• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - J05

  Przeczytaj także...
  Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49) – enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA. Proces ten nosi nazwę odwrotnej transkrypcji (por. transkrypcja - przepisywanie z DNA na RNA). Enzym ten wykazuje także aktywność rybonukleazową.Newirapina – organiczny związek chemiczny, lek z grupy NNRTI o wysokiej aktywności przeciwwirusowej, porównywalnej do inhibitorów proteazy. Posiada jednak lepszy profil dawkowania i daje mniejszą liczbę działań niepożądanych. Działanie leku polega na niekompetytywnym hamowaniu działania odwrotnej transkryptazy. Newirapina posiada wysoką (ponad 90%) biodostępność, na którą nie mają wpływu częstość i rodzaj posiłków. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania w surowicy. Mała zdolność przenikania leku przez barierę krew-mózg (0,45). Najczęstszy objaw niepożądany to wysypka. Bardzo duży wpływ na zmniejszenie możliwości przeniesienia zakażenia z matki ciężarnej na dziecko.
  Abakawir – organiczny związek chemiczny, lek, będący nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, stosowany w połączeniu z innymi lekami w leczeniu zakażenia HIV-1.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego:

  Sakwinawir (łac. saquinavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pierwszy poznany inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności. Lamiwudyna, 3TC (łac. lamivudinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy analogów nukleozydów. Jej struktura jest zbliżona do L-2′-deoksycyozyny (enancjomeru naturalnej D-2′-deoksycyozyny), jednak brak jej grupy 3′-hydroksylowej, a w pozycji 3′ zamiast atomu węgla znajduje się atom siarki. Jest stosowana jako prolek w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności.

  J 05 A – Preparaty działające bezpośrednio na | edytuj kod]

 • J 05 AA – Tiosemikarbazony
 • J 05 AA 01 – metysazon
 • J 05 AB – Nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy)
 • J 05 AB 01 – acyklowir
 • J 05 AB 02 – idoksurydyna
 • J 05 AB 03 – widarabina
 • J 05 AB 06 – gancyklowir
 • J 05 AB 09 – famcyklowir
 • J 05 AB 11 – walacyklowir
 • J 05 AB 12 – cydofowir
 • J 05 AB 13 – pencyklowir
 • J 05 AB 14 – walgancyklowir
 • J 05 AB 15 – brywudyna
 • J 05 AC – Cykliczne aminy
 • J 05 AC 02 – rymantadyna
 • J 05 AC 03 – tromantadyna
 • J 05 AD – Pochodne kwasu fosfonowego
 • J 05 AD 01 – foskarnet
 • J 05 AD 02 – fosfonet
 • J 05 AE – Inhibitory proteazy
 • J 05 AE 01 – sakwinawir
 • J 05 AE 02 – indynawir
 • J 05 AE 03 – rytonawir
 • J 05 AE 04 – nelfinawir
 • J 05 AE 05 – amprenawir
 • J 05 AE 07 – fosamprenawir
 • J 05 AE 08 – atazanawir
 • J 05 AE 09 – typranawir
 • J 05 AE 10 – darunawir
 • J 05 AF – Nukleozydy i nukleotydy – inhibitory odwrotnej transkryptazy
 • J 05 AF 01 – zydowudyna
 • J 05 AF 02 – didanozyna
 • J 05 AF 03 – zalcytabina
 • J 05 AF 04 – stawudyna
 • J 05 AF 05 – lamiwudyna
 • J 05 AF 06 – abakawir
 • J 05 AF 07 – dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AF 08 – dipiwoksyl adefowiru
 • J 05 AF 09 – emtrycytabina
 • J 05 AF 10 – entekawir
 • J 05 AF 11 – telbiwudyna
 • J 05 AF 12 – klewudyna
 • J 05 AF 13 – alafenamid tenofowiru
 • J 05 AG – Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
 • J 05 AG 01 – newirapina
 • J 05 AG 02 – delawirdyna
 • J 05 AG 03 – efawirenz
 • J 05 AG 04 – etrawiryna
