ATC (B01)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Acenokumarol – organiczny związek chemiczny, lek przeciwzakrzepowy będący pochodną kumaryny, antagonista witaminy K. Poprzez zahamowanie syntezy aktywnych czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K ( II, VII, IX, X ) powoduje wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.Prostacyklina, PGI2 – hormon tkankowy z grupy prostaglandyn wytwarzany przez ściany naczyń krwionośnych głównie w śródbłonkach płuc z kwasu arachidonowego pod wpływem enzymów: syntazy prostaglandyny i syntazy prostacykliny. Hamuje zlepianie (agregację) płytek krwi, działa rozkurczowo na naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi.

B 01 A – Leki przeciwzakrzepowe[ | edytuj kod]

 • B 01 AA – Antagonisty witaminy K
 • B 01 AA 01 – dikumarol
 • B 01 AA 02 – fenindion
 • B 01 AA 03 – warfaryna
 • B 01 AA 04 – fenprokumon
 • B 01 AA 07 – acenokumarol
 • B 01 AA 08 – etylobiskumacetat
 • B 01 AA 09 – kloryndion
 • B 01 AA 10 – difenadion
 • B 01 AA 11 – tioklomarol
 • B 01 AA 12 – fluindion
 • B 01 AB – Heparyna i pochodne
 • B 01 AB 01 – heparyna
 • B 01 AB 02 – antytrombina
 • B 01 AB 04 – dalteparyna
 • B 01 AB 05 – enoksaparyna
 • B 01 AB 06 – nadroparyna
 • B 01 AB 07 – parnaparyna
 • B 01 AB 08 – rewiparyna
 • B 01 AB 09 – danaparoid
 • B 01 AB 10 – tinzaparyna
 • B 01 AB 11 – sulodeksyd
 • B 01 AB 12 – bemiparyna
 • B 01 AB 51 – heparyna w połączeniach
 • B 01 AC – Leki hamujące agregację płytek, z wyłączeniem heparyny
 • B 01 AC 01 – ditazol
 • B 01 AC 02 – klorykromen
 • B 01 AC 03 – pikotamid
 • B 01 AC 04 – klopidogrel
 • B 01 AC 05 – tiklopidyna
 • B 01 AC 06 – kwas acetylosalicylowy
 • B 01 AC 07 – dipirydamol
 • B 01 AC 08 – karbasalat wapnia
 • B 01 AC 09 – prostacyklina
 • B 01 AC 10 – indobufen
 • B 01 AC 11 – iloprost
 • B 01 AC 13 – abcyksymab
 • B 01 AC 15 – aloksypryna
 • B 01 AC 16 – eptyfibatyd
 • B 01 AC 17 – tyrofiban
 • B 01 AC 18 – triflusal
 • B 01 AC 19 – beraprost
 • B 01 AC 21 – treprostynil
 • B 01 AC 22 – prasugrel
 • B 01 AC 23 – cylostazol
 • B 01 AC 24 – tikagrelor
 • B 01 AC 25 – kangrelor
 • B 01 AC 26 – worapaksar
 • B 01 AC 27 – seleksypag
 • B 01 AC 30 – połączenia
 • B 01 AC 56 – kwas acetylosalicylowy i esomeprazol
 • B 01 AD – Enzymy
 • B 01 AD 01 – streptokinaza
 • B 01 AD 02 – alteplaza
 • B 01 AD 03 – anistreplaza
 • B 01 AD 04 – urokinaza
 • B 01 AD 05 – fibrynolizyna
 • B 01 AD 06 – brynaza
 • B 01 AD 07 – reteplaza
 • B 01 AD 08 – saruplaza
 • B 01 AD 09 – ankrod
 • B 01 AD 10 – drotrekogina alfa (aktywowana)
 • B 01 AD 11 – tenekteplaza
 • B 01 AD 12 – białko C
 • B 01 AE – Bezpośrednie inhibitory trombiny
 • B 01 AE 01 – dezyrudyna
 • B 01 AE 02 – lepirudyna
 • B 01 AE 03 – argatroban
 • B 01 AE 04 – melagatran
 • B 01 AE 05 – ksymelagatran
 • B 01 AE 06 – biwalirudyna
 • B 01 AE 07 – eteksylat dabigatranu
 • B 01 AF – Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa
 • B 01 AF 01 – rywaroksaban
 • B 01 AF 02 – apiksaban
 • B 01 AF 03 – edoksaban
 • B 01 AF 04 – betryksaban
 • B 01 AX – Inne leki przeciwzakrzepowe
 • B 01 AX 01 – defibrotyd
 • B 01 AX 04 – siarczan dermatanu
 • B 01 AX 05 – fondaparynuks
 • B 01 AX 07 – kaplacyzumab
