choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez wirus różyczki. Zapadalność na tę chorobę jest bardzo duża. Często przebiega ona bezobjawowo.
  Wąglik (łac. anthrax) – choroba zakaźna, zaraźliwa, wywoływana przez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis). Znany już od czasów starożytnych, występuje na całym świecie. Wąglik występuje najczęściej u bydła, koni, owiec i kóz. Świnie rzadko chorują. Psy cechuje znaczna odporność. Ptaki są niewrażliwe na zakażenia naturalne.
  Wirus ospy wietrznej-półpaśca (Varicella zoster virus, VZV), formalnie Human herpesvirus 3 (ludzki herpeswirus typu 3, HHV-3) – wirus z rodziny Herpesviridae, wywołujący u ludzi ospę wietrzną (varicella) i półpasiec (zoster).
  Błonica – choroba zakaźna, najczęściej występująca u dzieci, wywoływana przez maczugowiec błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae). Głównym czynnikiem chorobotwórczym jest wytwarzany przez niektóre szczepy tych bakterii jad - toksyna błonicza.
  Gronkowce (łac. Staphylococcus, od gr. σταφυλή, staphylē= "grona" i κόκκος, kókkos, = ziarenko) – bakterie zaliczane do grupy bakterii Gram-dodatnich. Morfologicznie są to ziarenkowce występujące w skupiskach, przypominających grona, będące wynikiem podziałów w wielu płaszczyznach. Prawie wszystkie gatunki Staphylococcus są względnymi beztlenowcami (tj. rosną zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych).
  Jad – silnie toksyczna wydzielina niektórych zwierząt mająca na celu odstraszanie, paraliżowanie lub uśmiercanie innych zwierząt. Jadami bywają też określane toksyny wytwarzane przez drobnoustroje (np. jad trupi) i rośliny.

  Reklama