ATC (D08)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Jod (I, łac. iodum) – pierwiastek chemiczny z grupy 17 – fluorowców w układzie okresowym. Jego nazwa pochodzi od stgr. ἰοειδής ioeides – fioletowy.Chlorek cetylopirydyniowy (CPC, łac. Cetylpyridinium) – organiczny związek chemiczny z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, zbudowany z pierścienia pirydyny z długim łańcuchem alkilowym przyłączonym do atomu azotu. Jest substancją o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybiczym, stosowaną w zakażeniach gardła oraz stóp, pach, pachwin, dłoni i skóry głowy.

Obejmuje ona środki antyseptyczne i dezynfekujące:

Chlorki benzalkoniowe (chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe, łac. Benzalkoni chloridum) – organiczne związki chemiczne z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, w których do atomu azotu przyłączona jest grupa benzylowa, dwie grupy metylowe oraz łańcuch alkilowy o parzystej liczbie atomów węgla i długości 8–18 atomów. Są związkami powierzchniowo czynnymi. Stosowane jako biocydy, katalizatory przeniesienia fazowego i surfaktanty kationowe.Alkohol propylowy – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce. Ma jeden izomer podstawnikowy, izopropanol.

D 08 A – Środki antyseptyczne i dezynfekujące[ | edytuj kod]

 • D 08 AA – Pochodne akrydyny
 • D 08 AA 01 – mleczan etakrydyny
 • D 08 AA 02 – aminoakrydyna
 • D 08 AA 03 – euflawina
 • D 08 AB – Związki glinu
 • D 08 AC – Biguanidy i amidyny
 • D 08 AC 01 – dibrompropanidyna
 • D 08 AC 02 – chlorheksydyna
 • D 08 AC 03 – propamidyna
 • D 08 AC 04 – heksamidyna
 • D 08 AC 05 – poliheksanid
 • D 08 AC 52 – chloroheksydyna w połączeniach
 • D 08 AD – Kwas borowy i jego preparaty
 • D 08 AE – Fenol i jego pochodne
 • D 08 AE 01 – heksachlorofen
 • D 08 AE 02 – polikrezulen
 • D 08 AE 03 – fenol
 • D 08 AE 04 – triklosan
 • D 08 AE 05 – chloroksylenol
 • D 08 AE 06 – bifenylol
 • D 08 AF – Pochodne nitrofuranu
 • D 08 AF 01 – nitrofural
 • D 08 AG – Preparaty zawierające jod
 • D 08 AG 01 – jod-Eter oktylofenoksypoliglikolowy
 • D 08 AG 02 – jodopowidon
 • D 08 AG 03 – jod
 • D 08 AG 04 – dijodohydroksypropan
 • D 08 AH – Pochodne chinoliny
 • D 08 AH 01 – dechalinium
 • D 08 AH 02 – chlorchinaldol
 • D 08 AH 03 – oksychinolina
 • D 08 AH 30 – kliochinol
 • D 08 AJ – Czwartorzędowe związki amoniowe
 • D 08 AJ 01 – chlorek benzalkonium
 • D 08 AJ 02 – cetrymonium
 • D 08 AJ 03 – Cetylpirydynium
 • D 08 AJ 04 – cetrymid
 • D 08 AJ 05 – chlorek benzoksonium
 • D 08 AJ 06 – chlorek didecylodimetyloamonium
 • D 08 AJ 08 – chlorek benzetonium
 • D 08 AJ 57 – oktenidyna w połączeniach
 • D 08 AJ 58 – chlorek benzetonium w połączeniach
 • D 08 AJ 59 – bromek dodeklonium w połączeniach
 • D 08 AK – Związki rtęci
 • D 08 AK 01 – amidochlorek rtęci
 • D 08 AK 02 – boran fenylortęci
 • D 08 AK 03 – chlorek rtęciowy
 • D 08 AK 04 – merbromin
 • D 08 AK 05 – metaliczna rtęć
 • D 08 AK 06 – tiomersal
 • D 08 AK 30 – jodek rtęci
 • D 08 AL – Związki srebra
 • D 08 AL 01 – azotan srebra
 • D 08 AL 30 – srebro
 • D 08 AX – Inne
 • D 08 AX 01 – nadtlenek wodoru
 • D 08 AX 02 – eozyna
 • D 08 AX 03 – propanol
 • D 08 AX 04 – Tosylochloramid sodu
 • D 08 AX 05 – izopropanol
 • D 08 AX 06 – nadmanganian potasu
 • D 08 AX 07 – podchloryn sodu
 • D 08 AX 08 – etanol
 • D 08 AX 53 – propanol w połączeniach
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: D08). 2018-11-16. [dostęp 2019-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Chinolina (C9H7N) – to związek heterocykliczny zawierający azot, zbudowany ze skondensowanych pierścieni: benzenowego i pirydynowego. Chinolina jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu, silnie załamująca światło, rozpuszczalna w alkoholu i eterze, ma własności zasadowe.Chloramina T (łac. Tosylchloramidum natricum) – organiczny związek chemiczny z grupy chloramin, sól sodowa N-monochlorotoluenosulfamidu. W temperaturze 167–170 °C ulega rozkładowi termicznemu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, w której hydrolizuje z wytworzeniem podchlorynu o właściwościach dezynfekujących.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas borowy (kwas borny), H3BO3 – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas występujący w przyrodzie jako minerał sassolin. Sole kwasu borowego to borany.
  Azotan srebra (lapis od łac. lapis infernalis – kamień piekielny) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i srebra. Związek ten został odkryty przez Alberta Wielkiego.
  Podchloryn sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu podchlorawego o wzorze chemicznym NaOCl. Posiada o pH od 12 do 13 (czyli jest silnie alkaliczny) oraz charakterystyczny ostry zapach chloru.  Sam w sobie, jest bardzo niestabilny i dlatego głównie stosuje się go w roztworach wodnych. Jest substancją odkażającą (np. wodę w basenach), ponieważ wykazuje silne właściwości utleniające.
  Chlorheksydyna – organiczny związek chemiczny; syntetyczny antyseptyk, pochodna biguanidu. Stosowana w postaci glukonianu lub octanu działa silnie na bakterie Gram-dodatnie, natomiast słabiej na Gram-ujemne. Jest używana głównie jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany oraz narzędzia chirurgiczne.
  Chlorheksydyna – organiczny związek chemiczny; syntetyczny antyseptyk, pochodna biguanidu. Stosowana w postaci glukonianu lub octanu działa silnie na bakterie Gram-dodatnie, natomiast słabiej na Gram-ujemne. Jest używana głównie jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany oraz narzędzia chirurgiczne.
  Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy), (CH3)2CHOH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi. Jest najprostszym alkoholem drugorzędowym. Ma jeden izomer podstawnikowy, propan-1-ol.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

  Reklama