 • J 05 AG 05 – rilpiwiryna
 • J 05 AG 06 – dorawiryna
 • J 05 AH – Inhibitory neuraminidazy
 • J 05 AH 01 – zanamiwir
 • J 05 AH 02 – oseltamiwir
 • J 05 AH 03 – peramwir
 • J 05 AH 04 – laninamiwir
 • J 05 AJ – Inhibitory integrazy
 • J 05 AJ 01 – raltegrawir
 • J 05 AJ 02 – elwitegrawir
 • J 05 AJ 03 – dolutegrawir
 • J 05 AJ 04 – kabotegrawir
 • J 05 AP – Leki przeciwwirusowe stosowane w zakażeniach HCV
 • J 05 AP 01 – rybawiryna
 • J 05 AP 02 – telaprewir
 • J 05 AP 03 – boceprewir
 • J 05 AP 04 – faldaprewir
 • J 05 AP 05 – symeprewir
 • J 05 AP 06 – asunaprewir
 • J 05 AP 07 − daklataswir
 • J 05 AP 08 − sofosbuwir
 • J 05 AP 09 − dazabuwir
 • J 05 AP 10 − elbaswir
 • J 05 AP 11 − grazoprewir
 • J 05 AP 51 − sofosbuwir i ledypaswir
 • J 05 AP 52 − dazabuwir, ombitaswir, parytaprewir i rytonawir
 • J 05 AP 53 − ombitaswir, parytaprewir i rytonawir
 • J 05 AP 54 − elbaswir i grazoprewir
 • J 05 AP 55 − sofosbuwir i welpataswir
 • J 05 AP 56 – sofosbuwir, welpataswir i woksilaprewir
 • J 05 AP 57 – glekaprewir i pibrentaswir
 • J 05 AP 58 – daklataswir, asunaprewir i beklabuwir
 • J 05 AR – Kombinacje leków przeciwwirusowych stosowanych w zakażeniach HIV
 • J 05 AR 01 – zydowudyna i lamiwudyna
 • J 05 AR 02 – lamiwudyna i abakawir
 • J 05 AR 03 – dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
 • J 05 AR 04 – zydowudyna, lamiwudyna i abakawir
 • J 05 AR 05 – zydowudyna, lamiwudyna i nepawiryna
 • J 05 AR 06 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
 • J 05 AR 07 – stawudyna, lamiwudyna i nepawiryna
 • J 05 AR 08 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i rilpiwiryna
 • J 05 AR 09 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat
 • J 05 AR 10 – lopinawir i rytonawir
 • J 05 AR 11 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
 • J 05 AR 12 – lamiwudyna i dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AR 13 – lamiwudyna, abakawir i dolutegrawir
 • J 05 AR 14 – darunawir i kobicystat
 • J 05 AR 15 – atazanawir i kobicystat
 • J 05 AR 16 – lamiwudyna i raltegrawir
 • J 05 AR 17 – emtrycytabina i dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AR 18 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat
 • J 05 AR 19 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i rilpiwiryna
 • J 05 AR 20 – emtrycytabina, alafenamid tenofowiru i biktegrawir
 • J 05 AR 21 – dolutegrawir i rylpiwiryna
 • J 05 AR 22 – emtrycytabina, alafenamid tenofowiru, darunawir i kobicystat
 • J 05 AR 23 – atazanawir i rytonawir
 • J 05 AR 24 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i dorawiryna
 • J 05 AR 25 – lamiwudyna i dolutegrawir
 • J 05 AR 26 – darunawir i rytonawir
 • J 05 AR 27 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i dolutegrawir
 • J 05 AX – Inne
 • J 05 AX 01 – moroksydyna
 • J 05 AX 02 – lizozym
 • J 05 AX 05 – pranobeks inozyny
 • J 05 AX 06 – plekonaryl
 • J 05 AX 07 – enfuwirtyd
 • J 05 AX 09 – marawirok
 • J 05 AX 10 – maribawir
 • J 05 AX 13 – umifenowir
 • J 05 AX 17 – jodek enisamium
 • J 05 AX 18 – letermowir
 • J 05 AX 19 – tiloron
 • J 05 AX 21 – imidazoliloetanoamid kwasu pentanodiowego
 • J 05 AX 23 – ibalizumab
 • J 05 AX 24 – tekowirimat
 • J 05 AX 25 – marboksyl baloksawiru
 • J 05 AX 26 – amenamewir
 • J 05 AX 27 – fawipirawir
 • J 05 AX 28 – bulewirtyd
 • J 05 AX 29 – fostemsawir
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: J05). 2020-12-17. [dostęp 2021-01-01].