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: B01). 2019-12-20. [dostęp 2020-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Warfaryna – organiczny związek chemiczny, pochodna kumaryny, będąca antagonistą witaminy K. Jest używana w medycynie jako doustny środek przeciwzakrzepowy. Z punktu widzenia biochemicznego warfaryna nie jest antagonistą a inhibitorem, gdyż nie posiada działania antagonistycznego wobec receptora dla witaminy K. Warfaryna hamuje proces tworzenia aktywnej formy witaminy K.
  Nadroparyna (ATC: B 01 AB 06) – lek przeciwzakrzepowy, drobnocząsteczkowa frakcja heparyny. Otrzymywana jest przez depolimeryzację heparyny. Nadroparyna działa natychmiastowo, jej działanie utrzymuje się 24 h, co pozwala na podawanie jej raz na dobę. Biodostępność nadroparyny wynosi 98%. Podawana jest zawsze w zastrzykach podskórnych i dożylnych (i.v.), nigdy w domięśniowych (i.m.) ze względu na ryzyko powstawania krwiaków śródmięśniowych. Stosowana jest w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niestabilnej dławicy piersiowej.Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Antytrombina, antytrombina III (ATIII) – główny inhibitor trombiny, czynnika Xa oraz czynnika IXa, występujący naturalnie w osoczu krwi. Wspólnie z heparyną (która wzmacnia jego działanie) odpowiada za hamowanie krzepnięcia krwi (poprzez uniemożliwienie przekształcania fibrynogenu w fibrynę). Jego niedobór bywa przyczyną zakrzepicy wewnątrznaczyniowej .
  Klopidogrel (clopidogrel, B01AC) – organiczny związek chemiczny, pochodna tienopirydyny, inhibitor agregacji płytek krwi indukowanej przez ADP. Nazwa handlowa leku produkowanego przez Bristol-Myers Squibb i Sanofi-Aventis to Plavix. Stosowanie nasycającej dawki klopidogrelu w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA) uznano za złoty standard w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych po PCI u chorych z niestabilną dławicą piersiową i zawałem bez uniesienia odcinka ST.
  Dalteparyna (łac. dalteparinum, ang. dalteparin) - heparyna drobnocząsteczkowa o średniej masie cząsteczkowej ok. 5000.
  Edoksaban (łac. edoxabanum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek przeciwzakrzepowy, bezpośredni i odwracalny inhibitor czynnika Xa, stosowany w zapobieganiu zakrzepom u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.
  Treprostynil, treprostinil – organiczny związek chemiczny, syntetyczna pochodna prostacykliny stosowana w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Fizjologiczny efekt treprostynilu polega na wazodylatacji. Głównymi działaniami farmakologicznymi treprostynilu są bezpośrednie rozszerzenie tętnic płucnych i pozostałych naczyń posiadających mięśniówkę gładką oraz hamowanie agregacji płytek krwi. Oprócz bezpośredniego działania na naczynia lek ten hamuje również cytokiny
  Abcyksymab, abciksimab (wcześniej znany jako c7E3 Fab, ATC: B01 AC 13) – lek przeciwpłytkowy będący fragmentem Fab chimerycznego monoklonalnego przeciwciała 7E3, skierowanego przeciwko receptorom GP IIb/IIIa znajdującym się na płytkach krwi. Receptory GP IIb/IIIa są częścią receptorów adhezyjnych z rodziny integryn i głównymi receptorami powierzchniowymi odgrywającymi rolę w zjawisku agregacji płytek. Abcyksymab wiążąc się z receptorami GP IIb/IIIa hamuje agregację przez uniemożliwienie związania do receptorów fibrynogenu, czynnika von Willebranda i innych cząsteczek adhezyjnych.
  Esomeprazol – lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, zmniejszający wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych. Jest stosowany głównie w terapii choroby wrzodowej.

  Reklama