ATC (J05)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Abakawir – organiczny związek chemiczny, lek, będący nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, stosowany w połączeniu z innymi lekami w leczeniu zakażenia HIV-1. Sakwinawir (łac. saquinavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pierwszy poznany inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności.

Obejmuje ona leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego:

Lamiwudyna, 3TC (łac. lamivudinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy analogów nukleozydów. Jej struktura jest zbliżona do L-2′-deoksycyozyny (enancjomeru naturalnej D-2′-deoksycyozyny), jednak brak jej grupy 3′-hydroksylowej, a w pozycji 3′ zamiast atomu węgla znajduje się atom siarki. Jest stosowana jako prolek w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności. Lopinawir (łac. lopinavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności.

J 05 A – Preparaty działające bezpośrednio na | edytuj kod]

 • J 05 AA – Tiosemikarbazony
 • J 05 AA 01 – metysazon
 • J 05 AB – Nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy)
 • J 05 AB 01 – acyklowir
 • J 05 AB 02 – idoksurydyna
 • J 05 AB 03 – widarabina
 • J 05 AB 06 – gancyklowir
 • J 05 AB 09 – famcyklowir
 • J 05 AB 11 – walacyklowir
 • J 05 AB 12 – cydofowir
 • J 05 AB 13 – pencyklowir
 • J 05 AB 14 – walgancyklowir
 • J 05 AB 15 – brywudyna
 • J 05 AC – Cykliczne aminy
 • J 05 AC 02 – rymantadyna
 • J 05 AC 03 – tromantadyna
 • J 05 AD – Pochodne kwasu fosfonowego
 • J 05 AD 01 – foskarnet
 • J 05 AD 02 – fosfonet
 • J 05 AE – Inhibitory proteazy
 • J 05 AE 01 – sakwinawir
 • J 05 AE 02 – indynawir
 • J 05 AE 03 – rytonawir
 • J 05 AE 04 – nelfinawir
 • J 05 AE 05 – amprenawir
 • J 05 AE 07 – fosamprenawir
 • J 05 AE 08 – atazanawir
 • J 05 AE 09 – typranawir
 • J 05 AE 10 – darunawir
 • J 05 AF – Nukleozydy i nukleotydy – inhibitory odwrotnej transkryptazy
 • J 05 AF 01 – zydowudyna
 • J 05 AF 02 – didanozyna
 • J 05 AF 03 – zalcytabina
 • J 05 AF 04 – stawudyna
 • J 05 AF 05 – lamiwudyna
 • J 05 AF 06 – abakawir
 • J 05 AF 07 – dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AF 08 – dipiwoksyl adefowiru
 • J 05 AF 09 – emtrycytabina
 • J 05 AF 10 – entekawir
 • J 05 AF 11 – telbiwudyna
 • J 05 AF 12 – klewudyna
 • J 05 AF 13 – alafenamid tenofowiru
 • J 05 AG – Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
 • J 05 AG 01 – newirapina
 • J 05 AG 02 – delawirdyna
 • J 05 AG 03 – efawirenz
 • J 05 AG 04 – etrawiryna
 • J 05 AG 05 – rilpiwiryna
 • J 05 AG 06 – dorawiryna
 • J 05 AH – Inhibitory neuraminidazy
 • J 05 AH 01 – zanamiwir
 • J 05 AH 02 – oseltamiwir
 • J 05 AH 03 – peramwir
 • J 05 AH 04 – laninamiwir
 • J 05 AJ – Inhibitory integrazy
 • J 05 AJ 01 – raltegrawir
 • J 05 AJ 02 – elwitegrawir
 • J 05 AJ 03 – dolutegrawir
 • J 05 AJ 04 – kabotegrawir
 • J 05 AP – Leki przeciwwirusowe stosowane w zakażeniach HCV
 • J 05 AP 01 – rybawiryna
 • J 05 AP 02 – telaprewir
 • J 05 AP 03 – boceprewir
 • J 05 AP 04 – faldaprewir
 • J 05 AP 05 – symeprewir
 • J 05 AP 06 – asunaprewir
 • J 05 AP 07 − daklataswir
 • J 05 AP 08 − sofosbuwir
 • J 05 AP 09 − dazabuwir
 • J 05 AP 10 − elbaswir
 • J 05 AP 11 − grazoprewir
 • J 05 AP 51 − sofosbuwir i ledypaswir
 • J 05 AP 52 − dazabuwir, ombitaswir, parytaprewir i rytonawir
 • J 05 AP 53 − ombitaswir, parytaprewir i rytonawir
 • J 05 AP 54 − elbaswir i grazoprewir
 • J 05 AP 55 − sofosbuwir i welpataswir
 • J 05 AP 56 – sofosbuwir, welpataswir i woksilaprewir
 • J 05 AP 57 – glekaprewir i pibrentaswir
 • J 05 AP 58 – daklataswir, asunaprewir i beklabuwir
 • J 05 AR – Kombinacje leków przeciwwirusowych stosowanych w zakażeniach HIV
 • J 05 AR 01 – zydowudyna i lamiwudyna
 • J 05 AR 02 – lamiwudyna i abakawir
 • J 05 AR 03 – dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
 • J 05 AR 04 – zydowudyna, lamiwudyna i abakawir
 • J 05 AR 05 – zydowudyna, lamiwudyna i nepawiryna
 • J 05 AR 06 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
 • J 05 AR 07 – stawudyna, lamiwudyna i nepawiryna
 • J 05 AR 08 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i rilpiwiryna
 • J 05 AR 09 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat
 • J 05 AR 10 – lopinawir i rytonawir
 • J 05 AR 11 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
 • J 05 AR 12 – lamiwudyna i dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AR 13 – lamiwudyna, abakawir i dolutegrawir
 • J 05 AR 14 – darunawir i kobicystat
 • J 05 AR 15 – atazanawir i kobicystat
 • J 05 AR 16 – lamiwudyna i raltegrawir
 • J 05 AR 17 – emtrycytabina i dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AR 18 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat
 • J 05 AR 19 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i rilpiwiryna
 • J 05 AR 20 – emtrycytabina, alafenamid tenofowiru i biktegrawir
 • J 05 AR 21 – dolutegrawir i rylpiwiryna
 • J 05 AR 22 – emtrycytabina, alafenamid tenofowiru, darunawir i kobicystat
 • J 05 AR 23 – atazanawir i rytonawir
 • J 05 AR 24 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i dorawiryna
 • J 05 AR 25 – lamiwudyna i dolutegrawir
 • J 05 AR 26 – darunawir i rytonawir
 • J 05 AR 27 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i dolutegrawir
 • J 05 AX – Inne
 • J 05 AX 01 – moroksydyna
 • J 05 AX 02 – lizozym
 • J 05 AX 05 – pranobeks inozyny
 • J 05 AX 06 – plekonaryl
 • J 05 AX 07 – enfuwirtyd
 • J 05 AX 09 – marawirok
 • J 05 AX 10 – maribawir
 • J 05 AX 13 – umifenowir
 • J 05 AX 17 – jodek enisamium
 • J 05 AX 18 – letermowir
 • J 05 AX 19 – tiloron
 • J 05 AX 21 – imidazoliloetanoamid kwasu pentanodiowego
 • J 05 AX 23 – ibalizumab
 • J 05 AX 24 – tekowirimat
 • J 05 AX 25 – marboksyl baloksawiru
 • J 05 AX 26 – amenamewir
 • J 05 AX 27 – fawipirawir
 • J 05 AX 28 – bulewirtyd
 • J 05 AX 29 – fostemsawir
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: J05). 2020-12-17. [dostęp 2021-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Rytonawir (łac. ritonavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności, jako lek wzmacniający działanie innych leków przeciwretrowirusowych. Indynawir – inhibitor proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), analog peptydowy. Lek pozwala zwiększyć liczbę komórek CD4, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Symeprewir (łac. simeprevirum) – wielofunkcyjny związek makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
  Moroksydyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, lek antywirusowy, pochodna biguanidu. Hamuje aktywność wirusowej polimerazy DNA, a także, wiążąc do specyficznych receptorów na powierzchni komórki, utrudnia przenikanie do niej wirusów. Działa na wirusy HSV i VZV i z tego względu podawany jest w przypadkach zajęcia oczu w zakażeniach tymi wirusami. W badaniach in vitro wykazano także, że hamuje on namnażanie wirusa RSV (w dawce 100 mg/l).
  Acyklowir – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy blokujący jeden z enzymów wirusa, hamując dalszą replikację i skracając przebieg choroby. Część osób jest opornych na powyższe leczenie, a wiele innych skarży się na częste bolesne nawroty objawów infekcji.
  Tenofowir – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianowych analogów nukleotydów sprzedawany przez Gilead Sciences pod nazwą handlową Viread. Należy do klasy leków antyretrowirusowych i jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, kluczowego enzymu wirusów HIV-1 i HBV.
  Atazanawir – lek przeciwwirusowy będący azapeptydowym inhibitorem proteazy, stosowany w utrzymywaniu supresji wirusa HIV-1. Substancja ta, wybiórczo blokując enzym hamuje przetwarzanie białek wirusowych Gag-Pol specyficznych w komórkach zakażonych, zapobiegając tym zamym tworzeniu dojrzałych wirionów i zakażaniu innych komórek. Podawany w skojarzeniu z małymi dawkami rytonawiru który przyspiesza jego farmakokinetykę.
  Welpataswir (łac. velpatasvirum) – wielofunkcyjny makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej NS5A w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby wywołanego przez wirusa HCV, w połączeniu z sofosbuwirem oraz woksylaprewirem.
  Inhibitory integrazy (InSTI) – grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, hamujących integrazę ludzkiego wirusa niedoboru odporności (która jest niezbędna w procesie integracji retrowirusowego DNA), stosowane jako leki wzmacniające działanie rytonawiru oraz kobicystatu.

  Reklama