 • tbody>tr>th.navbox-title>.tytuł{font-size:110%;padding-left:0;padding-right:0}.mw-parser-output .navbox-collapse{float:right;width:6em;height:1.6em}.mw-parser-output .navbox-tnavbar{float:left;width:6em;height:1.6em;text-align:left}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-group{text-align:right;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-list{width:100%;padding:0px}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-grafika-lewa{padding:0 2px 0 0}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-grafika{padding:0 0 0 2px}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-list.hlist{padding:0em 0.25em}.mw-parser-output table.navbox.v2 th.navbox-group+td.navbox-list{text-align:left}.mw-parser-output table.navbox.v2 th.navbox-group td.navbox-list{text-align:left}.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2 .navbox-column{width:100%;padding:0px}.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2{table-layout:fixed}.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2>tbody>tr>td{vertical-align:top}.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2>tbody>.nagłówek>.navbox-abovebelow{vertical-align:bottom}.mw-parser-output .navbox-column>ul{column-width:24em;text-align:left;list-style:none}.mw-parser-output .navbox-column>ul>li{white-space:nowrap;padding:0;margin:0}.mw-parser-output .navbox-tnavbar{color:#002bb8}.mw-parser-output .navbox-tnavbar a{color:#002bb8}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-group{background:#ddddff}.mw-parser-output table.navbox.v2 tr+tr>td,.mw-parser-output table.navbox.v2 tr+tr>th{border-top:2px solid #fdfdfd}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-subgroup .navbox-group{background:#e6e6ff}.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-inner>tbody>tr>th+td,.mw-parser-output table.navbox.v2 .navbox-subgroup>tbody>tr>th+td,.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2>tbody>tr>th+th,.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2>tbody>tr>th+td,.mw-parser-output table.navbox-columns-table.v2>tbody>tr>td+td{border-left:2px solid #fdfdfd}.mw-parser-output .navbox span.rok{display:inline-block;width:4em;padding-right:0.5em;text-align:right}.mw-parser-output .navbox.v2.medaliści .opis1{background:gold}.mw-parser-output .navbox.v2.medaliści .opis2{background:silver}.mw-parser-output .navbox.v2.medaliści .opis3{background:#c96}.mw-parser-output .navbox{padding:3px}.mw-parser-output .navbox.pionowy .before,.mw-parser-output .navbox.pionowy .after{padding:0.5em 0;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>.caption{background:#ccf;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .navbox .tnavbar{font-weight:normal;font-size:xx-small;white-space:nowrap;padding:0}.mw-parser-output .navbox>.tnavbar{margin-left:1em;float:left}.mw-parser-output .navbox .below>hr+.tnavbar{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output .navbox .below>.tnavbar:before{content:"Ten szablon: "}.mw-parser-output .navbox .tnavbar li:after{content:" · "}.mw-parser-output .navbox .tnavbar li:last-child:after{content:none}.mw-parser-output .navbox hr{margin:0.2em 1em}.mw-parser-output .navbox .title{background:#ddf;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .navbox>.mw-collapsible-content{margin-top:2px;padding:0;font-size:smaller}.mw-parser-output .navbox .above+div,.mw-parser-output .navbox .above+.navbox-main-content,.mw-parser-output .navbox .below,.mw-parser-output .navbox .title+.grid{margin-top:2px}.mw-parser-output .navbox>.mw-collapsible-content>.above,.mw-parser-output .navbox>.mw-collapsible-content>.below{background:#ddf;text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output .navbox:not(.pionowy) .flex{display:flex;flex-direction:row}.mw-parser-output .navbox .flex>.before,.mw-parser-output .navbox .flex>.after{align-self:center;text-align:center}.mw-parser-output .navbox .flex>.navbox-main-content{flex-grow:1}.mw-parser-output .navbox:not(.pionowy) .before+.navbox-main-content{margin-left:0.5em}.mw-parser-output .navbox:not(.pionowy) .navbox-main-content+.after{margin-left:0.5em}.mw-parser-output .navbox .inner-columns,.mw-parser-output .navbox .inner-group,.mw-parser-output .navbox .inner-standard{border-spacing:0;border-collapse:collapse;width:100%}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>.opis{text-align:right;vertical-align:middle}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>.opis+.spis{border-left:2px solid white;text-align:left}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>td{padding:0;width:100%}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>td:first-child{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .inner-standard .inner-standard>tbody>tr>td{text-align:left}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>.navbox-odd,.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>.navbox-even{padding:0 0.3em}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr+tr>th,.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr+tr>td{border-top:2px solid white}.mw-parser-output .navbox .inner-standard>tbody>tr>th+td{border-left:2px solid white}.mw-parser-output .navbox .inner-columns{table-layout:fixed}.