• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - C  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki związane z układem sercowo-naczyniowym:

  Autopsja serca

  C 01 – | edytuj kod]

 • C 01 A – Glikozydy nasercowe
 • C 01 AA – glikozydy naparstnicy
 • C 01 AB – glikozydy cebuli morskiej
 • C 01 AC – glikozydy skrętnika wdzięcznego
 • C 01 AX – inne
 • C 01 B – Leki przeciwarytmiczne klasy I i III
 • C 01 BA – preparaty należące do klasy Ia
 • C 01 BB – preparaty należące do klasy Ib
 • C 01 BC – preparaty należące do klasy Ic
 • C 01 BD – preparaty należące do klasy III
 • C 01 BG – inne leki przeciwarytmiczne klasy I
 • C 01 C – Leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy (bez glikozydów nasercowych)
 • C 01 CA – leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
 • C 01 CE – inhibitory fosfodiesterazy
 • C 01 CX – inne leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy
 • C 01 D – Leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca
 • C 01 DA – nitraty organiczne
 • C 01 DB – leki rozszerzające naczynia, pochodne chinolonu
 • C 01 DX – inne
 • C 01 E – Inne leki stosowane w chorobach serca
 • C 01 EA – prostaglandyny
 • C 01 EB – inne
 • C 01 EX – preparaty złożone
 • C 02 – | edytuj kod]

 • C 02 A – Leki adrenolityczne działające ośrodkowo
 • C 02 AA – alkaloidy Rauvolfia serpentina
 • C 02 AB – metyldopa
 • C 02 AC – agonisty receptora imidazolowego
 • C 02 B – Leki adrenolityczne blokujące zwoje nerwowe
 • C 02 BA – pochodne sulfoniowe
 • C 02 BB – aminy drugo- i czwartorzędowe
 • C 02 BX – preparaty złożone
 • C 02 C – Leki adrenolityczne działające obwodowo
 • C 02 CA – leki blokujące receptor α-adrenergiczny
 • C 02 CC – pochodne guanidyny
 • C 02 D – Leki działające na mięśnie gładkie naczyń
 • C 02 DA – pochodne tiazydowe
 • C 02 DB – pochodne hydrazynoftalazyny
 • C 02 DC – pochodne pirymidyny
 • C 02 DD – pochodne nitroprusydku
 • C 02 DG – pochodne guanidyny
 • C 02 K – Inne leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej
 • C 02 KA – alkaloidy (z wyjątkiem alkaloidów Rauvolfia serpentina)
 • C 02 KB – inhibitory hydroksylazy tyrozynowej
 • C 02 KC – inhibitory MAO
 • C 02 KD – antagonisty serotoniny
 • C 02 KX – inne
 • C 02 L – Leki hipotensyjne w połączeniu z lekami moczopędnymi
 • C 02 LA – alkaloidy Rauvolfia serpentina w połączeniu z lekami moczopędnymi
 • C 02 LB – metyldopa w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LC – antagonisty receptora imidazolowego w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LE – antagonisty receptora α-adrenergicznego w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LF – pochodne guanidyny w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LG – pochodne hydrazynoftalazyny w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LK – alkaloidy (z wyjątkiem alkaloidów Rauvolfia serpentina) w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LL – inhibitory MAO w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LN – antagonisty serotoniny w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 LX – inne leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej w połączeniach z lekami moczopędnymi
 • C 02 N – Połączenia leków stosowanych w leczeniu choroby nadciśnieniowej z grupy C 02


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.616 sek.