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr>th,.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr>td{padding:0;border-left:2px solid white;border-right:2px solid white}.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr+tr>td{border-top:2px solid white}.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr>th:first-child,.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr>td:first-child{border-left:0}.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr>th:last-child,.mw-parser-output .navbox .inner-columns>tbody>tr>td:last-child{border-right:0}.mw-parser-output .navbox .inner-group>div+div,.mw-parser-output .navbox .inner-group>div>div+div,.mw-parser-output .navbox .inner-group>div>div+table{margin-top:2px}.mw-parser-output .navbox .inner-group>div>.opis,.mw-parser-output .navbox .inner-group>div>.spis{padding:0.1em 1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>.mw-collapsible-toggle,.mw-parser-output .navbox .inner-group>div.mw-collapsible>.mw-collapsible-toggle{width:4em;text-align:right}.mw-parser-output .navbox>.fakebar,.mw-parser-output .navbox .inner-group>div.mw-collapsible>.fakebar{float:left;width:4em;height:1em}.mw-parser-output .navbox .opis{background:#ddf;padding:0 1em;white-space:nowrap;font-weight:bold}.mw-parser-output .navbox .navbox-odd{}.mw-parser-output .navbox .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox .inner-group>div>div+div{background:transparent}.mw-parser-output .navbox p{margin:0;padding:0.3em 0}.mw-parser-output .navbox .spis>ul,.mw-parser-output .navbox .spis>dl,.mw-parser-output .navbox .spis>ol{}.mw-parser-output .navbox.medaliści .opis.a_1,.mw-parser-output .navbox.medaliści .a_1 .opis{background:gold}.mw-parser-output .navbox.medaliści .opis.a_2,.mw-parser-output .navbox.medaliści .a_2 .opis{background:silver}.mw-parser-output .navbox.medaliści .opis.a_3,.mw-parser-output .navbox.medaliści .a_3 .opis{background:#c96}.mw-parser-output .navbox .navbox-main-content>ul,.mw-parser-output .navbox .navbox-main-content>dl,.mw-parser-output .navbox .navbox-main-content>ol{column-width:24em;text-align:left}.mw-parser-output .navbox ul{list-style:none}.mw-parser-output .navbox .references{background:transparent}.mw-parser-output .navbox .hwrap .hlist dd,.mw-parser-output .navbox .hwrap .hlist dt,.mw-parser-output .navbox .hwrap .hlist li{white-space:normal}.mw-parser-output .navbox .rok{display:inline-block;width:4em;padding-right:0.5em;text-align:right}.mw-parser-output .navbox .navbox-statistics{margin-top:2px;border-top:1px solid gray;text-align:center;font-size:small}

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Lopinawir (łac. lopinavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności. Rytonawir (łac. ritonavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności, jako lek wzmacniający działanie innych leków przeciwretrowirusowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Indynawir – inhibitor proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), analog peptydowy. Lek pozwala zwiększyć liczbę komórek CD4, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego.
  Symeprewir (łac. simeprevirum) – wielofunkcyjny związek makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
  Moroksydyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, lek antywirusowy, pochodna biguanidu. Hamuje aktywność wirusowej polimerazy DNA, a także, wiążąc do specyficznych receptorów na powierzchni komórki, utrudnia przenikanie do niej wirusów. Działa na wirusy HSV i VZV i z tego względu podawany jest w przypadkach zajęcia oczu w zakażeniach tymi wirusami. W badaniach in vitro wykazano także, że hamuje on namnażanie wirusa RSV (w dawce 100 mg/l).
  Acyklowir – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy blokujący jeden z enzymów wirusa, hamując dalszą replikację i skracając przebieg choroby. Część osób jest opornych na powyższe leczenie, a wiele innych skarży się na częste bolesne nawroty objawów infekcji.
  Tenofowir – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianowych analogów nukleotydów sprzedawany przez Gilead Sciences pod nazwą handlową Viread. Należy do klasy leków antyretrowirusowych i jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, kluczowego enzymu wirusów HIV-1 i HBV.
  Atazanawir – lek przeciwwirusowy będący azapeptydowym inhibitorem proteazy, stosowany w utrzymywaniu supresji wirusa HIV-1. Substancja ta, wybiórczo blokując enzym hamuje przetwarzanie białek wirusowych Gag-Pol specyficznych w komórkach zakażonych, zapobiegając tym zamym tworzeniu dojrzałych wirionów i zakażaniu innych komórek. Podawany w skojarzeniu z małymi dawkami rytonawiru który przyspiesza jego farmakokinetykę.
  Welpataswir (łac. velpatasvirum) – wielofunkcyjny makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej NS5A w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby wywołanego przez wirusa HCV, w połączeniu z sofosbuwirem oraz woksylaprewirem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.